Milieu en Duurzaam

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
22-06-2020
Concept Regionale Energie Strategie regio-Drenthe
14-04-2020
Bijlage bij RA20.0032 - Concept RES regio-Drenthe
14-04-2020
Bijlage bij RA20.0032 - Emmense participatie
14-04-2020
Bijlage bij RA20.0032 - Factsheet NP RES
14-04-2020
Bijlage bij RA20.0032 - Intentieovereenkomst Ondernemend Emmen
10-03-2020
Verklaring van algemeen belang voor gescheiden inzamelen pmd en gft bij maatschappelijke orgenisaties
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0
30-10-2019
Incident Emlichheim injectie retourwater oliewinning
29-10-2019
Nota bodembeheer en PFAS
25-09-2019
Antwoordbrief weth. Rink m.b.t. vragen van Wakker Emmen over de Strategienota Energy Hub GZI Next
23-09-2019
Opsporingsvergunning aardwarmte
23-09-2019
Uitnodiging raad Ruimtelijke adaptatie op klimaatontwikkelingen in Emmen
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0067 - Startnotitie RES Drenthe 1.0
16-09-2019
Bijlage bij 19.011903 - New eMMergy congres - Samenwerken in de energietransitie
16-09-2019
Uitnodiging New eMMergy congres op 7 november 2019
11-07-2019
Bijlage bij 19.010300 - Jaarverslag VTH 2019
11-06-2019
Aanbieding Jaarplan VTH 2019
11-06-2019
Brief wethouder Otter inzake beantwoording op vraag CDA over zonnepanelen op gem. schoolgebouwen
21-05-2019
Motivering VEVN - Geluidsmetingen en gezondheidsonderzoek laagfrequent geluid in windparkgebied
07-05-2019
Regionale energiestrategie
11-04-2019
Brief wethouder Van der Weide: Drentse windgemeenten - geluidsmetingen en gezondheidsonderzoek
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij 18.044938 - Projectplan aanpak sanering asbestdaken
26-11-2018
Letter of Intent Samenwerking warmtenet Emmen
22-11-2018
Ontwikkelingen windenergie
19-11-2018
Intentieverklaring Drentse Overheden Regionale energiestrategie
16-10-2018
Brief weth. Van der Weide - Uitspraak rechtbank beroep weigering vergunninng vergistingsinstallatie
16-10-2018
Energiepark Pottendijk
26-09-2018
Aanpak sanering asbestdaken
19-09-2018
Brief weth. Van der Weide inzake Energiepark Pottendijk
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Nota van beantwoording zienswijzen
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - (Voorlopig) Oordeel bewoners gebied Pottendijk 19 juli 2018
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Advies Commissie voor de m.e.r.
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Exploitatie-overeenkomst windpark
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Motie zonneakker 17 december 2015
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Ruimtelijke onderbouwing Windpark
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Ruimtelijke onderbouwing Zonneakker
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Samenwerkingsovereenkomst zonneakker
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Verslag gebiedsbrede bijeenkomst 5 juli 2018
30-08-2018
Bijlage bij RA18.0073 - Verslag gebiedsproces Pottendijk 25 juli 2018
20-08-2018
Behandeling motie betreffende ontmoedigen oplaten ballonnen
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 1 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 10 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 11 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 12 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 13 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 14 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 15 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 16 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 17 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 2 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 4 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 5 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 6 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 7 - Windparken zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 8 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 9 bijlage - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 33 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 19 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 20 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 21 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 22 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 23 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 24 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 25 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 26 + 30 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 27 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 28 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 29 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 31 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 32 (is 18 + aanvulling) - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 34 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8854 zienswijze 35 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Bijlage bij RIS.8834 zienswijze 3 - Windpark en zonneakker Pottendijk
