Onderwijs/Brede School

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
07-01-2021
Intentiebesluit verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Emmen
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Herbenoeming leden Raad van Toezicht Esdal College
04-10-2019
Koersplan 2019-2023 Openbaar Onderwijs Emmen
05-09-2019
Bijlage bij RA19.0059 - Herbenoeming leden Raad van Toezicht Esdal College
03-07-2019
Beantwoording brief aan de GMR
26-06-2019
Bijlage bij 19/010331 - Accountantsverslag 2018 Openbaar Onderwijs Emmen
26-06-2019
Bijlage bij 19/010331 - Jaarstukken 2018 Openbaar Onderwijs Emmen
18-06-2019
Bijlage bij 19.010158 - Jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 2018
11-06-2019
Route Postbus Staf O
03-06-2019
Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2018
28-05-2019
Bijlage bij RA19.0043 - Bestuurlijk Koersplan 2019 - 2023 Openbaar Onderwijs Emmen
16-05-2019
Antwoordbrief weth. Kleine op vraag LEF!-fractie over aantal verleende vrijstellingen Leerplicht
07-05-2019
Jaarverslag uitvoering team Jongeren & Leerplicht Menso 2018
13-02-2019
Bijlage bij 19.004970 - Onderzoek bestuur en scholen gemeente Emmen
04-02-2019
Onderzoek bestuur en scholen
09-01-2019
Benoeming voorzitter Raad van Toezicht Esdal College
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij 18.054981 - Inspectierapport stichting Samenwerkingsverband 22-02
27-11-2018
Inspectieonderzoek bestuurlijk handelen Samenwerkingsverband 22.02 PO en bekostiging vraagstuk
14-11-2018
Bijlage bij RA18.0098 - Brief Esdalcollege incl. bijlagen
12-07-2018
Bijlage bij 18.027556 - Jaarverslag uitvoering Leerplicht/RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters
21-06-2018
Bijlage bij 18.026294 - Jaarstukken 2017 Openbaar Onderwijs gemeente Emmen
13-06-2018
Jaarverslag uitvoering Leerplicht / RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters
05-06-2018
Bestuurlijk en elektronische financieel jaarverslag 2017 Openbaar Onderwijs Emmen
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2017
Route Postbus Staf O
10-07-2017
Brief wethouder Arends inzake motie Sluitende aanpak Proschool en Thriantaschool
06-07-2017
Bijlage bij 17.067543 - Intentieovereenkomst Terra in creatief Mensenpark Emmen
06-07-2017
Bijlage bij 17.067543 - Ruimtestaat Terra
06-07-2017
Bijlage bij 17.067543 - Terra in het creatief mensenpark
30-06-2017
Bijlage bij 17.067061 - Jaarstukken 2016 Openbaar Onderwijs Emmen
15-06-2017
Onderzoek realisatie Terra leeromgeving in Mensenpark
14-06-2017
Opheffing openbare basisschool de Iemenkorf als gevolg van samenvoeging
13-06-2017
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2016 Openbaar Onderwijs Emmen
06-06-2017
Antwoordbrief wethouder Arends op VVD-vragen trajecten voortgezet onderwijs autistische kinderen
23-01-2017
Bijlage bij 17.003218 - Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. Voorscholen
23-01-2017
Bijlage bij 17.003218 - Uitvoeringsprogramma Voorscholen gemeente Emmen 2017-2019
23-01-2017
Bijlage bij 17.003218 - Meerjarenbegroting Voorscholen
19-01-2017
Uitvoeringsprogramma voorschooolse educatie/onderwijsachterstandenbeleid 2017-2018
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2016
Theaterkaartjes voor de basisschoolleerlingen
02-12-2016
