Sport

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
21-08-2019
Uitstel opening nieuwbouw zwembad
Datum
Onderwerp
Document
25-09-2018
Vervanging kunstgrasveld DZOH
Datum
Onderwerp
Document
22-08-2017
Bericht wethouder Arends over kunstgrasveld met kurk (sportpark SVBO)
20-07-2017
Uitnodiging inloopbijeenkomst presentatie bouw nieuw zwembad
12-06-2017
Vragen mevrouw J. Ensink, LEF! fractie m.b.t. infill kunstgrasvelden
09-06-2017
Vragen CDA fractie m.b.t. alternatief infill kunstgrasvelden
16-05-2017
Uitnodiging informatiebijeenkomst bouw nieuw zwembad
06-04-2017
Kadernota Sportief Bewegen
20-02-2017
Bijlage bij RA17.0017 - Kadernota Sportief Bewegen
03-01-2017
Definitief besluit nieuwbouw zwembad
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2016
Bijlage bij 16.082183 - Rapport RIVM "Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
21-12-2016
Rapport RIVM sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
21-11-2016
Bouw nieuw zwembad
11-11-2016
Handbalvereniging E&O
06-10-2016
Bijlage bij 16.064299 - Brief Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu inzake rubbergranulaat in kunstgrasvelden
04-10-2016
Kunstgrasvelden
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0053 - Investeringskostenraming Synarchis nieuwbouw zwembad
19-05-2016
Scenario's sporthal De Klabbe
12-05-2016
Vervolg privatisering kleedkamers buitensport
01-04-2016
Notitie sporthal De Klabbe
Datum
Onderwerp
Document
04-06-2015
Privatisering kleedkamers buitensport
19-05-2015
Uitnodiging NK Wielrennen zondag 28 juni
18-05-2015
Uitnodiging voetbalwedstrijd FC Emmen - Roda JC op 22 mei 2015
20-04-2015
Motivering D66 - Inzet combinatiefunctionarissen als vakleerkracht bewegingsonderwijs
10-03-2015
Motie 3 inzet combifunctionarissen (buurtsportcoaches)
18-02-2015
Bijlage bij 15.013774 - Eindrapportage locatieonderziek nieuw zwembad
04-02-2015
Locatieonderzoek nieuwbouw zwembad
Datum
Onderwerp
Document
25-11-2014
Bijdrage aan Jeugdsportfonds Drenthe
16-05-2014
Algemeen belang verklaring sportaccommodaties
11-03-2014
Schuldenproblematiek handbalvereniging E&O
21-01-2014
Schuldenproblematiek E&O
21-01-2014
Schuldenproblematiek E&O
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Bijlage bij RA13.0108 - Advies H. Boers, directeur Carmelcollege Emmen
19-12-2013
Bijlage bij RA13.0108 - Beleidsnotitie Talentontwikkeling Sport
10-12-2013
Omzetting topsportsubsidie naar een subsidie voor talentontwikkeling
10-12-2013
Beantwoording vraag commissie Samenleving 3-12-2013 over handbalverening E&O
09-12-2013
Brief Stichting Topsport JMS Hurry Up
09-12-2013
Shirtsponsoring
02-12-2013
Verzoek tot sponsoring
28-11-2013
Intrekking brief Hurry Up
25-11-2013
Huur sportvelden VV Zwartemeer te Klazienaveen
14-11-2013
Intrekking brief van 1 oktober 2013
04-11-2013
Verzoek om verlenging om te komen tot structurele oplossing van financiële problemen E&O
04-11-2013
Uitstelverlening indienen voorstel structurele oplossing schuldenproblematiek HV E&O
01-11-2013
Verzoek HV E&O tot verlenging uitstal starten incassoprocedure
21-10-2013
Uitnodiging handbalwedstrijd Hurry Up - Lilüfer Belediyesport (Turkije)
23-09-2013
Uitnodiging opening sporthal De Kampen in Schoonebeek
19-09-2013
Motivering Wakker Emmen - Tarieven gemeentelijke sportvoorzieningen
11-07-2013
Huur velden voetbalvereniging Zwartemeer
14-02-2013
Bijlage bij 13.009213 - Asbest in kleedaccommodaties gemeente Emmen e.o.
18-01-2013
Asbest in kleedaccommodaties buitensport gemeente Emmen
18-01-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Financiële positie sportverenigingen
16-01-2013
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Financiële positie sportverenigingen in Emmen
Datum
Onderwerp
Document
21-11-2012
Schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Afhuren skybox
17-09-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO LEF! - Vuelta 2015
Datum
Onderwerp
Document
21-06-2011
Kadernota sportbeleid 2011-2015
21-06-2011
Bijlage bij RA11.0078en RA14.0040 - Kadernota sportbeleid 2011-2015 Emmen op weg met de Olympische gedachte
23-05-2011
Presentatie Haalbaarheidsonderzoek zwembad - commissie Samenleving 10 mei 2011
Datum
Onderwerp
Document
04-11-2010
Bijlage bij 10.105559 - Hoofdlijnennotitie Sportbeleid 2011- 2014
20-10-2010
Beleidsnota sport
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2009
Bijlage bij 09.074816 - Rapportage sportaccommodaties voetbalverenigingen gemeente Emmen
02-11-2009
Stimulerende maatregelen kredietcrisis
03-09-2009
Bijlage bij RIS.3846 - Uitbetaling waarderingssubsidie
03-09-2009
Uitvoering waarderingssubsidie 2009
02-06-2009
Motie CDA raadsvergadering 28 mei 2009 - bestemmingsplan, De Planeet inzake parkeerbehoefte/-gedrag van bezoekers aan sportvoorzieningen
14-05-2009
Vervanging oude tribune en plaatsing nieuwe tribune in sporthal De Eendracht te Zwartemeer
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0044 - Bestemmingsplan Klazienaveen De Planeet
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0044 - Nota van beantwoording bestemmingsplan Klazienaveen, De Planeet
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0046 - Beeldkwaliteitplan Klazienaveen De Planeet
20-04-2009
Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet"
20-04-2009
Bestemmingsplan "Klazienaveen, De Planeet"
Datum
Onderwerp
Document
26-03-2008
Motivering huurverhoging voetbalvelden
18-03-2008
Huurverhoging voetbalvelden
Datum
Onderwerp
Document
20-01-2006
Uitvoeringskrediet vervangende sportaccommodaties
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2005
Kadernota Sportbeleid gemeente Emmen 2006 - 2010

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's