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 1) + bijlagen
10-07-2018
Zienswijzen windpark en zonneakker Pottendijk (deel 2) + bijlagen
09-07-2018
Uitvoeringskrediet zonnepanelen op 9 gemeentelijke panden
02-07-2018
Bijlage bij 18.027949 Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken
14-06-2018
Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijken
13-06-2018
Antwoordbrief weth. Otter op vragen in cie. Wonen & Ruimte van 11 juni 2018 - rommel Bladderswijk
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - Wind (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8773 t/m RIS.8788)
31-05-2018
Ontwikkelingen Energiepark Pottendijk - ZON (brief 18.025043 + bijlagen RIS.8789 t/m RIS.8796)
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Profielen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Archeologisch onderzoek
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Onderzoek akoestiek en slagschaduw
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Aanzichtstekeningen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Bijlagen MER
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Brochure hekwerk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Inrichtingsrekening
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - MER
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Notitie extra posities en turbinetypen
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Ruimtelijke Onderbouwing
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Situatietekening
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Nordex
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Specificaties Siemens
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Tekeningen Inkoopstation
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind - Toelichting op aanvraag
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Wind -Tekening Nordex
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aanvraag Zonnepark
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Aard en omvang activiteiten
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Beoordeling Flora- en Faunaonderzoek
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Brochure hekwerk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Situatietekening Energiepark
29-05-2018
Bijlage bij 18.025043 - Aanvraag Energiepark Pottendijk Zon - Uitvoeren werkzaamheden
28-05-2018
Motivering PVV - brief college inzake Windpark Pottendijk + bijlagen
14-05-2018
Bijlage bij 18.000489 - Uitvoeringsplan 2018 Energienota 2017-2020
26-04-2018
Windenergie Pottendijk, kopiebrief aan Raedthuys en Yard
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Advies commissie MER Energiepark Pottendijk gemeente Emmen
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Reactie gem. Borger-Odoorn op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Reactie Tennet op kennisgeving en terinzagelegging Notitie Energiepark
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Reactie VRD Noord op ontwerpstructuurvise Emmen, Windenergie 17-07-2015
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Reactie VRD op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk 28-02-2018
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Reactienota op "concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Pottendijk"
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze dhr. Van Breda op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Gasunie op notitie reikwijdte en detailniveau Energiepark Pottendijk
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Natuur- en milieufederatie Drenthe concept notitie Energiepark
24-04-2018
Bijlage bij 18.017262 - Zienswijze Yard Energy en Raedthuys concept notitie Energiepark Pottendijk
11-04-2018
Windpark Pottendijk
11-01-2018
Windenergie, fase 3
04-01-2018
Uitvoeringsplan 2018 van de energienota 2017-2020
03-01-2018
Vaststelling "Geurgebiedsvisie veehouderijen gemeente Emmen" en "Geurverordening veehouderijen gemeente Emmen 2017"
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2017
Zonnelening 2017 en 2018
23-11-2017