Bijlage bij 16.072526 - Jaarverslag uitvoering Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters 9RMC-functie) 2015-2016
08-11-2016
Jaarverslag uitvoering Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters
25-10-2016
Actie theaterkaartjes
15-06-2016
Leerlingenvervoer
03-05-2016
Beschikbaarstelling krediet Kindcentrum Emmerhout
02-05-2016
Bijlage bij 16.036507 - "Kwaliteitskader voorschoolse educatie Emmen"
02-05-2016
Bijlage bij 16.036507 - Beleidsregels Subsidiëring voorschoolse educatie 2016
02-05-2016
Bijlage bij 16.036507 - Nieuwe structuur voorscholen
02-05-2016
Amendement VVD, SBN en DOP raadsvergadering 28 april 2016 - Krediet Kindcentrum Emmerhout
19-04-2016
Vervolgbrief voorschoolse ontwikkelingen
18-04-2016
Besluit Kindcentrum Emmerhout
13-04-2016
Presentatie Openbaar Onderwijs Emmen, duurzaam en sterk de toekomst tegemoet 2016-2020
07-04-2016
Positie Tinten in de nieuwe Brede School Emmerhout
22-03-2016
Motivering PvdA inzake voorschoolse opvang
08-03-2016
Bijlage bij 16.027066 - Chronologische beleidsontwikkeling landelijk - Emmen voorschoolse educatie
26-02-2016
Informatie ontwikkeling Onderwijsachterstandenbeleid
23-02-2016
Bijlage bij 16.025055 - Factsheet over jaarverslag Leerplicht en RMC 2014-2015
17-02-2016
Jaarverslag uitvoering Leerplicht en RMC 2014-2015
09-02-2016
Voornemen tot nieuw vestigingsbeleid van de Open Universiteit
03-02-2016
Bijlage bij 16.021868 - Beleidsregel subsidiëring voorschoolse educatie 2016
03-02-2016
Bijlage bij 16.021868 - Kwaliteitskader voorschoolse educatie Emmen
02-02-2016
Brief gemeenteraad inzake voorschoolse ontwikkelingen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Procedure voorscholen
07-12-2015
Beleidsregel subsidiëring voorschoolse educatie
23-11-2015
Standpunt Rapport onderzoek voorscholen en implementatie voorschoolse educatie 2016
12-11-2015
Benoeming Leden Raad van Toezicht Esdal College
12-11-2015
Bijlage bij RA15.0090 - Brief Esdal College inzake benoeming twee nieuwe leden raad van toezicht Esdal College
11-11-2015
Bijlage bij 15.080216 - Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 Openbaar Onderwijs Emmen
09-11-2015
Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 Openbaar Onderwijs Emmen
30-10-2015
Bijlage bij RA15.0090 - Benoeming leden Raad van Toezicht Esdal College
20-08-2015
Bijlage bij 15.054749 - Brief Min. OC&W inz. evaluatie gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
20-08-2015
Bijlage bij 15.054749 - Brief Stedennetwerk G32 inzake onderwijsachterstandenbeleid
03-07-2015
Bijlage bij 15.053878 - Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2014 Openbaar Onderwijs gemeente Emmen
30-06-2015
Kamerbrief evaluatie Wet OKE specifieke uitkering GOAB
25-06-2015
Bestuurlijk en Elektronisch financieel jaarverslag 2014 Openbaar Onderwijs gemeente Emmen
29-04-2015
Vaststellen Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en Onderwijs
29-04-2015
Bijlage bij RA15.0032 - Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en Onderwijs
20-04-2015
Motivering CDA - Verplaatsing AOC Terra
20-04-2015
Motivering D66 - Inzet combinatiefunctionarissen als vakleerkracht bewegingsonderwijs
15-04-2015
Opheffing openbare basisschool Meester Halma als gevolg van samenvoeging
01-04-2015
Eventuele gevolgen opleidingenpakket Stenden Hogeschool na voornemens fusie
