Openbare orde

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
11-07-2019
Evaluatie paasvuren 2019
Datum
Onderwerp
Document
16-10-2018
Aanpassen APV met regelingen betaald voetbal en smartshops
29-08-2018
Bijlage bij RA18.0076 - Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2017
28-05-2018
Motivering PVV - brief burgemeester Van Oosterhout inzake Carbidschieten 2017
05-04-2018
Carbidschieten 2017
Datum
Onderwerp
Document
31-10-2017
Wijziging APV o.a. bepalingen inzake carbid, Wet Aanpak woonoverlast en standplaatsen
21-09-2017
Bijlage bij RA17.0076 - Algemene Plaatselijke Verordening 2017
21-09-2017
Bijlage bij RA17.0076 - Bijlagen 1 t/m 4 Wijziging APV
25-07-2017
Beantwoording vragen WE raadsvergadering 29 juni j.l. over weghalen pinautomaat Nw-Schoonebeek
10-07-2017
Oriënterende bespreking carbidbepaling APV
10-07-2017
Wet aanpak woonoverlast: nieuw artikel in APV. Oriënterende bespreking
09-02-2017
Geheimhouding bestuurlijke rapportage politie
07-02-2017
Evaluatie carbidschieten
Datum
Onderwerp
Document
29-12-2016
Beleidsregel en ontheffingen artikel 2:32 lid 4 APV (Carbid)
09-11-2016
Wijziging art. 2:32 AV Carbid
07-11-2016
Nadere regels carbid schieten en conceptlijst locaties
27-10-2016
Brief bij raadsvoorstel RA16.0091 art. 2:32 APV carbidschieten
24-02-2016
Ter inzage leggen brieven dhr. De Vries betreffende afwikkeling melding carbidschieten Noordbarge
Datum
Onderwerp
Document
05-11-2014
Bijlage bij RA14.0091 - Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet periode 2014-2018
05-11-2014
Preventie- en Handhavingslan Drank- en Horecawet
04-11-2014
Camera bij NS-station Nieuw-Amsterdam/Veenoord
14-10-2014
Bijlage bij 14.131109 - Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Drenthe 2014-2018
14-10-2014
Camera in Emmermeer
09-10-2014
Informatie Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
24-06-2014
Toepassing drugsbeleid
Datum
Onderwerp
Document
07-11-2013
Drank en Horeca Verordening (2e wijziging APV; toevoeging nieuwe afdeling 8 aan Hoofdstuk 3)
05-02-2013
Camera Domesta in winkelcentrum Rietlanden
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2012
Bijlage bij 12.449796 - Rapport Mensenhandel
20-12-2012
Rapport Mensenhandel
17-10-2012
Nieuw Drank- en Horecawet
Datum
Onderwerp
Document
26-08-2008
Bijlage bij 08.025718 - Discussienota Bestuurlijke Boete
25-08-2008
Bijlage bij 08.025718 - Discussienota bestuurlijke boete 2008
12-08-2008
Geactualiseerde discussienota Bestuurlijke Boete
14-04-2008
Motivering PvdA - Sluiting cellen in nieuwe politiebureau - politie begeleiding hulpdiensten.
11-03-2008
Sluiting cellen in nieuwe politiebureau/politiebegeleiding hulpdiensten
Datum
Onderwerp
Document
19-09-2006
Bijlage bij RA06.0130 - Uitvoeringsnotitie 'Zorg voor Dieren'
19-09-2006
Uitvoeringsnotitie 'Zorg voor Dieren'

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's