Bijlage bij 17.094516 - Uitvoeringsprogramma milieutaken 2018 gemeente Emmen RUD 2018
08-11-2017
Uitvoeringsprogramma milieutaken Emmen RUD 2018
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Tabel Afstand- en geurnormen t.o.v. Wet geurhinder en veehouderij
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Geurgebiedsvisie veehouderijen gemeente Emmen 2017
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Geurverordening veehouderijen gemeente Emmen 2017
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Kaart Geurverordening gemeente Emmen (C05058.000226, d.d. 25-04-2017)
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-Geurbeleid
16-10-2017
Energienota 2017-2020
10-10-2017
Verzoek zonnepanelen op Gietwaterplas te Klazienaveen
06-10-2017
Bijlage bij 17.086470 - Deskundigentoets Gebiedsplatform Pottendijk gemeente Emmen
25-09-2017
Tussenrapportage Windenergie Emmen
11-09-2017
Beleidsnotitie 'Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken'
05-09-2017
Brief aan Gedeputeerde Staten - Tussenrapportage Windenergie Emmen
24-07-2017
Bijlage bij 17.073344 - Afschrift brief prov. aan min.van EZ schade-afhandeling mijnbouwactiviteiten
17-07-2017
Bijlage bij 17.072618 - Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder 2017-2021
17-07-2017
Bijlage bij 17.072618 - Samenwerkingsovereenkomst Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder 2017-2021
13-07-2017
Afschrift brief prov. aan min. EZ over schade-afhandeling mijnbouwactiviteiten
10-07-2017
Samenwerkingsovereenkomst DuurSaam Glashelder 2017-2021
07-07-2017
Bijlage bij RA17.0055 - Uitvoeringsplan 2017
07-07-2017
Bijlage bij RA17.0055 - Energienota gemeente Emmen 2017-2020
06-07-2017
Beleidsnotitie 'maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken'
26-06-2017
Gebiedsproces windenergie, 3e fase
13-06-2017
Inzamelfrequentie PMD
31-05-2017
Afhandeling schademeldingen aardbeving Emmen
31-05-2017
Afschrift brief aan min. EZ inzake schadeafhandeling aardbeving 30 september 2015
05-04-2017
Bijlage bij 17.050356 - Brief provincie Drenthe, uitnodiging aanpak verwijdering asbestdaken
03-04-2017
Structuurvisie Zonneakkers Emmen (incl. opmaak)
27-03-2017
Deelname gezamenlijk plan van aanpak asbestdaken
20-03-2017
Deelname gezamenlijk plan van aanpak verwijdering asbestdaken
03-01-2017
Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH)
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2016
Reactie aan EOP-Platvorm De Monden
01-12-2016
Afschrift brief aan min. Kamp van Economische Zaken mbt afhandeling schademeldingen aardbeving Emmen
01-12-2016
Bijlage bij 16.070900 - Uitvoeringsprogramma milieutaken 2017 Gemeente Emmen Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
01-12-2016
Bijlage bij 16.075012 - Gecombineerd Jaarprogramma Bodem 2016 en 2017 gemeente Emmen
21-11-2016
Gecombineerd jaarprogramma bodembeheer 2016-2017
21-11-2016
Beleidsregel Zonnelening 2017
03-11-2016
Bijlage bij RA16.0127 - Visiedocument: SEREH: Smart Energy Region Emmen - Haren
02-11-2016
Uitvoeringsprogramma milieutaken Emmen RUD 2017
25-10-2016
Gebiedsproces windenergie, fase 3
13-10-2016
Meerjarenuitvoeringsprogramma Bodem 2016-2020
10-10-2016
Bijlage bij 16.063156 - Samenwerkingsovereenkomst Expeditie Energieneutraal wonen in Drenthe
26-09-2016
Samenwerkingsovereenkomst expeditie energieneutraal wonen in Drenthe
22-09-2016
Afschrift gezamenlijke reactie provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen op Tussenrapport
12-07-2016
Vaststelling structuurvisie Windenergie
30-06-2016
Amendement D66, VVD, ChristenUnie, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, onderdeel N34
30-06-2016
Amendement D66, VVD, ChristenUnie, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, Tuindersinitiatief/N34/Sunoil initiatief
30-06-2016
Amendement D66, VVD, ChristenUnie, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, Zwartenbergweg
30-06-2016
Amendement D66, VVD, ChristenUnie, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Stuctuurvisie Windenergie, Sunoil initiatief
30-06-2016
Amendement D66, VVD, CU, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergied, Tuindersinitiatief
30-06-2016
Amendement LEF! raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, onderhandelingskracht bewonersplatform
30-06-2016
Amendement PvdA, Wakker Emmen, CDA raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie
30-06-2016
Motie CDA, Wakker Emmen, PvdA raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, verduurzaming tuinbouw Zuidoost Drenthe
30-06-2016
Motie D66, VVD, ChristenUnie, SBN en GroenLinks raadsvergadering 28 juni 2016 - Vaststelling Structuurvisie Windenergie, "van olie naar duurzaam"