23-03-2015
Presentatie bijeenkomst 19 maart 2015 Ontwikkeling en Onderwijs - Voor- en vroegschoolse educatie
23-03-2015
Presentietatie bijeenkomst 19 maart 2015 Ontwikkeling en Onderwijs - Leerlingenvervoer
23-03-2015
Presentietatie bijeenkomst 19 maart 2015 Ontwikkeling en Onderwijs - Passend onderwijs
23-03-2015
Presentietatie bijeenkomst 19 maart 2015 Ontwikkeling en Onderwijs - Startgroep peuters
11-03-2015
Uitnodiging/programma bijeenkomst Ontwikkeling en Onderwijs 19 maart 2015
10-03-2015
Motie 3 inzet combifunctionarissen (buurtsportcoaches)
10-03-2015
Agendering Verordening leerlingenvervoer
03-03-2015
Bijlage bij RA15.0014 - Verslag Grootkoepel Overleg 11 februari 2015
12-02-2015
Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2015
12-02-2015
Bijlage bij RA15.0014 - Bijlagen bij verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2015
10-02-2015
Bijlage bij 15.000832 - Jaarverslag Leerplicht - RMC schooljaar 2013-2014 gemeenten Emmen en Coevorden
06-02-2015
Verplaatsing AOC Terra
27-01-2015
Verplaatsing AOC/Terra
06-01-2015
Jaarverslag uitvoering Leerplicht/RMC vroegtijdig schoolverlaters 2013-2014 gem. Emmen/Coevorden
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2014
Agendering Verordening leerlingenvervoer
29-09-2014
Toekomst obs MR. Halma
17-09-2014
Bijlage bij RA14.0073 - Subsidieaanvraag van Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe
16-09-2014
Motivering GroenLinks inzake voor- en vroegschoolse eductie
11-09-2014
Subsidieverlening van € 100.000,-- aan de Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe, als bijdrage in de aanloopkosten van oprichting van de bedrijfsvakschool
10-09-2014
Afschrift brief aan Minister van Defensie ter behoud opleiding bij Drenthe College
31-07-2014
Zienswijze rapport "De kwaliteit van VVE in de gemeente Emmen 2013"
31-07-2014
Bijlage bij 14.087921 - Plan van aanpak Uitvoering Bestuursafspraken op basis van de wijk- en dorpsplannen van de Brede Scholen
02-07-2014
Voor- en vroegschoolse educatie
27-06-2014
Brief inspectie Onderwijs ministerie OCW - Definitief rapport kwaliteit VVE in Emmen
27-06-2014
Bijlage bij 14.081806 - Bestuurlijk- en elektronisch financieel jaarverslag 2013 openbaar onderwijs gemeente Emmen
23-06-2014
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2013 openbaar onderwijs gemeente Emmen
31-03-2014
Bijlage bij 14.032779 - Overzicht prognose directie per school en totaal t/m 2018
31-03-2014
Bijlage bij 14.032779 - Overzicht prognose per school 2014 - 2018
31-03-2014
Bijlage bij 14.032779 - Overzicht teldatum gegevens per school en totaal vanaf 2008 t/m 2013
31-03-2014
Bijlage bij 14.032779 - Tijdpad
27-03-2014
Bijlage bij 14.032779 - Onderwijsvisie 2016-2020
12-03-2014
Onderwijsvisie Openbaar Onderwijs Emmen 2016-2020
30-01-2014
Bijlage bij 14.003743 - Jaarverslag Leerplicht - RMC / schooljaar 2012-2013 gemeenten Emmen en Coevorden
09-01-2014
Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2012-2013 gemeenten Emmen en Coevorden
09-01-2014
Opheffing openbare basisschool het Rietveld als gevolg van samenvoeging
02-01-2014
Herbenoeming leden Raad van Toezicht Esdal College
Datum
Onderwerp
Document
03-09-2013
Bijlage bij 13.507799 - Sociaal jaarverslag Openbaar Onderwijs Emmen PO, Sbao en SO/VSO
