Jeugd- en ouderenbeleid

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
14-05-2020
Beleidskader Perspectief op Jeugd
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0018 - Advies Cliëntenraad Emmen
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0018 - Advies Seniorenraad Emmen
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0018 - Advies WMO-raad Emmen
13-02-2020
Bijlage bij RA20.0018 - Beleidskader 'Perspectief op Jeugd'
28-01-2020
Brief aan de Cliëntenraad Pw & Wsw Emmen - Perspectief op Jeugd
28-01-2020
Brief aan de Seniorenraad Emmen - Perspectief op Jeugd
28-01-2020
Brief aan de WMO-raad Emmen - Perspectief op Jeugd
27-01-2020
Perspectief op Jeugd
Datum
Onderwerp
Document
24-01-2019
Bijlage bij 19.001394 - Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022
10-01-2019
Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd
Datum
Onderwerp
Document
12-11-2018
Voorbereidingen inkoop jeugdhulp per 2020
09-10-2018
Intrekking beschikkingen subsidieverleningen Stichting Catch
28-05-2018
Ontwikkelingen jeugdhulp
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2017
Nadere regels jeugdhulp en Beleidsregel Jeugdwet
18-10-2017
Herschikken besteding middelen kindpakket 2017
07-09-2017
Afsluiting onderzoek inspecties jeugd
22-08-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst De Toegang
21-08-2017
Informatie formaliseren opdracht toegangstaken jeugdhulp stichting De Toegang
19-07-2017
Invulling Kindpakket 2017
11-07-2017
Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
09-06-2017
Toezegging commissie Samenleving 6 juni - Stand van zaken project Versterking Jeugddomein
06-06-2017
Bijlage bij RA17.0050 - Conceptwijzigingen Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
25-04-2017
Brief wethouder Bos inzake toegang tot jeugdhulp vanaf 1 juli 2017
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Bijlage raad voor de kinderbescherming Jeugdzorg regio Drenthe
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Kwalteitskader 2017 Jeugdhulp
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Kwartaalrapportage Q4 Jeugdhulpregio Drenthe
13-04-2017
Bijlage bij 17.051242 - Rapportage Q2 2016 Jeugdhulpregio Drenthe
23-03-2017
Verantwoording Jeugdhulp 2015 en 2016
09-02-2017
Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Seniorenraad Emmen
18-01-2017
Bijlage bij RA16.0126 - Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de Seniorenraad Emmen
03-01-2017
Vervolg op onderzoek Jeugdhulp inzake CJG/Sedna. Versterking toegang jeugd
Datum
Onderwerp
Document
07-09-2016
Bijlage bij 16.059919 - Onderzoeksrapport Deloitte naar functioneren samenwerking gemeente Emmen en Stichting Welzijnsorganisatie Sedna inzake jeugdhulp
07-09-2016
Bijlage bij 16.059919 - Onderzoeksrapport samenwerkende inspecties op het gebied van jeugdhulp
06-09-2016
Onderzoek Jeugdhulp van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) en Deloitte
29-08-2016
Aanpak (kwetsbare) jongeren
20-05-2016
Bijlage bij 16.030949 - Jaarrapportage 2GetThere ZO Drenthe 2015
21-04-2016
Financieel resultaat jeugdhulpregio Drenthe 2015
08-04-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2016
17-03-2016
Jaarrapportage 2GetThere Zuidoost Drenthe 2015
25-02-2016
Bijlage bij 16.019586 - Rapportage derde kwartaal 2015 Jeugdhulpregio Drenthe
12-02-2016
Bijlage bij 16.021821 - Brief Jeugdhulpregio Drenthe inzake inkoop jeugdhulp per 1 januari 2017
10-02-2016
Bijlage bij RA16.0013 - Brief WMO-raad inzake nieuwe verordening WMO-raad Emmen
08-02-2016
Bijlage bij 15.079342 - Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2015
01-02-2016
Inkoop jeugdhulp 2017
27-01-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wmo en Jeugdwet 2016
20-01-2016
Rapportage derde kwartaal 2015 jeugdhulpregio Drenthe
06-01-2016
Ouderbijdrage voor jeugd-ggz
Datum
Onderwerp
Document
23-11-2015
Brief inzake situatie BEZINN
05-11-2015
Uitnodiging bijeenkomst uitvoering Jeugdwet
04-11-2015
Proefperiode nieuwe opzet jongerenadviesraad
04-11-2015
Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 - 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe "zet in op talent"
09-07-2015
Bijlage bij 15.054652 - 1e kwartaalrapportage jeugdhulpregio Drenthe
03-07-2015
Bijlage bij 15.055241 - In2Youth, onderzoek besteding middelen
02-07-2015
Jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 In2Youth
30-06-2015
1e Kwartaalrapportage jeugdhulpregio Drenthe
25-06-2015
Uitnodiging werkconferentie calamiteiten in de jeugdhulp
21-05-2015
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
26-03-2015
Financiële afwikkeling Digitaal Jongeren Platform In2Youth
19-02-2015
Subsidiemogelijkheden Jeugdtheatergroep Loods 13
16-02-2015
Motivering CDA bespreking brief inzake opheffing Digitaal Jongerenplatform
16-01-2015
Bijlage bij 14.152697 - Evaluatie 2014 In2youth
Datum
Onderwerp
Document
25-11-2014
