Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
05-12-2016
Wijze van afhandeling moties, toezeggingen en vragen
Datum
Onderwerp
Document
27-08-2015
Verantwoording fractievergoeding 2014
27-08-2015
Bijlage bij RA15.0062 - Afschrift Rapport Deloitte Accountants B.V. inzake bevindingen verantwoordingen fractievergodingen 2015
27-08-2015
Bijlage bij RA15.0062 - Afschrift Rapport Deloitte Accountants B.V. totaaloverzicht verloop fractiereserves 2014
18-06-2015
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Emmen 2015 en gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Emmen 2015
18-06-2015
Bijlage bij RA15.0049 - Circulaire VNG inzake modelgedragscode
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2014
Raadsvergoeding 2015
25-11-2014
Verantwoording fractievergoeding 2013
07-02-2014
Bezuinigingsbijdrage gemeenteraad 2014 e.v.
04-02-2014
Verantwoording fractievergoedingen 2012
03-02-2014
Verantwoording fractievergoedingen 2011
Datum
Onderwerp
Document
22-08-2013
Verantwoording fractievergoedingen alle fracties 2010 en verantwoording fractievergoeding GroenLinks t/m februari 2012
Datum
Onderwerp
Document
17-04-2012
bezwaarschrift dhr. J.H. van Rossem
29-02-2012
Bijlage bij RA12.0020 - Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen
29-02-2012
Verantwoording fractievergoedingen 2009
27-01-2012
Assurancerapport inzake de verantwoordingen fractievergoedingen 2009
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2009
Verantwoording fractievergoedingen 2008
20-04-2009
Verantwoording fractievergoedingen 2007
Datum
Onderwerp
Document
28-10-2008
Verantwoording fractievergoedingen 2006
Datum
Onderwerp
Document
15-06-2007
Verantwoording fractievergoedingen 2005
02-05-2007
Bijlage bij RA07.0045 - Rapport inzake beoordeling besteding vergoeding fractieondersteuning 2005
23-04-2007
Verantwoording fractievergoedingen 2005

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's