Parkeren

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
12-11-2020
Parkeerbelasting, wijzigen tarieven parkeervergunningen
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0069 - Overzicht wijzigingen t.o.v. de Tarieventabel 2020 van 20 december 2019
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0069 - Parkeerverordening 2020 vastgesteld op 30 april 2020
17-09-2020
Bijlage bij RA20.0069 - Verordening parkeerbelastingen 2020 vastgesteld op 19 december 2019
Datum
Onderwerp
Document
14-02-2019
Bijlage bij 19.005146 - Herinrichting Martkplein Klazienaveen
05-02-2019
Herinrichting Marktplein Klazienaveen
Datum
Onderwerp
Document
18-10-2018
Aanleg parkeerplaatsen centrum Angelslo
04-10-2018
Bijlage bij brief 18.033516 - Parkeerexploitatie
12-07-2018
Parkeerexploitatie
26-04-2018
Bijlage bij 18.08255 - Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake Q-park
17-04-2018
Uitspraak Rechtbank Rotterdam inzake Q-park
27-03-2018
Nieuw parkeersysteem
Datum
Onderwerp
Document
31-10-2017
Integrale Parkeervisie gemeente Emmen
05-10-2017
Nadere informatie wethouder Van der Weide inzake Intergrale Parkeervisie
12-09-2017
Bijlage bij RA17.0071- Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen
12-09-2017
Bijlage bij RA17.0071- Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen, nota van beantwoording zienswijzen
17-07-2017
Bijlage bij 17.073113 - Integrale Parkeervisie Gemeente Emmen
12-07-2017
Integrale parkeervisie Gemeente Emmen
10-07-2017
Onttrekking deel parkeerterrein Willinkplein aan het openbaar verkeer
04-07-2017
Busparkeren Wildlands op P-Schapenveenweg
08-06-2017
Blauwe zone Klazienaveen
01-06-2017
Bijlage bij RA17.0047 - Tekening 2017-01-ROI/VB te onttrekken deel parkeergarage Willinkplein
16-05-2017
Pachtsom parkeerterrein Schapenveenweg
23-03-2017
Informatie wethouder Van der Weide inzake raadsvoorstel Hondsrugweg c.a. (RA17.0012)
09-02-2017
Beslissing op bezwaarschrift Q-Park
18-01-2017
Reactie wethouder Van der Weide n.a.v. vragen in commissie W&R/BME van 16 januari 2017 inzake raadsvoorstel beslissing op bezwaarschrift Q-Park
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0133 - Advies commissie van advies voor de bezwaarschriften d.d. 27 juli 2016
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0133 - Bezwaarschrift (aanvullende motivering) Q-Park d.d. 18 april 2016
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0133 - Bezwaarschrift Q-park d.d. 16 maart 2016
21-12-2016
Bijlage bij RA16.0133 - Rapportage KplusV
13-12-2016
Bezwaar Q-Park
09-11-2016
Parkeerverordening 2016
25-10-2016
Werkingstijden betaald parkeren
22-09-2016
Werkingstijden betaald parkeren
19-09-2016
Motivering ChristenUnie onderwerp ter bespreking
12-07-2016
Werkingstijden betaald parkeren centrum Emmen
01-03-2016
Algemeen belang verklaring Mededingingswet
Datum
Onderwerp
Document
27-10-2015
Bijlage bij 15.077153 - Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands: Parkeerplaats P - centrum Oost
26-10-2015
Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands: parkeerplaats P-centrum Oost
23-09-2015
Uitbreiding parkeercapaciteit Wildlands
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Overzichtstekening onderzoeklocaties Emmen Centrum
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Overzichtstekening onderzoekslocaties transferia
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie 'Schapenveenweg'
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie Meerdijk
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Indicatief schetsontwerp locatie P-Noord
23-09-2015
Bijlage bij RA15.0074 - Onderzoek locaties parkeercapaciteit Wildlands
21-09-2015
Uitbreiden carpoolplaats A37 - Dikke Wijk
14-09-2015
Beantwoording vraag inzake Tarieventabel parkeerbelastingen 2015
20-08-2015
Tarieventabel parkeerbelastingen 2015
20-08-2015
Bijlage bij RA15.0058 - Tarieventabel Parkeerbelastingen 2015
15-07-2015
Kredietaanvraag tijdelijke parkeercompensatie
09-07-2015
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Langestraat Klazienaveen
09-07-2015
Bijlage bij RA15.0053 - Inrichtingsplan Langestraat Klazienaveen
18-06-2015
Voorzieningen en maatregelen dynamisch verkeers- en parkeermanagement
11-05-2015
Amendement CDA, Wakker Emmen, PvdA raadsvergadering 30 april 2015 - Notitie 'Verder met parkeren' (versie 2)
11-05-2015
Amendement VVD, LEF!, D66, ChristenUnie en SBN raadsvergadering 30 april 2015 - Notitie 'Verder met parkeren' (versie 2)