Bijdrage aan Jeugdsportfonds Drenthe
24-11-2014
Opheffing stichting Digitaal Jongeren Platform
14-11-2014
Verordening inzake samenstelling taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het jeugdbeleid in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Jongerenadviesraad Emmen en het Huishoudelijk reglement van de Jongerenadviesraad Emmen
14-11-2014
Bijlage bij RA14.0099 - Reglement Jongerenadviesraad Emmen
14-11-2014
Bijlage bij RA14.0099 - Begroting Jongerenraad 2015
16-01-2014
Beleidskaders 3D en Invoering stelselwijziging jeugdzorg
16-01-2014
Bijlage bij RA14.0007 - Kaders voor continuïteit en vernieuwing op het sociale domein
16-01-2014
Bijlage bij RA14.0007 - Programma 3D Emmen - uitvoeringsagenda BOCE, beleidskader Invoering Stelselwijziging Jeugdzorg
02-01-2014
Bijlage bij 13.559435 - Uitvoering aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2013
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
14-11-2013
Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg
14-11-2013
Bijlage bij 13.543360 - Regionaal transitiearrangement voor de transformatie jeugdzorg in de regio Drenthe
09-09-2013
Regionaal Transitiearrangement jeugdzorg
04-07-2013
Bijlage bij 13.430744 - Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014, arbeidsmarkt regio Drenthe
19-06-2013
Actieplan jeugdwerkloosheid
03-04-2013
Bijlage bij 13.075715 - Uitvoeringsprogramma jeugd 2013 'Samenspel voor jeugd in Emmen' Beleidskader jeugd 2008-2020
27-03-2013
Uitvoeringsprogramma Jeugd 2013
24-01-2013
Motie RA11.0112 - werkervaringsbanen
Datum
Onderwerp
Document
01-11-2012
Bijlage bij RA12.0096 - Aanbiedingsbrief Seniorenraad Emmen
01-11-2012
Bijlage bij RA12.0096 - Gewijzigd huishoudelijk reglement Seniorenraad
01-11-2012
Bijlage bij RA12.0096 - Gewijzigd reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de Seniorenraad
01-11-2012
Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het ouderenbeleid in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Seniorenraad Emmen en gewijzigd Huishoudelijk
14-09-2012
Uitnodiging Jong Lokaal bokaal
08-08-2012
Motivatie ‘Plan van aanpak decentralisatie Jeugdzorg’
15-05-2012
Bijlage bij 12.331067 - Decentralisatie Jeugdzorg : Als jeugd en toekomst tellen
15-05-2012
Bijlage bij 12.331067 - Decentralisatie Jeugdzorg : Beleidsbrief
15-05-2012
Bijlage bij 12.331067 - Decentralisatie Jeugdzorg: De volgende stap
15-05-2012
Bijlage bij 12.331067 - Decentralisatie Jeugdzorg: projectopdracht
01-05-2012
Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg
Datum
Onderwerp
Document
11-11-2011
Motie PvdA begrotingsvergaderingen 7 en 10 november 2011 - Maatregelen ihkv actieplan jeugdwerkloosheid vanaf 2012
10-03-2011
Bijlage bij 11.014626 - Participatietraject over jongerenontmoetingsplekken in Emmen
04-03-2011
Visie op Jongerenparticipatie
04-03-2011
Bijlage bij RA11.0033 - Visie op jongerenparticipatie
31-01-2011
Onderzoek onder jongeren
Datum
Onderwerp
Document
21-06-2010
Verordeningen Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
02-06-2010
Bijlage bij RA10.0070 - Overzicht verschillen verordeningen
Datum
Onderwerp
Document
24-09-2009
Bijlage bij 09.067379 Evaluatie voortgang actieplan Kinderen doen mee
24-09-2009
Bijlage bij 09.067381- Uitvoeringsprogramma Jeugd
24-09-2009
Bijlage bij brief 09.067381 - Uitvoeringsprogramma 2009 Samenspel voor de jeugd in Emmen
24-09-2009
Bijlage bij brief 09.067381- Evaluatie Centrum voor Jeugd en gezin
22-09-2009
Evaluatie en voortgang uitvoeringsprogramma Jeugd 2009
22-09-2009
Evaluatie voortgang actieplan Kinderen doen mee
09-04-2009
Amendement BGE raadsvergadering 26 maart, respectievelijk 7 april 2009 - Beleidskader jeugdbeleid 2008 - 2010
09-04-2009
Motie BGE raadsvergadering 26 maart en 7 april 2009 - Beleidskader jeugdbeleid 2008-2010
09-04-2009
Motie BGE, PvdA en CDA, raadsvergadering 26 maart en 7 april 2009 - Beleidskader jeugdbeleid 2008- 2010
07-04-2009
Actieplan Kinderen doen mee
27-03-2009
Bijlage bij 09.027824 - Jaarplan 2009 - Strategie en actieplan marketing en promotie vergroting werkgelegenheid 2006-2010
04-03-2009
Jaarplan 2009
12-02-2009
Bijlage bij RA08.0141 - Uitvoeringsprogramma 2009 Samenspel voor Jeugd in Emmmen
05-02-2009
Uitvoeringsprogramma 2009 in het kader van samenspel voor jeugd in Emmen
09-01-2009
Bijlage bij brief 09.016910 actieplan jeugd
08-01-2009
Actieplan Jeugd
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Beleidskader jeugdbeleid 2008-2020
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0141 - Beleidskader Jeugdbeleid 2008 - 2020 "Samenspel voor jeugd in Emmen"
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0141 - Beleidskader jeugdbeleid 2008 -2010
Datum
Onderwerp
Document
20-09-2007
Bijlage bij 07.28555 - Keten Jeugd & Gezin gemeente Emmen
11-09-2007
Tussenrapportage in de zorgketenvorming rondom jeugd

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's