Personeel en Organisatie

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
24-10-2019
Antwoordbrief wethouder Otter inzake vraag van 50PLUS over Dimpact
26-09-2019
Reis naar IJsland
22-08-2019
Motivering D66 bij collegebrief inzake de staat van de gemeentelijke informatiehuishouding
18-07-2019
Benoeming loco-secretarissen
26-04-2019
Bijlage bij 19.009184 - Burgerjaarverslag gemeentearchief 2018
26-04-2019
Bijlage bij 19.009184 - Zelfbeoordeling archiefbeheer gemeente Emmen over 2018
11-04-2019
Staat van de gemeentelijke informatiehuishouding
14-03-2019
Verslag reis Vietnam 4-9 maart burgemeester
31-01-2019
Beëindigen kostenvermelding behandeling art. 38 RvO vragen
31-01-2019
Gewijzigde portefeuilleverdeling college
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2018
Portefeuilleverdeling college, locoburgemeesterschap, vervangingsregeling
18-12-2018
Motivering CDA : brief college inzake sluiting stembureaus
07-12-2018
Reis burgemeester Vietnam maart 2019
02-11-2018
Sluiting van stembureaus
24-10-2018
Benoeming loco-secretarissen
17-10-2018
Reisverslag Japan 8-12 oktober 2018
14-09-2018
Buitenlandse reis burgemeester
09-08-2018
Werkbezoek waterstofprojecten
12-06-2018
Reisverslag China 23-31 mei
08-05-2018
Portefeuilleverdeling college, locoburgemeesterschap, vervangingsregeling
20-03-2018
Reis China burgemeester en wethouder EZ mei
08-03-2018
Nieuwe vormen van huwelijksvoltrekkingen
Datum
Onderwerp
Document
24-07-2017
Modernisering verkiezingsborden
24-07-2017
Bijlage bij 17.075570 - Modernisering verkiezingsborden
17-07-2017
Bijlage bij 17.073490 - Jaarverslag Klachtenmanagement 2016
13-07-2017
Jaarverslag interne klachtbehandeling 2016
16-06-2017
Proef StemApp
16-06-2017
Portefeuilleverdeling college van B&W m.i.v. 12 juni 2017
14-06-2017
Bekrachtigen en opheffen geheimhouding
14-06-2017
Benoeming en beëdiging wethouder
14-06-2017
Archiefverordening gemeente Emmen 2017
14-06-2017
Bekrachtiging geheimhouding diverse stukken WMD Drenthe
08-06-2017
Verslag reis wethouder Arends Warschau
11-05-2017
Bijlage bij 17.059476 - Verslag archief-Kritische Prestatie Indicatoren gemeente Emmen 2016
04-05-2017
KPI-verslag Archief over 2016
02-05-2017
Verslag reis wethouder Arends naar Vietnam van 25 maart tot 1 april 2017
02-05-2017
Reis wethouder Arends naar Warschau van 1 tot 3 juni
26-04-2017
buitenlandse reis wethouder Arends
19-04-2017
Bijlage bij RA17.0034 - Overzicht ter inzage gelegde documenten waarvan de geheimdhouding kan worden opgeheven
18-04-2017
Verloop tweede kamerverkiezing 2017
08-03-2017
Werkbezoek Nottingham
07-03-2017
Portefeuilleverdeling college van B&W met ingang van 15 maart 2017
22-02-2017
Facebook gemeente Emmen
06-02-2017
Bijlage bij 17.002315 - Jaarverslag 2016 Meldpunt Integriteit en Vertrouwenspersonen Integriteit
03-02-2017
Reis Vietnam 25 t/m 31 maart
02-02-2017
Benoeming concernmanagers
02-02-2017
Melding buitenlandse reis locoburgemeester B. Arends 1-4 maart 2017
16-01-2017
Jaarverslag integriteit 2016
Datum
Onderwerp
Document
05-10-2016
Melding reis buitenland wethouder Wilms
04-10-2016
Melding reis buitenland wethouder Wilms
15-09-2016
Bijlage bij 16.058945 - Jaarverslag interne klachtbehandeling Gemeente Emmen 2015
15-09-2016
Bijlage bij 16.058945 - Jaarverslag interne klachtbehandeling Gemeente Emmen 2015, totaal en per afdeling
15-09-2016
Bijlage bij 16.058945 - Jaarverslag Nationale Ombudsman 2015, Burgerperspectief: een manier van kijken