23-06-2016
Bijlage bij RA16.0062 - Meerjarenuitvoeringsprogramma Bodem 2016-2020
20-06-2016
Aanvullende informatie inzake Structuurvisie Emmen, windenergie
08-06-2016
Duurzaamheids- en milieumonitor Emmen
02-06-2016
Stand van zaken van het verdrag van Meppen
23-05-2016
Vaststelling structuurvisie Windenergie
23-05-2016
Bijlage bij RA16.0052 - Structuurvisie Emmen, Windenergie
23-05-2016
Bijlage bij RA16.0052 - Gedragscode windenergie gemeente Emmen
11-05-2016
Informatiebijeenkomst achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, windenergie"
26-04-2016
Aanpassing openingstijden milieustraat
21-04-2016
Bijlage bij RA16.0032 - Duurzaamheids- en milieumonitor 2016, 1e editie
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Toeristisch-economische potentie windparken gemeente Emmen"
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, aanbiedingsbrief Windkracht 3
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Initiatief "Voorstel tot realisatie van een windpark in combinatie met een zonneakker aan de Pottendijk in de gemeente Emmen
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Onderzoek mogelijkheden windenergie voor zoekgebied Tuinbouwgebied Klazienaveen"
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, deel 1 Gebiedsverslagen
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Eindrapportage platform Windkracht 3 - Gebiedsproces II, deel 2 Nota van bevindingen
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Initiatief "Voorstel tot realisatie van een windpark in combinatie met een zonneakker "van Parijs naar de Pottendijk"
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Rapport "Deskundigentoets Windenergie gemeente Emmen"
20-04-2016
Bijlage bij 16.035350 - Uitvraag Windenergie (informatie t.b.v. belangstellenden voor het indienen van een voorstel)
13-04-2016
Structuurvisie Emmen, Windenergie achterliggende stukken structuurvisie "Emmen, Windenergie"
29-03-2016
Structuurvisie Windenergie Emmen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Amendement VVD raadsvergadering 17 december 2015 - Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers"
18-12-2015
Motie Wakker Emmen en CDA raadsvergadering 17 december 2015 - Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers"
14-12-2015
Aanvullende informatie inz. Structuurvisie windenergie gemeente Emmen, tijdlijn en toetsingscriteria
10-12-2015
Bijlage bij RA15.0086 - Visiekaart "Emmen, Zonneakkers"
01-12-2015
Beantwoording vragen inzake structuurvisie Emmen, Zonneakkers
26-11-2015
Uitvraag windenergie
19-11-2015
Bijlage bij 15.079957 - Uitvoeringsprogramma milieutaken 2016 gemeente Emmen RUD
09-11-2015
Uitvoeringsprogramma milieutaken Emmen RUD 2016
03-11-2015
Bijlage bij RA15.0086 - Structuurvisie "Emmen, Zonneakkers"
03-11-2015
Vaststelling structuurvisie "Emmen, Zonneakkers"
15-10-2015
Bijlage bij 15.074033 - Brief NAM inzake gaswinning en aardbeving in Emmen
08-10-2015
Aardbeving in Emmen 30 september 2015
02-10-2015
Bijlage bij 15.072217- Beleidsregel zonnelening gemeente Emmen 2015
30-09-2015
Uitvoering Zonnelening
03-09-2015
Start begeleidingscommissie onderzoek NAM
05-06-2015
Plan MER Gemeente Emmen - Milieueffecten afzonderlijke locaties, concept 4 juni 2015
05-06-2015
PlanMER Gemeente Emmen - Geluidstudie Windenergie
05-06-2015
PlanMER Gemeente Emmen - Opbrengststudie Windenergie
05-06-2015
PlanMER Gemeente Emmen - Slagschaduwstudie Windenergie
05-06-2015
planMER structuurvisie Wind Emmen - Concept 5 juni 2015
05-06-2015
PlanMER structuurvisie windpark Emmen - Achtergrondrapport Natuur
24-04-2015
Informeren voortgang 2e fase Windenergie
20-04-2015
Smart Energy Region Emmen-Haren
10-04-2015
Bijlage bij 15.035111 - Bestuursrapportage Bodembeheer 2014, evaluatie
10-04-2015
Bijlage bij 15.035111 - Jaarprogramma Bodembeheer 2015 gemeente Emmen
07-04-2015
Bestuursrapportage bodembeheer 2014 en Jaarprogramma Bodembeheer 2015
12-03-2015
2e fase Regieplan Windenergie Emmen, bestuurlijk overleg
27-01-2015
Uitnodiging informatiebijeenkomst voortgang 2e fase Windenergie
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Bijlage bij 14.164095 - Startdocument reikwijdte en detailniveau m.e.r. windenergie
17-12-2014
Startdocument Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage structuurvisie windenergie
01-12-2014
Motie M1 CDA en PvdA raadsvergadering 27 november 2014 - Tijdelijke toestemming windenergie
01-12-2014
Amendement A4 VVD, CU, D66 en SBN - Gebiedsontwikkeling (Regieplan Windenergie)
01-12-2014
