Grondbeleid

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
22-06-2020
Aankoop ondergrond Parkeerterein-Noord
22-06-2020
Vaststelling grondexploitatie Uitgifte grond Het Waal Emmerhout
14-05-2020
Aankoop grond De Emmer Poort BV
26-02-2020
Bijlage bij RA20.0020 - Aankooptekening De Emmer Poort BV
26-02-2020
Bijlage bij RA20.0020 - Rapport Louter (Behoefteraming bedrijventerreinen Emmen 2020-2030)
26-02-2020
Bijlage bij RA20.0020 - Taxatierapport Antea group
Datum
Onderwerp
Document
10-01-2019
Bijlage bij 18.057001 Jaarprogramma bodem 2019
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij 18.058421 - Nota grondprijzen 2019
19-12-2018
Nota grondprijzen 2019
11-12-2018
Jaarprogramma bodem 2019
16-10-2018
Grondexploitatie locatie Ganzenroer, Nieuw-Amsterdam
09-07-2018
Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie locatie Ganzenroer, Nieuw-Amsterdam
09-07-2018
Grondexploitatie locatie voormalige brandweerkazerne
13-06-2018
Bijlage bij RA18.0068/RA18.0069 - Plangebied Ganzenroer Nieuw-Amsterdam
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0049 - Plangebied situatie bouwkavel aan de van Schaikweg te Emmen
01-03-2018
Grondexploitatie kavel Runde - Villa Vita
01-02-2018
Kadernota Grondbeleid 2018-2022
01-02-2018
Geheimhouding grondexploitatie Kavel Runde - Villa Vita
01-02-2018
Willinkplein Zuid: aanpassing grondexploitatie
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2017
Bijlage bij RA17.0113 - Begrotingswijziging grondexploitatie Willinkplein Zuid
21-12-2017
Bijlage bij RA17.0113 - Parkeersituatie Willinkplein Zuid
21-12-2017
Bijlage bij RA17.0113 - Schetsvoorstel gebiedsontwikkeling Willinkplein Zuid fase 2
07-12-2017
Bijlage bij RA17.0108 - Kadernota Grondbeleid 2018-2022
13-09-2017
Vaststellen selectieleidraad locatie voormalige brandweerkazerne
15-08-2017
Koerswijziging Bedrijventerrein De Tweeling
10-07-2017
Aankoop gronden Emmer-Compascuum
10-07-2017
Grondexploitatie Aldi Emmer-Compascuum
14-06-2017
Grondexploitatie vestiging KFC
22-05-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen over grondexploitatie KFC in commissie BME 11 mei 2017
16-02-2017
Bijlage bij 16.078457 - Nota grondprijzen 2017
09-02-2017
Ontwikkeling kavels Ericasestraat
03-01-2017
Grondexploitatie Willinkplein-Zuid en parkeren Willinkplein-Zuid
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2016
Nota grondprijzen 2017
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Begrotingswijziging Grex en parkeren Willinkplein-Zuid
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Parkeerbalans d.d. 12-09-2016
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Plattegronden aanpassing/uitbreiding parkeergarage 1: voorstel Peter van Dijk Willinkplein BV
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Plattegronden aanpassing/uitbreiding parkeergarage 2: voorstel Peter van Dijk Willinkplein BV
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Plattegronden gebiedsontwikkeling Willinkplein-Zuid; voorstel Peter van Dijk Willinkplein BV
18-11-2016
Bijlage bij RA16.0114 - Tekening exploitatiegebied Willinkplein-Zuid d.d. 18-10-2016
13-10-2016
Grondexploitatie Prinsenlaan
27-09-2016
Bentwoording vragen van D66 bij Kadernota door wethouder Otter
11-07-2016
Vierde herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling"
12-05-2016
Bijlage bij RA16.0037 - Exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling" vierde herziening 2016
08-04-2016
Grondexploitatie winkelcentrum Rietlanden
12-02-2016
Verkoop percelen grond Verlengde Oosterdiep te Barger-Compascuum
28-01-2016
Bijlage bij 16.017836 - Nota Grondprijzen 2016
14-01-2016
Nota grondprijzen 2016
Datum
Onderwerp
Document
09-12-2015
Afwikkeling samenwerkingsovereenkomst Rijksvastgoedbedrijf
03-11-2015
Grondexploitatie en anterieure overeenkomst Oude Bouw Nieuw-Weerdinge
18-05-2015
Derde herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling"
18-05-2015
Bijlage bij RA15.0037 - Exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling - Derde herziening (2015)
22-01-2015
Bijlage bij 15.004158 - Nota grondprijzen 2015