15-09-2016
Bijlage bij 16.058945 - Overzicht ontvangen verzoeken 2015 naar thema Nationale Ombudsman
12-09-2016
Melding reis buitenland door locoburgemeester B. Arends en wethouder R. van der Weide
31-08-2016
Jaarverslagen externe en interne klachtbehandeling 2015
01-08-2016
Benoeming 3e loco-secretaris
23-03-2016
Brief wethouder Otter inzake inhuur derden
23-03-2016
Verslag burgemeester C. Bijl en wethouder B. Arends naar Vietnam
22-03-2016
Motivering PvdA inzake motie inkoop- en aanbestedingsbeleid
17-02-2016
Bijlage bij 16.021649 - Jaarverslag 2015 meldpunt integriteit en vertrouwenspersonen integriteit
10-02-2016
Melding reis buitenland burgemeester C. Bijl en wethouder B. Arends
01-02-2016
Jaarverslag integriteit 2015
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Bijlage bij 15.089189 - Protocol Agressie & Geweld
17-12-2015
Protocol agressie en geweld gemeente Emmen
02-12-2015
Bijlage bij 15.081936 - Rapport Deloitte Accountants, managementletter gemeente Emmen 2015
02-12-2015
Bijlage bij 15.081936 - Respons managementletter 2015
17-11-2015
Managementletter 2015
09-11-2015
Motie RIS.7106 inzake inkoop- en aanbestedingsbeleid
14-10-2015
Melding reis buitenland burgemeester C. Bijl en wethouder B. Arends
01-10-2015
Personele voorstellen Kadernota 2016
08-07-2015
Wijziging Reglement behandeling bezwaarschriften
08-07-2015
Bijlage bij RA15.0052 - Reglement commissie bezwaarschriften 2015
02-06-2015
Motie PvdA raadsvergadering 28 mei 2015 - Inkoop- en aanbestedingsbeleid
22-05-2015
Melding reis buitenland wethouder Wilms
16-04-2015
Bijlage bij 15.031845 - Jaarverslag integriteit 2014
24-03-2015
Jaarverslag integriteit 2014
19-03-2015
Delegatiebesluit 2015
17-03-2015
Benoemen lid Commissie van advies voor de bezwaarschriften
10-03-2015
Melding werkbezoek Noord Duitsland wethouder B.R. Arends
03-02-2015
Melding werkbezoek buitenland wethouders Wilms en Otter
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2014
Melding eendaags werkbezoek wethouder Arends naar Malmö
04-09-2014
Waarneming gemeentesecretaris/algemeen directeur
14-05-2014
Bezoek leden van het college aan Brusel
18-02-2014
Reis Londen
31-01-2014
Melding reis buitenland wethouder T. Houwing-Haisma
Datum
Onderwerp
Document
05-12-2013
Verslag bezoek aan Brussel
26-11-2013
Bezoek wethouder Arends aan Brussel
07-11-2013
Stand van zaken postafhandeling
26-03-2013
Aanscherping servicenormen conform VNG model
14-03-2013
300 dagen werken op afspraak
06-03-2013
Bijlage bij RA13.0022 - Gedeelte verslag over eindrapport Postafhandeling Rekenkamercommissie Emmen (bron: notulen commissie BME 14 februari 2013)
05-03-2013
Eindrapport Postafhandeling Rekenkamercommissie Emmen (RKE)
19-02-2013
Hervatten werkzaamheden wethouder Arends
04-02-2013
Melding reis buitenland wethouder B.R. Arends
14-01-2013
Portefeuille wethouder Arends
Datum
Onderwerp
Document
23-10-2012
Rapport RKE Emmen postafhandeling; onderzoek naar doeltreffendheid van postafhandeling
18-10-2012
Eindrapport postafhandeling
18-10-2012
Bijlage bij 12.421706 - Postafhandeling - onderzoek naar de doeltreffendheid van postafhandeling van de gemeente Emmen
21-09-2012
Portefeuilleverdeling college
10-05-2012
Bijlage bij 12.310963 - Jaarverslag 2011 commissie van advies voor de bezwaarschriften
07-05-2012
Brief inzake deregulering 2011-2012
22-03-2012
