Land- en Tuinbouw

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
26-04-2018
Bijlage bij 17.080793 - Beleidsregel Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019
03-01-2018
Voorbereidingsbesluit II, Rundedal
Datum
Onderwerp
Document
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0093 - Verbeelding Rundedal
16-10-2017
Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen
10-10-2017
Verzoek zonnepanelen op Gietwaterplas te Klazienaveen
26-09-2017
Beantwoording brief Mobilisations inzake Gantel 37
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0063 - Concept-Omgevingsvergunning
29-08-2017
Bijlage bij RA17.0063 - Nota van beantwoording zienswijzen
29-08-2017
Bijlage bj RA17.0063 - Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning
28-08-2017
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019
23-02-2017
Jaarrapportage Tuinbouwstimuleringsregeling 2016
Datum
Onderwerp
Document
23-09-2016
Herziening bestemmingsplan Rundedal
08-04-2016
Voorbereidingsbesluit Rundedal
17-02-2016
Bijlage bij RA16.0014 - Voorbereidingsbesluit Rundedal, verbeelding
19-01-2016
Jaarrapportage Tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2015
Datum
Onderwerp
Document
22-09-2015
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
16-09-2015
Wethoudersbrief SRLE 2015-2017
27-08-2015
Bijlage bij RA15.0061 - Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
27-08-2015
Bijlage bij RA15.0061 - Stimuleringsregeling Revialisering Landbouw Emmen 2015-2017
26-08-2015
Vastgestelde Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017
19-05-2015
Vraag stimuleringsregeling glastuinbouw
07-05-2015
SRLE 2015-2017
07-05-2015
SRLE-2015-2017
26-03-2015
Concrete verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning "Rundedal, zonneakker"
10-03-2015
Rapportage Tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2014
Datum
Onderwerp
Document
14-01-2014
Rapportage tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2014
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Bijlage bij RA13.00113 - Kadernota Vitaal Platteland Emmen 'Platteland in balans'
19-12-2013
Kadernota Vitaal Platteland 2014-2020 "Platteland in balans"
07-10-2013
Aanvraag omgevingsvergunning Stichting Papagaaienhulp glastuinbouwgebied Erica
11-07-2013
Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienveen 2013-2018
11-07-2013
Bijlage bij RA13.0064 - Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen 2013-2018
03-07-2013
Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 op basis van de Regionale tuinbouwvisie d.d. 28-09-2012
03-07-2013
Bijlage bij RA13.0062 - Regionale tuinbouwvisie Emmen, eindrapport
03-07-2013
Bijlage bij RA13.0062 - Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013
01-07-2013
Algemene verklaring van geen bedenkingen vergroting grondgebonden agrarisch bouwperceel
06-03-2013
Stichting Papegaaienhulp, glastuinbouwgebied Erica
07-02-2013
Rapport Rekenkamercommissie Emmen Energiebedrijf Rundedal
29-01-2013
Rapportage tuinbouwstimuleringsregeling over 2012
Datum
Onderwerp
Document
13-12-2012
Vaststelling beheersverordening "Erica, glastuinbouwgebied" en structuurvisie "Erica, glastuinbouwgebied" en toevoegen van een categorie aan de algemene verklaring van geen bedenkingen
13-12-2012
Bijlage bij RA12.0121 - Structuurvisie 2012-2017 Erica Glastuinbouwgebied
13-12-2012
Bijlage bij RA12.0121 - Beheersverordening Erica Glastuinbouwgebied
13-12-2012
Bijlage bij RA12.0121 - Nota van beantwoording behorende bij beheersverordening en structuurvisie "Erica, glastuinbouwgebied"
15-11-2012
Aanvaardingsbesluit milieueffectrapport varkenshouderij Huirne
02-11-2012
Stidug subsidie glastuinbouwlocatie "Het Rundedal"
31-10-2012
Bijlage bij RA12.0094 - Ontwikkelvisie Rundedal
31-10-2012
Ontwikkelvisie Rundedal
23-10-2012
Rapport Rekenkamercommisie Emmen Energiebedrijf Het Rundedal; een gemeentelijke deelneming
18-10-2012
Eindrapport Energiebedrijf Rundedal
18-10-2012
Bijlage bij 12.421708 - Rapport RKE Emmen Energiebedrijf Rundedal - Een gemeentelijke deelneming
20-09-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen vergroting agrarische bouwperceel en staloppervlakte
Datum
Onderwerp
Document
08-12-2011
Bijlage bij RA11.0143 - Samenvattende behandeling rapport Tuinbouw in de gemeente Emmen(ontwikkeling het Rundedal) in commissie BME van 13 januari 2011