Amendement A1 D66, VVD, CU, GL en SBN raadsvergadering 27 november 2014 - Aantal kansrijke locaties (Regieplan Windenergie)
01-12-2014
Amendement A2 VVD, CU, D66, GL en SBN - Afstand tussen windmolens en woongebieden (Regieplan Windenergie)
01-12-2014
Amendement A3 VVD, CU, D66, GL en SBN - Samenstelling Platform Windkracht 3 (Regieplan Windenergie)
26-11-2014
Bijlage bij RA14.0109 - Regieplan windenergie Emmen
26-11-2014
Regieplan windenergie Emmen Regieplan windenergie Emmen
19-11-2014
Bijlage bij brief 14.150277 - Kaart 1 Provinciale uitsluitingsgebieden
19-11-2014
Bijlage bij brief 14.150277 - Kaart 2 1100 Buffer woongebieden
19-11-2014
Bijlage bij brief 14.150277 - Kaart 4 Mogellijke gebieden voor windmolens
19-11-2014
Regieplan windenergie Emmen
19-11-2014
Bijlage bij brief 14.150277 - Kaart 3 Geluid- en veiligheidscontouren
17-09-2014
Bijlage bij 14.119325 - Plan van aanpak Regieplan windenergie Emmen
15-09-2014
Plan van aanpak Regieplan Windenergie Emmen
10-09-2014
Instemming ledenraadpleging VNG inzake vergoedingen inzameling/sorteringen kunststof verpakkingsafva
29-08-2014
Bijlage bij RA14.0061 - Analyse ruimtelijke mogelijkheden Windenergie Zuidelijke deel Zoekgebied Drenthe
29-08-2014
Bijlage bij RA14.0061 - Brief Minister Kamp d.d. 20 december 2013
29-08-2014
Bijlage bij RA14.0061 - Regieplan Windenergie Drenthe
29-08-2014
Bijlage bij RA14.0061 - Statenstuk 2014-634 inzake Regieplan Windenergie Drenthe
29-08-2014
Windenergie
20-08-2014
Windenergie
09-07-2014
Windenergie
26-05-2014
Bijlage bij 14.059096 - Bestuursrapportage Bodembeheer 2013
06-05-2014
Bestuursrapportage bodembeheer 2013
07-04-2014
Bijlage bij 14.028727 - Noordelijke Energieagenda "Switch"
13-03-2014
Stand van zaken Geluidsvisie
05-03-2014
Noordelijke energieagenda "Switch"
23-01-2014
Bijlage bij 14.010118 - RIVM-rapportage Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden
22-01-2014
RIVM-rapportage
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief Economische aan CdK Drenthe inzake windpark Drenthe
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief ministerie van Economische Zaken inzake Windpark Drenthe
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief provincie Drenthe inzake afspraak RCR-procedure Drenthe en uitnodiging informatiebijeenkomst
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Persbericht gemeente Emmen: Gedeputeerde Staten verbreken eenzijdige afspraken windenergie
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Persbericht provincie Drenthe: eindelijk duidelijkheid windmolens Drenthe
09-01-2014
Windenergie
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2013
Bijlage bij 13.556034 - Jaarprogramma Bodembeheer 2014
12-12-2013
Structuurvisie Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Aanvulling MER Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Erratum planMER Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Natuurtoets Windpark Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Structuurvisie Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - PlanMER windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Structuurvisie windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Toetsingsadvies over het MER Structuurvisie Windenergie Emmen
11-12-2013
Jaarprogramma bodembeheer 2014
25-11-2013
Stand van zaken aanpak spoedlocaties gemeente Emmen
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0096 - Milieujaarprogramma 2014 met Milieujaarverslag 2012 en doorkijk milieuactiviteiten in 2013
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0096 - Milieujaarverslag 2012 en Milieujaarprogramma 2014 Gemeente Emmen
13-11-2013
Milieujaarprogramma 2014
25-09-2013
Structuurvisie windenergie Emmen
26-08-2013
Behandeling structuurvisie Windenergie
03-06-2013
Bijlage bij 13.415499 - Gebiedsvisie windenergie Drenthe
03-06-2013
Bijlage bij 13.415499 - Nota van beantwoording gebiedsvisie windenergie Drenthe
21-05-2013
Gebiedsvisie Windenergie Drenthe
16-05-2013
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Bedrijfsplan RUD Drenthe
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
16-05-2013
Bijlage bij RA13.0048 - Piofach dienstverlening en huisvesting RUD Drenthe
10-04-2013
Opstellen beleid voor de ondergrond - fase 1: verkenning
25-03-2013
Bijlage bij 13.022834 - Bestuursrapportage Bodembeheer 2012 gemeente Emmen
18-02-2013
Milieuagenda 2013-2016
18-02-2013
Milieujaarprogramma 2013
18-02-2013
Bijlage bij RA13.0019 - Milieujaarprogramma 2013 gemeente Emmen
14-02-2013
Bijlage bij RA13.0018 - Milieuagenda 2013-2016
14-02-2013
Bijlage bij 13.009213 - Asbest in kleedaccommodaties gemeente Emmen e.o.