11-05-2015
Motie D66 raadsvergadering 30 april 2015 - Parkeerbeleid
28-04-2015
Tijdelijke parkeercompensatie
21-04-2015
Beantwoording vragen 'notitie verder met parkeren' commissievergadering Wonen en Ruimte 13-04-2015
27-03-2015
Amendement VVD, D66 en SBN raadsvergadering 26 maart 2015 - Scenario's Willinkplein Zuid
25-03-2015
Notitie 'Verder met Parkeren' (versie 2)
25-03-2015
Bijlage bij RA15.0024 - Notitie 'Verder met Parkeren' (versie 2)
25-03-2015
Bijlage bij RA15.0024 - Notitie 'Verder met Parkeren' (versie 2) - Samenspraak en reactie gemeente
18-02-2015
Bijlage bij 15.020264 - Ingekomen reacties inloopbijeenkomst en gevoerde gesprekken op 11 februari 2015
18-02-2015
Bijlage bij 15.020264 - Schetsontwerp parkeren Markt Centrumvernieuwing Emmen
17-02-2015
Parkeren marktplein Emmen
04-02-2015
Bijlage bij RA15.0010 - Stedenbouwkundige schema's per scenario
04-02-2015
Scenario's Willinkplein-zuid
02-02-2015
Interpellatie over de besluitvorming van het plan '20 parkeerplaatsen aan de Markt-westzijde in EMmen-Centrum'
Datum
Onderwerp
Document
14-05-2014
Bijlage bij 14.055038 - Inrichtingsplan nieuwe entree P-Zuid
25-04-2014
Informatievoorziening inrichtingsplan 'Nieuwe entree P-Zuid'
07-04-2014
Invoeren belparkeren betaald parkeren (straatparkeren)
Datum
Onderwerp
Document
26-09-2013
Dekking extra krediet parkeergarage Westerstraat
25-09-2013
Reactie op aanbevelingen ABC managemengroep mbt parkeergarage Westerstraat
18-09-2013
Bijlage bij RA13.0074 Feitenrelaas en analyse Parkeergarage Westerstraat
17-09-2013
Feitenrelaas en analyse parkeergarage Westerstraat
09-09-2013
Bijlage bij RA13.0074 - Vaststellingsovereenkomst parkeergarage
03-09-2013
Feitenrelaas en analyse Parkeergarage Westerstraat
30-08-2013
Extra krediet Parkeergarage Westerstraat
23-07-2013
Parkeergarage Westerstraat Emmen
02-07-2013
Parkeertarieven 2013
21-06-2013
Parkeren taxi's bij het station
12-02-2013
Beantwoording vragen BGE commissie BME van 17 januari 2013
Datum
Onderwerp
Document
01-04-2011
Motie LEF!, raadsvergadering 31 maart 2011 - Parkeerplaatsen particulieren
17-02-2011
Grondexploitatie en parkeerexploitatie Willinkplein-Zuid
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0026 - Bijlage 2 Samenvatting uitgangspunten financiële prestatie parkeergarage Willinkplein Zuid
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0026 - Tekening plangebied Willinkplein Zuid
07-01-2011
Bijlage bij 10.129278 - onttrekking aan openbaarheid parkeerterrein rondom bibliotheek/Noorderplein
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2010
Stand van zaken m.b.t. ontwikkeling Noorderplein
22-09-2010
Motivering CDA parkeersituatie rondom de Planeet
21-09-2010
Bijlage bij 10.078311 - Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen 2010-2020
20-09-2010
Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen 2010-2020
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0095 - Weergave zienswijze van Q-park Nederland
17-09-2010
Bijlage bij 10.078311 - Parkeertarieven - 0verzichtskaart
15-09-2010
Parkeertarieven 2011
15-07-2010
Bijlage bij 10.047303 - Conclusies "Parkeeronderzoek de Planeet te Klazienaveen"
15-07-2010
Bijlage bij 10.047303 - Rapport Grontmij "Parkeeronderzoek De Planeet"
15-07-2010
Bijlage bij 10.047303 - Tekening oplossing parkeerprobleem sporthal Klazienaveen
23-06-2010
Parkeeronderzoek De Planeet te Klazienaveen
25-03-2010
Motivatie CDA - Ontwerp beleidsuitgangspunten parkeren Emmen 2010-2020
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2009
Bijlage bij 10.021782 - Onderzoeksdocument Gemeente Emmen Bouwstenen Parkeerbeleidsplan
17-12-2009
Bijlage bij 10.021782 - Ontwerp Beleidsuitgangspunten parkeren Emmen 2010-2020
16-12-2009
Ontwerp beleidsuitgangspunten parkeren Emmen 2010-2020
02-03-2009
Motie GroenLinks en DOP raadsvergadering 26 februari 2009 - bouw parkeerkelder Willinkplein
20-02-2009
Bouw parkeerkelder Willinkplein
20-02-2009
Bijlage 1 bij RA09.0021 - bouw parkeerkelder Willinkplein
20-02-2009
Bijlage 2 RA09.0021 - bouw parkeerkelder Willinkplein
20-02-2009
Bijlage 3 bij RA09.0021 bijlage 4 - bouw parkeerkelder Willinkplein
20-02-2009
Bijlage bij RA09.0021 - Brief bij raadsvoorstel inzake geheimdhouding stukken ex artikel 55 Gemeentewet
13-01-2009
Schriftelijke vragen PvdA ex art. 38 RvO - Parkeertarieven
Datum
Onderwerp
Document
10-04-2008
Tijdelijk parkeren Willinkplein

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's