08-12-2011
Rapport Rekenkamercommissie Emmen: Tuinbouw in de gemeente Emmen. Ontwikkeling van het Rundedal
22-11-2011
Bijlage bij 11.238014 - Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen (SRGE)
11-10-2011
Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2010
Bijlage bij RA11.0143 - Rapport Rekenkamercommissie "Tuinbouw in de gemeente Emmen - Ontwikkeling van het Rundedal"
21-09-2010
Bijlage bij 10.068493 - Spoorboekje bouwen in Emmen
17-08-2010
Taskforce Landbouw
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - deel 1
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - deel 2
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied" - Nota van beantwoording
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0052 - "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied"- Plankaart
18-05-2010
Vaststelling bestemmingsplan "Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied"
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge - deel C bijlagen
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER Pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge, deel B: Onderzoek naar de milieueffecten
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge: Deel A inclusief samenvatting
25-03-2010
Beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
25-03-2010
Beleidsnotitie "Serrestallen"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0032 - Beleidsnotitie serrestallen
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0032 - Zienswijze en reactie beleidsnotitie serrestallen
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0033 - Beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0033 - Zienswijze beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
24-03-2010
Aanvaarbaarheidsbeoordeling milieueffectrapportage pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge
18-02-2010
Ontwerp bestemmingsplan "Klazienaveen, schakelstation op het tuinbouwgebied"
14-01-2010
Bestemmingsplan "Erica - Tuinbouwcentrum, Covergistingsinstallatie"
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0003 - Bestemmingsplan Erica - Tuinbouwcentrum, Covergistingsinstallattie
14-01-2010
Bijlage bij RA10.0003 - Verbeelding bestemmingsplan Erica, "Tuinbouwcentrum Covergistingsinstallatie"
Datum
Onderwerp
Document
15-07-2009
Bijlage bij RIS.3801 - Startnotitie revitalisering tuinbouwcentra Emmen
14-07-2009
Startnotitie revitalisering tuinbouwcentra Emmen
13-07-2009
Evaluatie tuinbouwstimuleringsregeling
13-07-2009
Bijlage bij RA09.0076 - Evaluatie Tuinbouwstimuleringsregeling
14-05-2009
Advies over reikwijdte en detailniveau/richtlijnen van het milieueffectrapport "Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge"
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Concept advies reikwijdte en deitalniveau van het milieueffectrapport gemeente Emmen - Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Toelichting aanvullend aspect voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport Pluimveehouderij Haan te Nieuw-Weerdinge
08-05-2009
Bijlage bij RIS.3680 - Jaarbericht 2008 Energiebedrijf Rundedal BV te Emmen
08-05-2009
Energiebedrijf Rundedal BV (EBR
Datum
Onderwerp
Document
26-06-2008
Statutenwijziging EBR BV
07-04-2008
Bijlage bij 08.10732 - Jaarbericht 2007 Energiebedrijf Rundedal BV Emmen
07-04-2008
Bijlage bij 08.10732 - Jaarbericht 2006 - Energiebedrijf Rundedal BV Emmen
26-03-2008
Energiebedrijf RUndedal B.V.
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2007
Bijlage bij RA07.0163 - Beleidsnotite Rosékalveren
19-12-2007
Vaststelling beleidsnotitie Rosékalveren
03-12-2007
Bekrachtiging geheimhouding ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet
23-11-2007
Motivering VVD-fractie - Energiebedrijf Het Rundedal
22-11-2007
Energiebedrijf Rundedal
29-08-2007
Beleidsnotitie Verruiming Bouwpercelen Intensieve Veehouderijbedrijven
29-08-2007
BIjlage bij RA07.0100 - beleidsnotitie verruiming bouwpercelen Intensieve Veehouderijen
29-05-2007
Beleidsnotitie verruiming bouwpercelen intensieve veehouderijbedrijven
29-05-2007
Bijlage bij RA07.0072 - Beleidsnotitie verruiming bouwpercelen intensieve veehouderijen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's