13-02-2013
Bestuursrapportage bodembeheer 2012
06-02-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO SP - Asbestsanering Vissershoekflat Oude Meerdijk
22-01-2013
Motivering Wakker Emmen - Gebiedsvisie windenergie
18-01-2013
Asbest in kleedaccommodaties buitensport gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2012
Vastellen Visie op bodemkwaliteit 2012
19-12-2012
Bijlage bij RA12.0123 - Beleidsregel bodemkwaliteit (Concept) Klassiek bodembeleid
19-12-2012
Bijlage bij RA12.0123 - De essenties van klassiek bodembeleid
19-12-2012
Bijlage bij RA12.0123 - Nota van beantwoording Externe afstemming Klassiek bodembeleid
19-12-2012
Bijlage bij RA12.0123 - Visie op bodemkwaliteit 2012, klassiek bodembeleid
19-12-2012
Bijlage bij 12.444430 - Concept-Milieuagenda 2013-2016 Op weg naar een duurzame ontwikkeling
19-12-2012
Bijlage bij 12.444430 - Verslag raadsbijeenkomst Milieuagenda 2013-2016
19-12-2012
Bijlage bij 12.442551 - Ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe
10-12-2012
Milieuagenda 2013-2016
05-12-2012
Windenergie
15-11-2012
Aanvaardingsbesluit milieueffectrapport varkenshouderij Huirne
06-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Bijlage 2, toelichting op visie afvalbeheer
06-11-2012
Bijlage bij RA12.0112 - Visienotitie afvalbeheer
03-10-2012
Bijlage bij brief 12.404870 - Rapport Nationale Ombudsman
01-10-2012
Discussieavond Milieuagenda 2013-2016
17-09-2012
Beantwoording vraag raadscommissie 10-09-2012 inzake nota bodembeheer
14-09-2012
Bevindingen Nationale ombudsman over klacht geluidsoverlast Rondweg
15-08-2012
reactie n.a.v. geluidsoverlast inzake het intensieve verkeer op de Rondweg te Emmen
23-07-2012
Bijlage bij 12.355163 - Geluidreductieplan Bargermeer
18-07-2012
Vaststellen nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart
10-07-2012
Milieuagenda 2013-2016
05-07-2012
Bijlage bij RA12.0071 - Nota bodembeheer gemeente Emmen
15-06-2012
Vastgesteld Geluidreductieplan Bargermeer
04-06-2012
Motie D66 raadsvergadering 31 mei 2012 - Milieujaarprogramma 2012
16-05-2012
Bijlage bij brief 12.335035 - Milieujaarverslag 2011
08-05-2012
Milieujaarverslag 2011
07-05-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 26 april 2012 - Duurzame energie
07-05-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 26 april 2012 - Energienota gemeente Emmen
03-05-2012
Klacht van W.C.H. Froma te Emmen
01-05-2012
Bijlage bij 12.324155 - Bestuursrapportage bodembeheer 2011 gemeente Emmen
17-04-2012
Bestuursrapportage bodembeheer 2011
13-04-2012
Bijlage bij 12.313805 - Nota bodembeheer gemeente Emmen
13-04-2012
Presentatie windenergie Emmen
12-04-2012
Bijlage bij brief 12.316673 - Wabo monitor milieutoezicht 2011
03-04-2012
Monitor 2011 Toezicht en handhavings(uitvoerings)beleid milieutoezicht
30-03-2012
Bijlage bij 12.302985 - Windenergie in Emmen?
30-03-2012
Bijlage bij 12.302985 - Plan van Aanpak Structuurvisie Windmolenopstelling gemeente Emmen
30-03-2012
Bijlage bij 12.302985 - Plan van Aanpak voor Gebiedsontwikkeling
30-03-2012
Bijlage bij 12.302985 - Reactienota beleidsregel windmolenopstelling gemeente Emmen maart 2012
30-03-2012
Bijlage bij 12.302985 -Beleidsregel windmolenopstelling gemeente Emmen 2012
28-03-2012
Voorontwerp bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer
14-03-2012
Bijlage bij 12.304373 - Korte toelichting geluidreductieplan Bargermeer
14-03-2012
Bijlage bij 12.304373 - Rapport M.2010.1305.07.R001 Geluidreductieplan Bargermeer
07-03-2012
Ontwerp geluidreductieplan
05-03-2012
Windenergie
28-02-2012
Motie D66 raadsvergadering 23 februari 2012 - Milieujaarprogramma 2012
28-02-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 23 februari 2012 - Duurzame energie
28-02-2012
Motie Wakker Emmen raadsvergadering 23 februari 2012 - Milieujaarprogramma 2012, pilot oud papier inzameling
22-02-2012
Bijlage bij RA12.0018 - Energienota gemeente Emmen, deel 1: Energie voor Groene Groei
22-02-2012
Bijlage bij RA12.0018 - Energienota gemeente Emmen, deel 2: Werken aan groei Energieprogramma 2012-2015
17-02-2012
Energienota gemeente Emmen
14-02-2012
Memo bij motie Wakker Emmen - Duurzame energie