14-01-2015
Nota grondprijzen 2015
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Vaststellen Grondexploitatie project Europan
16-05-2014
Tweede herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling"
16-05-2014
Bijlage bij RA14.0041 - Exploitatieplan 'Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling' tweede herziening (2014)
17-04-2014
Herziening grondexploitatie Emmen, rondom Bibliotheek
17-04-2014
Bijlage bij RA14.0030 - Verkoop grond aan Dolphin Project III (tekeningnr. 73-G.2014)
25-03-2014
Motie over de mogelijkheid tot het oprichten van een gemeentelijke grondbank
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2013
Afhandeling vraag commissie BME van 4-12-2013 inzake Kadernota Grondprijsbeleid
13-11-2013
Revitalisering winkelcentrum Bargeres fase 2, grondexploitatie
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0097 - Kadernota Grondprijsbeleid 2014-2018 Gemeente Emmen
13-11-2013
Kadernota Grondprijsbeleid 2014-2018
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0100 - Conceptplantekening Winkelcentrum Bargeres-1
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0100 - Conceptplantekening Winkelcentrum Bargeres-2
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0100 - Conceptplantekening Winkelcentrum Bargeres-3
23-09-2013
Bijlage bij RA13.0085 - Fasering en concept-verkaveling Pollux IV
19-09-2013
Herziening grondexploitatie Klazienaveen Noordwest
23-05-2013
Kavelactie
28-03-2013
Grondcomplexen
11-02-2013
Dagvaarding Rijksgebouwendienst
16-01-2013
Notitie Vastgoedbeheer gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2012
Afname grond aan Vreding door Rijksgebouwendienst
05-11-2012
Herstructurering Huurdemanlaan/van Eklaan
05-11-2012
Herstructurering Spanjaardspad
05-11-2012
Bijlage bij RA12.0097 - Begrotingswijziging
05-11-2012
Bijlage bij RA12.0097 - Bestekstekening nieuwe situatie
05-11-2012
Bijlage bij RA12.0097 - Tekening genummerd 11.008
05-11-2012
Bijlage bij RA12.0098 - Begrotingswijziging
05-11-2012
Bijlage bij RA12.0098 - Tekening genummerd NL.IMRO.0114.2012017-0001
10-09-2012
Bijlage bij 12.335505 - Bijlage A: Overzicht raamkredieten
10-09-2012
Bijlage bij 12.335505 - Bijlage B: Risico-analyse nog niet in exploitatie genomen gronden
10-09-2012
Bijlage bij 12.335505 - Bijlage C: Begrippenlijst
19-07-2012
Bijdrage gemeente Emmen aan herstructurering De Holdert - deel bezit Domesta
19-07-2012
Bijlage bij RA12.0072 Berekening grondexploitatie
23-05-2012
Realisatie multifunctioneel centrum Emmer-Compascuum; vaststellen grondexploitatie
23-05-2012
Bijlage bij 12.335505 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties gemeente Emmen 2012
09-05-2012
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2012
03-01-2012
Bijlage bij RA12.0002 - Berekening financieel tekort op particuliere grondexploitatie Domesta inzake nieuwbouw Holdertterrein
02-01-2012
Bijdrage gemeente Emmen aan herstructurering De Holdert
Datum
Onderwerp
Document
16-06-2011
Bijlage A bij 11.156808 - Meerjarenperspectief Vastgoed 2011 - Raamkredieten
16-06-2011
Bijlage B bij 11.156808 - Meerjarenperspectief Vastgoed 2011 - Risicoanalyse Niet in exploitatie genomen gronden
16-06-2011
Bijlage C bij 11.156808 - Meerjarenperspectief Vastgoed 2011 - Begrippenlijst
19-05-2011
Bijlage bij 11.156808 - Meerjarenperspectief Vastgoed jaar 2011
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0068 - Kadernota Grondbeleid 2011-2015
19-05-2011
Kadernota Grondbeleid 2011-2015
09-05-2011
Vaststelling Meerjarenperspectief Vastgoed 2011
08-04-2011
Herontwikkeling Vreding
17-02-2011
Grondexploitatie en parkeerexploitatie Willinkplein-Zuid
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0026 - Bijlage 2 Samenvatting uitgangspunten financiële prestatie parkeergarage Willinkplein Zuid
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0026 - Tekening plangebied Willinkplein Zuid
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Noorderplein, uitbreiding plangebied met Westertoren
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0136 - Grondexploitatie Westertoren
