Monumenten

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
04-04-2019
Beantwoording vraag van D66 inzake cultuurhistorische waardenkaart door weth. Otter
Datum
Onderwerp
Document
03-01-2018
Benoeming leden Welstand en monumentencommissie Emmen
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2017
Bijlage bij RA17.0097 - Brief Libau (voordracht) m.b.t. benoemingen
16-10-2017
Cultuurhistorische Waardenkaart en Erfgoednota Emmen 2017-2022
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 7: Historisch geografische gebieden
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 10: Inventarisatie ErfgoedNetwerk
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 11: Tradities
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 12: Top 5 bewonersavonden + beeldverslag
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 1: Gemeentelijke monumenten
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 2: Provinciale monumenten
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 3: Rijksmonumenten
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 4: Beeldbepalende bouwwerken
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 5: Stedenbouwkundige structuren en ensembles (dorpen)
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 6: Stedenbouwkundige structuren en ensembles (wijken)
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bijlage 8: Historische waterwegen
05-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - BIjlage 9: Canon van Emmen
04-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Beleidskaart
04-09-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Bronnenkaart
17-08-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Emmen
17-08-2017
Bijlage bij RA17.0060 - Erfgoednota Emmen 2017-2022
Datum
Onderwerp
Document
24-02-2014
Bijlage bij 14.015141 - Verslag commissie van advies voor de bezwaarschriften - aanwijzen Zuiderkerk als gemeentelijk monument
04-02-2014
Brief aan Algemeen college van Kerkrentmeesters inzake Zuiderkerk
04-02-2014
Brief aan bestuur st. Cuijpersgenootschap - aanwijzing Zuiderkerk als monument
04-02-2014
Brief aan Stichting Vrienden Zuiderkerk i.o.
04-02-2014
Zuiderkerk
Datum
Onderwerp
Document
13-11-2013
Welstand- en monumentencommissie, supervisor
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0098 - Auditplan Stedelijke Kwaliteit
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0098 - Brief Libau d.d. 5 april 2013 met tarieven (bijlage I) en Reglement van Orde (bijlage II)
13-11-2013
Bijlage bij RA13.0098 - Ontwerp wijziging Bouwverordening artikel 9
10-06-2013
Zuiderkerk
25-04-2013
Bijlage bij RA13.0039 - Beleidsnota archeologie 2013-2018 gemeente Emmen
25-04-2013
Bijlage bij RA13.0039 - Legenda bij de archeologische Beleidskaart Emmen
24-04-2013
Beleidsnota archeologie 2013-2018 gemeente Emmen
24-04-2013
Bijlage bij RA13.0039 - Nota van beantwoording zienswijzen archeologie
Datum
Onderwerp
Document
08-07-2010
Lijst voorlopig provinciale monumenten objecten periode 1940-1969 (40 jaar en ouder)
14-06-2010
Kennisgeving vaststelling provinciale monumenten
17-05-2010
Brief provincie Drenthe over definitieve aanwijziging 59 monumenten
Datum
Onderwerp
Document
24-12-2009
Kennisgeving vaststelling provinciale monumentenlijst
14-05-2009
Bijlage bij 09.040639 - Fotolijst Provinciale monumentenlijst gebouwde objecten tot 1940
14-05-2009
BIjlage bij 09.040639 - Gebouwde monumenten tot 1940
14-05-2009
Bijlage bij 09.040639 - Overzicht Provinciale monumentenlijst gebouwde objecten tot 1940
24-04-2009
Kennisgeving vaststelling provinciale momentenlijst gebouwde objecten tot 1940
Datum
Onderwerp
Document
10-12-2008
Vaststelling subsidieplafond 2009 en aanvulling beleidsregel inzake molensubsidie gem. Emmen 2008
Datum
Onderwerp
Document
25-10-2007
Gemeentelijke Monumenten Emmen; Monumentenverordening
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0127 - Notitie gemeentelijke monumenten Emmen
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0127- Monumentenlijst gemeente Emmen 2007

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's