27-01-2012
Motie Wakker Emmen Duurzame Energie
02-01-2012
Milieujaarprogramma 2012
02-01-2012
Bijlage bij RA12.0001 - Milieujaarprogramma 2012 Gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
09-11-2011
Bijlage bij RA11.0122 - Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Emmen
09-11-2011
Bijlage bij RA11.0123 - Bestemmingsplan herinrichting Schoonebeekerdiep, Richtlijnen voor de milieueffectrapportage
07-11-2011
Aanvaarden milieueffectrapport (Plan-MER) bestemmingsplan Buitengebied
07-11-2011
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage (MER) bestemmingsplan herinrichting Schoonebekerdiep
03-11-2011
Bijlage bij 11.245403 - Beleidsregel Windmolenopstelling gemeente Emmen
03-11-2011
Bijlage bij 11.245403 - Planning proces Beleidsregel Windmolenopstelling gemeente Emmen
27-10-2011
Uitnodiging informatiebijeenkomst realisatie windenergie op 16-11-2011
19-05-2011
Bijlage bij 11.163052 - Milieujaarverslag 2010 Gemeente Emmen
18-05-2011
Milieujaarverslag 2010
13-04-2011
Bijlage bij 11.141402 - Energienota gemeente Emmen, deel 1: energie voor groene groei
06-04-2011
Bijlage bij RA11.0041 - Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen - Richtlijnen voor het milieueffectrapport
06-04-2011
Energienota deel 1
06-04-2011
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage bestemmingsplan Buitengebied
31-01-2011
Initiatiefvoorstel "Erkende Overleg Partners (EOP's) betrekken bij milieuactiviteiten
20-01-2011
Bijlage bij RA10.0134 -Toevoeging bijlage 1 productbladen Milieuprogramma 2011
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Milieuprogramma 2011
20-12-2010
Milieu jaarverslag 2009 en Milieu toezicht en handhavingsverslag 2009
20-12-2010
Bijlage bij 10.135410 - Milieujaarverslag 2009
20-12-2010
Bijlage bij 10.135410 - Milieutoezicht en - handhavingsverslag 2009
20-12-2010
Bijlage bij RA10.0134 - Milieuprogramma 2011
07-12-2010
Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015
22-10-2010
Bijlage bij RA10.0126 - Concept Uitvoeringsdocument Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015
22-10-2010
Bijlage bij RA10.0126 - Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015
19-05-2010
Procedure Milieueffectrapport Emmen, Centrum West (Dierenpark-theater)
03-05-2010
Toetsingsadvies over het MER Centrum-West Dierenpark en Theater Emmen
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge - deel C bijlagen
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER Pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge, deel B: Onderzoek naar de milieueffecten
30-03-2010
Bijlage bij RA10.0031 - MER pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge: Deel A inclusief samenvatting
24-03-2010
Bijlage bij RA10.0029 - Uitbreiding fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V. te Erica, gemeente Emmen - advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
24-03-2010
Aanvaarbaarheidsbeoordeling milieueffectrapportage pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge
24-03-2010
Advies voor richtlijnen (reikwijdte en detailniveau) van het milieueffectrapport "Uitbreiding fokvarkensbdrijf W.F. Huirne C.V. te Erica, gemeente Emmen" van de commissie m.e.r., rapport nr. 2349-18
24-03-2010
Bijlage bij RA10.0029 - Startnotitie m.e.r./notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER varkenshouderij Strengdijk 50, Erica
28-01-2010
Bijlage bij RA09.0138 - pag. 28 Milieuprogramma 2010
21-01-2010
Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en theater)
21-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - wijziging Milieueffectrapport Centrum-West Dierenpark en theater Emmen
20-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - Aanvaarden Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2009
Bijlage bij 09.084675 - Milieujaarverslag 2008
18-12-2009
Milieujaarverslag 2008
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0138 - Milieuprogramma 2010
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Milieu-effectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater)
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Richtlijnen MER Dierenpark
