Sociale inkomensvoorzieningen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
16-09-2019
Stand van zaken uitvoering SAM-beleid
09-01-2019
Beleidsplan 'Oog voor SAM'
Datum
Onderwerp
Document
01-11-2018
Bijlage bij RA18.0087 - Oog voor SAM
25-10-2018
Motie verhogen inkomensgrens regelingen minimabeleid
17-07-2018
Uitwerking inzet middelen Kindpakket 2018
09-07-2018
Vangnetuitkering 2017
17-05-2018
Bijlage bij RA18.0052 - Aanvraagformulier vangnetuitkering Participatiewet over 2017
01-02-2018
Beleidsplan Schulddienstverlening 2018
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2017
Bijlage bij RA17.0114 - Beleidsplan Schulddienstverlening 2018
06-12-2017
Advies aangaande Beleidsplan schulddienstverlening 2018
06-12-2017
Advies Beleidsplan Schulddienstverlening 2018
06-12-2017
Reactie advies Beleidsplan Schulddienstverlening 2018
31-10-2017
Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Emmen 2015
11-09-2017
Bijlage bij RA17.0070 - Advies Cliëntenraad Emmen wijziging verordening individuele inkomenstoeslag
24-07-2017
Bijlage bij 17.072196 - Factsheet inkomensbeheer 2016/2017
06-07-2017
Inkomensbeheer 2018 en verder
30-06-2017
Evaluatie schulddienstverlening 2015 en 2016
30-06-2017
Bijlage bij 17.070834 - Evaluatie schulddienstverlening 2015 en 2016
14-06-2017
Beschut werken als wettelijke verplichting
13-04-2017
Bijlage bij RA17.0032 - Beleidsnotitie 'Beschut werken als wettelijke verplichting'
13-04-2017
bijlage bij RA17.0032 - Memo van beantwoording zienswijzen
04-04-2017
Bijlage bij 17.050074 - Begroting Stichting IPE
04-04-2017
Bijlage bij 17.050075 - Brief inkomensbeheer stichting IPE
17-03-2017
Inkomensbeheer stichting IPE
21-02-2017
Planning beschut werk Participatiewet
12-01-2017
Aantal plaatsingen tegenprestatie Participatiewet 2016
Datum
Onderwerp
Document
03-11-2016
Bijlage bij 16.064976 - Eindevaluatie Investeringsplan 2015/2016
06-10-2016
Eindevaluatie Investeringsplan 2015/2016
06-04-2016
Evaluatie onderzoek n.a.v. motie Knip raadsvergadering 30 oktober 2014
Datum
Onderwerp
Document
25-11-2015
1e Rapportage Vangnetuitkering 2015
26-10-2015
Motivering CDA inzake uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf
14-09-2015
Bijlage bij 15.066067 - Inventarisatie uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf Z.O. Drenthe
25-08-2015
Uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf
03-07-2015
Bijlage bij 15.053454 - Evaluatie schulddienstverlenng 2014
24-06-2015
Evaluatie schulddienstverlening 2014
17-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
15-06-2015
Wethoudersbrief n.a.v. vraag raadscommissie Samenleving van 9 juni 2015
21-05-2015
Verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015
21-05-2015
Re-integratieverordening gemeente Emmen 2015
21-05-2015
Verordening bestuurlijke boete bij recidive
21-05-2015
Verordening cliëntenparticipatie
21-05-2015
Memo griffier inzake Verordeningen Participatiewet
20-01-2015
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Datum
Onderwerp
Document
01-12-2014
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
27-11-2014
Verstrekking krediet bij verhuizing
09-09-2014
Notitie Armoedebeleid 2015-2018
09-09-2014
Bijlage bij RA14.0066 - Notitie Armoedebeleid 2015-2018
14-07-2014
Bijlage bij 14.083365 Beleidsregels schulddienstverlening 2014
14-07-2014
Bijlage bij brief 14.083367 Reglement Gem. Kredietbank Emmen
10-07-2014
Reactie op advies Wsw-raad notitie Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost-Drenthe
24-06-2014
Beleidsregels Schulddienstverlening 2014
24-06-2014
Reglement Gemeentelijke Kredietbank Emmen
16-05-2014
Bijlage bij 14.064514 - Evaluatie Schulddienstverlening gemeente Emmen 2013
15-05-2014
Evaluatie schulddienstverlening 2013
Datum
Onderwerp
Document
28-10-2013
Bezwaar indienen aanmelding versus aanvraag Schulddienstverlening
14-10-2013
Presentatie commissie Samenleving 10 september 2013 - Pilot 'Tegenprestatie naar vermogen'
23-09-2013
Bijlage 1a bij RA13.0073 - Beleidsplan Schulddienstverlening 2014-2018
23-09-2013
Bijlage 1b bij RA13.0073 - Beleidsregels schulddienstverlening
23-09-2013
Bijlage 2 bij RA13.0073 - Uitkomsten themabijeenkomsten en interviews
