Recreatie

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2019
Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018 en begroting 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Conceptbegroting Recreatieschap 2020
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 Recreatieschap Drenthe
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0038 - Conceptbrief aan Recreatieschap
Datum
Onderwerp
Document
21-09-2018
Bijdrage Emmen actieprogramma Vitale Vakantieparken
Datum
Onderwerp
Document
19-05-2017
Bijlage bij 17.059886 - Begroting 2018 Recreatieschap Drenthe
19-05-2017
Bijlage bij 17.059886 - Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Recreatieschap Drenthe
08-05-2017
Zienswijze raad over begroting Recreatieschap 2018
17-03-2017
Bijlage bij 17.012037 - Kadernota Recreatieschap Drenthe 2018
01-03-2017
Kadernota 2018 Recreatieschap Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2016
Beleidskader Vrijetijdseconomie Gemeente Emmen 2017-2021
11-07-2016
Beleidskader recreatie en toerisme in Zuidoost Drenthe
20-06-2016
Antwoordbrief wethouder Wilms op vraag in commissie BME van 16 juni 2016 inzake kosten m.b.t. beleidskader recreatie en toerisme Zuidoost Drenthe
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0046 - Beleidskader recreatie en toerisme in Zuidoost Drenthe
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0046 - Bijlagen bij Beleidskader Recreatie en Toerisme in Zuidoost Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Accountantsverslag jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Begroting 2017 Recreatieschap Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.037424 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
25-04-2016
Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Recreatieschap Drenthe
11-03-2016
Voornemen totstandkoming regionaal beleidskader Recreatie en Toerisme
Datum
Onderwerp
Document
25-06-2015
Beantwoording vragen over de begroting 2016 van het Recreatieschap Drenthe
28-05-2015
Bijlage bij 15.044368 - Begroting 2016 Recreatieschap Drenthe
28-05-2015
Bijlage bij 15.044368 - Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Recreatieschap Drenthe
18-05-2015
Begroting Recreatieschap Drenthe
28-04-2015
Voortgang beleid Recreatie en Toerisme
Datum
Onderwerp
Document
04-12-2014
Bijlage bij 14.157186 - Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe
02-12-2014
Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe
07-05-2014
Eindrapport Tussentijdse evaluatie recreatie en toerisme (RKE)
16-04-2014
Notulen gezamenlijke vergadering commissie Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van 10 april 2014
14-01-2014
Bijlage bij RA14.0034 en brief 14.004306 - Rekenkamercommissie Emmen (RKE); tussentijdse evaluatie beleid R&T, Feitenrelaas, analyse en beoordeling
10-01-2014
Eindrapport RKE: Tussentijdse evaluatie beleid Recreatie en Toerisme
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2012
Bijlage bij 12.428642 - Eindrapport Veencompagnie
05-11-2012
Eindrapport Veencompagnie
Datum
Onderwerp
Document
19-05-2011
Bijlage bij 11.163217 - Jaarverslag en jaarrekening 2010 Recreatieschap Drenthe
18-05-2011
Ontwerpbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe
28-04-2011
Bijlage bij 11.163217 - Begroting 2012 van het Recreatieschap Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
20-05-2009
Bijlage bij 09.044983 - Bijlage bij Programmabegroting 2010 Recreatieschap Drenthe
20-05-2009
Bijlage bij 09.044983 - Programmabegroting 2010 Recreatieschap Drenthe
19-05-2009
Ontwerp begroting 2010 Recreatieschap Drenthe en jaarrekening/-verslag 2008
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Aanvullend veldonderzoek naar het voorkomen van veldspitsmuis in het Griendstveenpark Emmen
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Co2 emissie Wildlife Parkresort
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Griendtsveenpark Emmen - ecologisch vervolgonderzoek
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - H.2 Bijlage kaart rapport 1545, RAAP 2007
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Hydrologische onderzoek Amsterdamsche Veld& Integraal Waterbeheer Wildlife Parkresort
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - RAAP notitie 2937 Plangebied Amsterdamsche Veld
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - RAAP rapport 1545 Plangebied Amsterdamsche Veld
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Specifieke CO2 emissions
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Stikstofdepositie op het Bargerveen als gevolg van Wildlife Resort Amsterdamsche Veld
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Verslechtering- en verstoringstoets watervogels Griendtsveen park Emmen
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Waterkwaliteitsonderzoek Wildlife Parkresort Emmen
31-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 -Ecologisch onderzoek Griendtsveenpark - Emmen
19-03-2009
Aanvaardbaarheidsbeoordeling MER "Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld"
19-03-2009
Bijlage bij RA09.0027 - Recreatieve ontwikkelingen Amsterdamsche Veld, samenvatting MER
19-03-2009
Bijlage bij RA09.0027- Recreatieve Ontwikkelingen Amsterdamsche Veld - Nota van Uitgangspunten
03-02-2009
Route Postbus Sociaal Economische Ontwikkeling Econo
Datum
Onderwerp
Document
10-07-2007
Begroting 2008 Recreatieschap en 1e wijziging begroting 2008 en Jaarverslag en Jaarrekening 2006
10-07-2007
BIjlage bij RA07.0092 - Begroting 2008 en 1e wijziging begroting 2008 Recreatieschap
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2006
2e Begrotingswijziging 2006, Recreatieschap Drenthe
08-06-2006
Motivering bij agendapunt 'Onderwerpen ter bespreking' - Bestrijding overlast slijmalg in de Rietplassen
25-01-2006
Wijziging bestuursstructuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's