17-12-2009
Milieuprogramma 2010
04-11-2009
Amendement SP fractie raadsvergadering 29 oktober 2009 - Milieuagenda 2009-2012
04-11-2009
Bijlage bij RA09.0101 - Aangepast besluit raadsvoorstel RA09.0101 - Milieuagenda 2009-2012 en Milieuprogramma 2009
04-11-2009
Bijlage bij RA09.0101 - Milieuagenda 2009-2012 - uitbreiding met paragraaf 4 inzake lichtvervuiling
29-09-2009
Milieuagenda 2009 - 2012 en Milieuprogramma 2009
29-09-2009
Bijlage bij RA09.0101- Milieu-agenda 2009-2012 gemeente Emmen
29-09-2009
Bijlage bij RA09.0101- Milieuprogramma 2009 gemeente Emmen
14-05-2009
Advies over reikwijdte en detailniveau/richtlijnen van het milieueffectrapport "Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge"
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Concept advies reikwijdte en deitalniveau van het milieueffectrapport gemeente Emmen - Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw-Weerdinge
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0057 - Toelichting aanvullend aspect voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport Pluimveehouderij Haan te Nieuw-Weerdinge
22-04-2009
Richtlijnen voor het milieueffectrapport "Dierenpark-Theater"
27-01-2009
Bijlage bij 08.042328 - Motivatie GroenLinks betreffende de brief van het college dd. 17-12-2008 inzake de stand van zaken inzameling kunstofverpakkingen
Datum
Onderwerp
Document
10-12-2008
Stand van zaken inzake kunststof verpakkingen
14-05-2008
Bijlage 1 bij RA08.0054 - Advies voor richtlijnen milieueffectrapport "Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld in Zuidoost-Drenthe"
14-05-2008
Bijlage 2 bij RA08.0054 - Toelichting aanvullende aspecten voor de richtlijnen voor het milieu effectrapport (MER)
14-05-2008
Bijlage 3 bij RA08.0054 - Verslag van de informatieavond op 23 januari 2008
14-05-2008
BIjlage 4 bij RA08.0054 - Overzicht inspraakreacties
14-05-2008
Bijlage 5 bij RA08.0054 - Concept Richtlijnen voor het MER "Amsterdamsche Veld en Zuidoost-Drenthe"
14-05-2008
Bijlage 6 bij RA08.0054 - Concept brief aan insprekers
22-01-2008
Motivering GroenLinks - Bouw kolencentrale Essent
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2007
Motivering GroenLinks - Milieujaarverslag 2006
12-11-2007
Milieujaarverslag 2006
31-10-2007
Motivering CDA - Naleving VROM-regelgeving bij gemeentelijke inrichtingen
26-10-2007
inzake uw schriftelijke vragen ex. artikel 38 van het reglement van orde met het verzoek om als aandeelhouder van Essent stelling te willen nemen tegen het voornemen van Essent een nieuwe dure vervuilende kolencentrale te bouwen in Geertruidenberg
10-09-2007
Bijlage bij RIS.2788 - VROM regelgeving: Totaal Gebruik, Milieu, RO en Bouw
10-09-2007
Brief naleving VROM-regelgeving
28-08-2007
Motivering PvdA en GroenLinks inzake UMTS-antennes
03-07-2007
Verordening Bodemsanering gemeenten Emmen 2007
24-05-2007
Schriftelijke vragen inzake UMTS
24-05-2007
Bijlage bij RA07.0064 - Milieuprogramma 2007
24-05-2007
Milieuprogramma 2007 gemeente Emmen
26-04-2007
Motie GroenLinks inzake mogelijke deelname Essent aan tweede kerncentrale
21-02-2007
VROM-taken agenda gemeente Emmen 2006-2010
15-02-2007
Afvalstoffenbelasting bouw- en sloopafval stortplaats De Schans
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2006
Bijlage bij RA06.0189 - Notitie reikwijdte en detailnivieau strategische milieubeoordeling structuurplan gemeente Emmen
19-12-2006
Beleidsnotitie Duurzame Energie, Mestvergisting en/of co-vergisting (Kansen en Mogelijkheden in Emmen)
19-12-2006
Bijlage bij RA06.0195 - Duurzame energie mestvergisting en/of co-vergisting. Kansen en mogelijkheden in Emmen
19-12-2006
Milieu-effectrapportage Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek
12-12-2006
Strategische Milieubeoordeling ten behoeve van het Structuurplan Emmen 2020
30-08-2006
Kennis te nemen van het besluit tot ondertekening van het Convenant bodemverontreiniging Schoonebeek en het ontwerpbesluit tot oprichting van een Stichting positief te waarderen.
19-01-2006
Vast te stellen het Milieuprogramma 2006

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's