28-08-2013
Bijlage bij RIS.6217 - Conceptstatuten SW Passend onderwijs VO-22-02
27-08-2013
Reparatiebesluit samenvoeging en opheffing drie openbare basisscholen van de gemeente Emmen
26-08-2013
Bijlage bij RIS.6216 - Conceptstatuten Stichting Passend Onderwijs PO-22-02
26-08-2013
Bijlage bij RIS.6216 - Oprichtingsakte statuten stichting Samenwerkingsverband 22-02
22-08-2013
Sociaal Jaarverslag openbaar onderwijs, Sbao de Catamaran en SO/VSO Thriantaschool 2011-2012
22-08-2013
Oprichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO -22-02; (wensen en bedenkingen van de raad op verzoek can college)
22-08-2013
Oprichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-22-02 in Zuidoost Drenthe
10-07-2013
Bijlage bij 13.436774 - Rapport Deloitte jaarstukken 2012 Openbaar Onderwijs Emmen 10249
27-06-2013
Bestuurlijk en elektronische financieel jaarverslag 2012 openbaar onderwijs gemeente Emmen
25-04-2013
Bijlage bij RA13.0040 - Communicatieplan Verordening Leerlingenvervoer 2013
24-04-2013
Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen 2013
07-02-2013
Bijlage bij 13.009981 - Jaarverslag Leerplicht - RMC schooljaar 2011-2012 gemeenten Emmen en Coevorden
21-01-2013
Jaarverslag uitvoering Leerplicht/RMC schooljaar 2011-2012
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2012
Bijlage bij 12.438910 - Faciliteitenregeling samenvoeging basisscholen Klazienaveen
14-12-2012
Bijlage bij 12.438910 - Recente ontwikkelingen OBS De Klobbestoek
26-11-2012
Samenvoegingsfaciliteiten OBS De Viersprong en OBS De Klobbestoek
25-07-2012
Bijlage bij 12.373748 - Sociaal Jaarverslag Openbaar Onderwijs Emmen 2010-2011, PO, Sbao en SO/VSO
20-07-2012
Recente ontwikkelingen OBS De Klobbestoek
18-07-2012
Sociaal jaarverslag openbaar onderwijs, Sba de Catamaran, SO/VSO Thrianta 2010-2011
04-07-2012
Bijlage bij RIS.5646 - Jaarverslag 2011 Gemeente Emmen (10249)
04-07-2012
Bijlage bij RIS.5646 - Openbaar Onderwijs Emmen Bestuurlijk Koersplan 2011-2015
04-07-2012
Vaststelling bestuurlijk- en elektronisch jaarverslag 2011
20-03-2012
Brief ministerie OCW inzake bestuursafspraken G4 en G33
16-03-2012
Presentatie Esdalcollege
12-03-2012
Bijlage bij 12.305242 - Jaarverslag Leerplicht - RMC schooljaar 2010-2011
09-03-2012
Jaarverslag uitvoering Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters
Datum
Onderwerp
Document
11-11-2011
Bijlage bij 11.251572 - Sociaal jaarverslag Openbaar Onderwijs Emmen sbao en SO/VSO, schooljaar 2009-2010
10-11-2011
Sociaal jaarverslag openbaar onderwijs, De Catamaran, SO/VSO Thriantaschool 2009-2010
04-10-2011
Motie WE mbt voorgenomen samenvoeging obs Mr.Halmaschool en Dordse Til
09-09-2011
Bijlage bij brief 11.217527 - Bestuurlijk Jaarverslag 2010 Openbaar Primair Onderwijs gem. Emmen
09-09-2011
Bijlage bij brief 11.217527 - Primair Onderwijs Jaarverslag 2010 gemeente Emmen
05-09-2011
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2010 openbaar onderwijs gemeente Emmen
24-03-2011
Motivering PvdA-fractie - Lokale Educatieve Agenda
23-02-2011
Bijlage bij 11.019248 - Lokale Educatieve Agenda Emmen 2011-2014
17-02-2011
Bijlage bij 11.010826 - Jaarverslag uitvoering Leerplicht - RMC schooljaar 2009-2010
10-02-2011
Motivering D66 - Visiedocument en versterking leerplicht- en RMC functie (RIS. 4728).