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0136 - Noorderplein Westertoren
11-11-2010
Bijlage bij RA10.0112 - Bijlage II Herziening grondexploitatie 2e fase centrum Klazienaveen
11-11-2010
Bijlage bij RA10.0112 - Plantekening 2e fase centrum Klazienaveen 23 april 2009
11-11-2010
Bijlage bij RA10.0112 - Plantekening winkelcentrum Klazienaveen
11-11-2010
Gewijzigde grondexploitatie 2e fase Centrum Klazienaveen
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Brief informatie proces bewoners Nijenbrinksflat mei 2010
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Informatiebrief huurders Nijenbrinksflat januari 2010
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Informatiebrief huurders Nijenbrinksflat maart 2010
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Informatiebrief huurders Nijenbrinksflat oktober 2009
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Reactie vragen VVD-fractie
08-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Uitnodiging informatiebijeenkomst bewoners Nijenbrinksflat mei 2010
08-06-2010
BIjlage bij RA10.0064 - Verslag informatieavond voor bewoners Nijenbrinksflat d.d. 18 maart 2010
03-06-2010
Ontwikkeling Noorderplein
03-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Bijlage 1 - Grondexploitatie opzet
03-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Bijlage 2 - Notitie Spark
03-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Bijlage 3 - Grafiek parkeerexploitatie
03-06-2010
Bijlage bij RA10.0064 - Bjilage 4 - Schetsontwerp plan
19-05-2010
Bijlage bij 10.032418 - MPV - Meerjaren Perspectief Vastgoed Jaar 2010
18-05-2010
Meerjarenperspectief Vastgoed 2010
26-04-2010
Bijlage bij RIS.4191 - Motivering Wakker Emmen, dagvaarding Megahome inzake weigering afname bouwvelden vijfde tranche Delftlanden-I
15-03-2010
Dagvaarding Megahome inzake weigering afname bouwvelden vijfde tranche Delftlanden-I
Datum
Onderwerp
Document
14-10-2009
Voorgenomen aankoop landbouwgronden Germs
16-02-2009
Bijlage bij RA09.0012 -plattegrond bebouwingsvoorstel tussen Kruidenveld en Pollux
16-02-2009
grondexploitatie tbv project "Klazienaveen Noordwest" te Klazienaveen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Exploitatieopzet grondcomplex Winkelcentrum Emmermeer fase 2
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0143 - Winkelcentrum Emmermeer fase 2
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0146 - Kostenraming Emmerhout centrum
18-12-2008
Grondexploitatie Emmerhout centrum
26-05-2008
Beleidsnotitie: mogelijkheden Grondexploitatiewet
26-05-2008
Bijlage bij RA08.0072 - Beleidsnotitie mogelijkheden Grondexploitatiewet
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2007
Aanwijzing van gronden op basis van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
13-11-2007
Bijlage bij RA07.0131 - Beleidsregel kaveluitgifte gemeente Emmen 2007
13-11-2007
Kaveluitgiftebeleid
24-10-2007
Kostenverhaalsbesluit "Bekelserf", Nieuw Schoonebeek, september 2007
24-10-2007
Mandaat- en delegatiebesluit tot verkoop en aankoop van grond
19-09-2007
kostenverhaalsbesluit "bedrijventerrein "De Tweeling", Boerdijk West, september 2007" kostenverhaalsbesluit "bedrijventerrein "De Tweeling", Boerdijk Oost, september 2007"
18-09-2007
Grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling
29-08-2007
Mandaat- en delegatiebesluiten tot verkoop en aankoop van grond
26-06-2007
Grondexploitatie (Cluster 4) Boerschaplaan Angelslo
31-05-2007
Mandaat en delegatiebesluit juni 07 tot verkoop en aankoop van grond
31-05-2007
Mandaat en delegatiebesluit mei 2007 tot verkoop en aankoop van grond
25-04-2007
Exploitatieopzet grondcomplex Medisch Centrum Bargeres
29-03-2007
Overzicht delegatie en mandaat besluiten
23-01-2007
Grondexploitatie Zwartemeer Zuidwest IV
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2006
Grondexploitatie bouwplan De Planeet
07-12-2006
Kostenverhaalsbesluit Dennenstraat te Veenoord en Bargerweg te Barger Oosterveld
28-03-2006
Grondexploitatie herstructurering Slenerbrink

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's