Industrie/Bahco

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
22-08-2016
Uitnodiging werkbezoek Cluster (groene) Chemie/BBE 24 november 2016
Datum
Onderwerp
Document
30-09-2015
Reactie op brief Fresenius
02-07-2015
Gewijzigde vaststelling beheersverordening "Emmen, bedrijvenpark A-37"
02-07-2015
Bijlage bij RA15.0051 - Gewijzigde vaststelling beheersverordening "Emmen, bedrijvenpark A37" - Verbeelding
02-07-2015
Bijlage bij RA15.0051 - Gewijzigde vaststelling beheersverordening "Emmen, bedrijvenpark A37"
Datum
Onderwerp
Document
30-01-2014
Bijlage bij 14.001549 - Eindrapportage Bahco fase 3
06-01-2014
Eindrapportage Bahco fase 3
Datum
Onderwerp
Document
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0047 - Beheersverordening 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein, tekening
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0047 - Beheersverordening 'Emmen, Bargermeer-industrie- en bedrijventerrein'
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling"
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, afbakening van het exploitatiegebied
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, bestemmingsplan
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, eigendommenkaart peildatum 1-1-2013
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, grondposities met prijzen
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, herziening exploitatieplan De Tweeling grondgebruik
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, herziening grondprijzenkaart
22-05-2013
Bijlage bij RA13.0052 - Legenda exploitatieplan De Tweeling, verwervingskaart
16-05-2013
Beheersverordening 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein'
16-05-2013
Eerste herziening van het exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling"
16-04-2013
Zienswijze ontwerpbeheersverordening 'Bargermeer, industrie- en bedrijventerrein'
Datum
Onderwerp
Document
23-07-2012
Bijlage bij 12.355163 - Geluidreductieplan Bargermeer
15-06-2012
Vastgesteld Geluidreductieplan Bargermeer
30-05-2012
Herstructurering bedrijventerrein De Tweeling
22-03-2012
Provinciaal herstructurerings Programma (PHP) aanvraag PHP, revitalisering De Tweeling
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0026 - Verwervingskaart bedrijventerrein De Tweeling
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Afbakeningskaart exploitatiegebied De Tweeling
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Concept Exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling", november 2011
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Eigendommenkaart peildatum 30-09-2011
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Grondposities met prijs en grondgebruik
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Grondprijzenkaart De Tweeling
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Plankaart bestemmingsplan De Tweeling
16-03-2012
Bijlage bij RA12.0027 - Plankaart grondgebruik De Tweeling
15-03-2012
Vaststelling exploitatieplan "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Bedrijventerrein De Tweeling, november 2011
14-03-2012
Bijlage bij 12.304373 - Korte toelichting geluidreductieplan Bargermeer
14-03-2012
Bijlage bij 12.304373 - Rapport M.2010.1305.07.R001 Geluidreductieplan Bargermeer
07-03-2012
Ontwerp geluidreductieplan
21-02-2012
Bijlage bij 12.293980 - plankaart aanvullende projecten Bahco fase 3
15-02-2012
Aanvullende projecten Bahco fase 3
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2011
Bijdrage aanvraag Provinciaal Herstructurerings Programma 2009-2013
Datum
Onderwerp
Document
19-03-2010
Beeldkwaliteitplan "Bargermeer"
19-03-2010
Bijlage bij RA10.0027 - Beeldkwaliteitplan Bargermeer - Plankaart
19-03-2010
Bijlage bij RA10.0027 - Beeldkwaliteitplan Bargermeer Emmen
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2009
Bijlage bij RIS.4063 - Projectplan Bestemmingsplan Werkas Emmen
22-12-2009
Projectplan bestemmingsplan Werkas Emmen
21-12-2009
Bahco fase 3 kredietaanvraag uitvoering
21-12-2009
Bijlage bij RA09.0146 - Projectplan Bahco fase 3, herstructurering Werkas Emmen
21-12-2009
Bijlage bij RA09.0146 - Update Masterplan 2020 Projectenplan Bahco 3
15-05-2009
Bijlage bij RIS.3704 - Intentieovereenkomst VPB - bijlage Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen
15-05-2009
Intentieovereenkomst VPB
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0041 - Bijlage 2 grondexploitatie De Tweeling
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0041 - Bijlage I grondexploitatie
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0041- Bijlage 3 grondexploitatie De Tweeling
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0042 - Beeldkwaliteitplan De Tweeling
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0043 - Facetbestemmingsplan geluidszone bedrijventerrein De Tweeling
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0043 - Nota van beantwoording facetbestemmingsplan geluidszone bedrijventerrein De Tweeling
23-04-2009
Bijlage bij RIS.3652 - Bahco 3 - bijlage voorbereidingskrediet
23-04-2009
Bijlage bij RIS.3652 - Bahco 3 - Projectplan 2009-2011 gemeente Emmen
23-04-2009
Bijlage bij RIS.3652 - Update masterplan 2020 projectenplan Bahco 3 2009/2011- Stuurgroep Bahco
23-04-2009
Voorbereidingskrediet Bahco fase 3
21-04-2009
Bijlage bij RA09.0041 - Grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling (RA07.0107)
20-04-2009
Facetbestemmingsplan geluidszone bedrijventerrein De Tweeling gemeente Emmen en gemeente Coevorden
20-04-2009
Grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling
20-04-2009
Vaststelling Beeldkwaliteitplan "Bedrijventerrein De Tweeling"
16-04-2009
Geheimhouding documenten behorend bij grondexploitatie De Tweeling
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Bestemmingsplannen bedrijventerrein De Tweeling en exploitatieplan Bedrijventerrein De Tweeling
Datum
Onderwerp
Document
19-09-2007
kostenverhaalsbesluit "bedrijventerrein "De Tweeling", Boerdijk West, september 2007" kostenverhaalsbesluit "bedrijventerrein "De Tweeling", Boerdijk Oost, september 2007"
18-09-2007
Grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling
26-04-2007
Glasvezel en stimulering ICT-gebruik in Emmen
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2006
Milieu-effectrapportage Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek
31-08-2006
Onttrekking van een gedeelte van het Bargermeerkanaal, ter hoogte van de Phileas Foggstraat tot aan de 2e Bokslootweg, aan de openbaarheid van het vaarverkeer
30-08-2006
Bahco fase 2 Projectplan 2006-2008
30-08-2006
Bijlage 2 bij RA06.0117 - Overzicht Projectkosten Bahco 2e fase
30-08-2006
Bijlage 3 bij RA06.0117 - Subisidieaanvraagformulier KOMPAS-programma
30-08-2006
Bijlage bij RA06.0117 - Projectbeschrijving fase 2 Bahco

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's