08-02-2011
Lokale Educatie Agenda 2010-2014
25-01-2011
Jaarverslag uitvoering Leerplicht/RMC vroegtijdig schoolverlaters 2009-2010
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Bijlage bij RIS.4728 - Visiedocument Positie Leerplicht/RMC
20-12-2010
Visidocument en versterking leerplicht- en RMC functie
15-09-2010
Bijlage bij RA10.0083 - Concept brief college aan Esdalcollege betr. Jaarrekening 2009
25-08-2010
Jaarrekening 2009 Esdal College
15-07-2010
Bijlage bij 10.053188 - Sociaal Jaarverslag Openbaar Basisonderwijs Emmen - schooljaar 2008 - 2009
07-07-2010
Sociaal jaarverslag openbaar basisonderwijs schooljaar 2008-2009
05-07-2010
Bijlage bij 10.047314 - Bestuurlijk Jaarverslag 2009 - Openbaar Primair Onderwijs van de gemeente Emmen
05-07-2010
Bijlage bij 10.047314 - Het managementstatuut tbv Het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Emmen
05-07-2010
Bijlage bij 10.047314 - PO Jaarverslag 2009 Gemeente Emmen 10249 - Openbaar onderwijs gemeente Emmen
02-07-2010
Jaarverslag 2009 Esdal College
23-06-2010
Bestuurlijk en Electronisch financieel jaarverslag 2009 Openbaar onderwijs gemeente Emmen.
04-01-2010
Bijlage bij 09.082710 - Jaarverslag Leerplicht + RMC schooljaar 2008-2009
Datum
Onderwerp
Document
09-12-2009
Jaarverslag uitvoering leerplicht?RMC 2008-2009
20-08-2009
Bijlage bij 09.053330 - Bestuurlijk Jaarverslag 2008 - resultaten jaarplan 2008
20-08-2009
Bijlage bij 09.053330 - Jaarverslag 2008 Primair Onderwijs - Openbaar onderwijs gemeente Emmen
06-07-2009
Bestuurlijk en elektronisch financieel jaarverslag 2009 openbaar onderwijs gemeente Emmen
20-05-2009
Bijlage bij RA09.0065 - Statuten Stichting Esdalcollege
19-05-2009
Omzetting van het openbaar lichaam Esdalcollege in een stichting voor openbaar onderwijs op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs
27-02-2009
Bijlage bij 09.021456 - Jaarverslag Leerplichtwet gemeente Emmen schooljaar 2007-2008.
19-02-2009
Bijlage bij RA09.0018 - Bijlage behorende bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2009
19-02-2009
Vaststelling verordening voorzieningen huisvestingonderwijs gemeente Emmen incl. bijlagen I t/m IV
03-02-2009
Jaarverslag uitvoering leerplichtwet gemeente Emmen 2007-2008
Datum
Onderwerp
Document
25-08-2008
Bijlage bij 08.022164 - Bestuurlijk jaarverslag 2007 Openbaar Onderwijs gemeente Emmen
01-07-2008
Bestuurlijk- en elektronisch jaarverslag 2007 openbaar onderwijs gemeente Emmen
18-06-2008
Onderzoeksrapportage afdeling openbaar onderwijs van de dienst Bedrijven
26-05-2008
Plan van nieuwe scholen 2009
04-02-2008
Elektronisch Financieel Verslag 2006 Openbaar Onderwijs gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
15-11-2007
Gebruiksvergunning Primair- en Voortgezet Onderwijs
04-10-2007
Jaarrekening 2006 Esdal College
19-09-2007
Vaststelling van de kosten openbaar basisonderwijs 2004 en 2005
29-03-2007
Motivering VVD inzake bijdrage onderwijshuisvesting
22-03-2007
Wijziging overlegstructuur onderwijs
22-03-2007
Beleidsregels bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
22-03-2007
De lokale educatieve agenda 2006-2010 - de toekomst van het lokale onderwijsbeleid
20-02-2007
Nota infrastructuur Onderwijshuisvesting
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2006
Bijlage bij 06.36147 - Rapportage studentenhuisvesting oktober 2006
06-12-2006
Rapportage studentenhuisvesting oktober 2006
22-11-2006
Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering
28-03-2006
Vaststelling verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's