23-09-2013
Bijlage 3 bij RA13.0073 - Overzicht taken ketenpartners
23-09-2013
Bijlage 4 bij RA13.0073 - Crisisprotocol
23-09-2013
Bijlage 5 bij RA13.0073 - Uitkomsten enquête raadsleden
28-08-2013
Meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening 2014-2018
04-07-2013
Sociale activering
17-06-2013
Stichting Inkomensbeheer Particulieren Emmen
02-05-2013
Sociaal akkoord en zorgakkoord
14-03-2013
Plan van aanpak 'Beschermingsbewind op afstand'
30-01-2013
Incidentele aanvullende uitkering 2011
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2012
Bijlage bij 12.426994 - Evaluatie 'Actualisatie beleidskader schuldhulpverlening'
19-12-2012
Bijlage bij 12.426994 - Masterplan Schulddienstverlening Emmen
19-12-2012
Bijlage bij 12.426994 - Memo t.b.v. de 3e werkconferentie (verkorte versie)
13-12-2012
Bijlage bij 12.443433 - Preventienota Schulddienstverlening
06-12-2012
Preventienota Schulddienstverlening
31-10-2012
Evaluatie actualisatie beleidskader schuldhulpverlening
04-07-2012
Bijlage bij 12.357300 - Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen
19-04-2012
Vragen transitieplan EMCO-groep
12-04-2012
Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw
29-03-2012
Bijlage bij 12.310840 - Startnotitie "naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen"
21-03-2012
Bijlage bij RA12.0036 - Herstructurering EMCO groep
21-03-2012
Bijlage bij RA12.0036 - Overzicht indicatoren voor herstructureringsplan EMCO groep
21-03-2012
Startnotitie "naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie werken naar vermogen"
21-03-2012
Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw
02-01-2012
Bijlage bij 11.269748 - Rapport cliëntenraad "Bang om vergeten te worden"
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2011
Reactie aan Cliëntenraad Wsw rapport "Bang om vergeten te worden"
21-12-2011
Reactie rapport cliëntenraad "Bang om vergeten te worden"
08-11-2011
BIjlage bij RA11.0125 - Analyse Meerjarenbeleidskader Arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2012-2016
08-11-2011
Bijlage bij RA11.0125 - Meerjarenbeleidskader Arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2012-2016
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0116 - Participatiebeleid
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0116 - Reïntegratiebeleid 2011-2014 sociale zaken gemeente Emmen
01-06-2011
Bijlage bij 11.170343 - Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen
25-03-2011
Bijlage bij RA11.0040 Actualisatie Beleidskader Schuldhulpverlening
25-03-2011
Bijlage bij RA11.0040 Masterplan Schuldhulpverlening
Datum
Onderwerp
Document
09-04-2009
Motie DOP raadsvergadering 26 maart 2009 - 7 april 2009 - Kadernotitie "Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw".
19-03-2009
Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw.
11-03-2009
Presentatie commissievergadering BME 10 maart 2009. Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw in Zuidoost Drenthe.
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0017 - Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw
18-02-2009
Bijlage bij RA09.0017 - Advies commissie De Vries vermaatschappelijking Wsw
Datum
Onderwerp
Document
08-12-2008
Brief 08.040658 Modernisering Wsw en EMCO-groep
04-12-2008
Aan de slag met vermaatschappelijking van de Wsw - Bijlage samenvatting Advies commissie de Vries: Werk naar vermogen - cie. B&M januari 2009
04-12-2008
Aan de slag met vermaatschappelijking van de Wsw - De koers naar 2012 met de Wsw in Zuidoost Drenthe - commissie B&M januari 2009
23-06-2008
Vragen comm. samenleving betr. 'verordening cliëntenraad Wsw' inzake onduidelijkheid over uitsluiting van OR-leden.
26-05-2008
Brief RKE-vooronderzoek minimabeleid
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2007
Begrotingswijziging Wet Sociale Werkvoorziening en voortgang modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
20-11-2007
Bijlage bij RA07.0145 - brief SZW, Indicatie taakstelling en uitkering Wsw 2008
Datum
Onderwerp
Document
20-10-2006
Verslag over de uitvoering IOAW/IOAZ/Bbz2004 over het jaar 2005

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's