Jaarverslag 2011 commissie van advies voor de bezwaarschriften
Datum
Onderwerp
Document
03-11-2011
Bijlage bij 11.235501 - Jaarverslag 2010, commissie van advies voor de bezwaarschriften
05-10-2011
Jaarverslag 2010 van de commissie van advies voor de bezwaarschriften
12-05-2011
Ambtelijk commentaar G32 op Bestuursakkoord voor VNG bestuursvergadering 6 april 2011
12-05-2011
Bestuursakkoord 2011-2015 VNG, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk
12-05-2011
Compilatie diverse bijdragen concept-bestuursakkoord
10-05-2011
Bestuursakkoord Rijk - VNG -IPO - UvW
14-04-2011
Nota corporate communicatie 2011-2015
14-04-2011
Bijlage bij RA11.0053 - Nota Corporate communicatie gemeente Emmen 2011-2015
23-03-2011
Bijlage 1 bij 11.133677 - Waar staat je gemeente.nl - Burgerrollen, najaar 2010
23-03-2011
Bijlage 2 bij 11.133677 - Waar staat je gemeente.nl - Burgerrollen, najaar 2010
23-03-2011
Bijlage 3 bij 11.133677 - Waar staat je gemeente.nl - Burgerrollen, najaar 2010, scores
22-03-2011
Waar staat je gemeente 2010
27-01-2011
(Her-)benoeming twee leden Commissie van Advies voor de bezwaarschriften
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Motivering PvdA - Inhuur derden
22-10-2010
Inhuur derden
13-07-2010
Herbenoemen huidige leden van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften en benoemen van de heer mr. dr. A.J.G.M. van Montfort als commissievoorzitter
31-03-2010
Rapport turflijsten verkiezingsdag 3 maart 2010
31-03-2010
Rapportage telling verkiezingsdag 3 maart 2010
31-03-2010
Verschillen en totalen verkiezingsdag 3 maart 2010
31-03-2010
Voorblad rapportage controletelling verkiezingsdag 3 maart 3010
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2009
Bijlage bij RA09.0141 - Landelijk Protocol Klachtbehandeling
09-11-2009
Bijlage bij 09.066157 - Verzoek fractie PvdA agendering Gastheer gemeentemodel
30-09-2009
Bijlage bij RA09.0102 - Bestuurlijke verhoudingen provincie - gemeenten in Drenthe
29-09-2009
Bestuurlijke verhoudingen provincie - gemeenten Drenthe
24-09-2009
Bijlage bij brief 09.066157- Rapport Gastheergemeentemodel
15-09-2009
Gastheergemeentemodel
03-09-2009
Bijlage bij RIS.3848 - Resultaten GBA audit 2009
03-09-2009
Resultaten GBA audit 2009
09-07-2009
Bijlage bij 09.052627 - Leidraad voor de afhandeling van verzoeken van burgers en raadsleden om informatie
01-07-2009
Leidraad voor de afhandeling van verzoeken van burgers en raadsleden om informatie
25-03-2009
Bekrachtiging geheimhouding ex art. 25 lid 3 Gemeentewet
12-03-2009
Ontwerp collegebesluit uitvoering toekomststrategie Essent
19-02-2009
Reikwijdte artikel 169 lid 4 Gemeentewet
Datum
Onderwerp
Document
18-06-2008
Onderzoeksrapportage afdeling openbaar onderwijs van de dienst Bedrijven
20-02-2008
Bijlage bij RA08.0020 - Formatieplan 2008 in het kader van de versterking van de (beleids)kracht van Emmen
20-02-2008
Formatieplan 2008
13-02-2008
Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2007
Ontslag op verzoek van de heer A.W. Blinde
25-04-2007
Benoeming lid van de commissie van advies voor de bezwaarschriften
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2006
Invulling bestuursfuncties Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuidoost Drenthe
31-05-2006
Herbenoeming leden commissie van advies voor de bezwaarschriften
24-01-2006
Aanpak klanttevredenheidsonderzoeken

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's