Structuurvisie

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
28-10-2015
Subsidieverzoek provincie herinrichting centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord
19-08-2015
Vaststelling structuurvisie "Emmen, Water"
19-08-2015
Bijlage bij RA15.0055 - Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp-structuurvisie 'Emmen, Water'
19-08-2015
Bijlage bij RA15.0055 - Structuurvisie 'Emmen, Water - Samenvatting
19-08-2015
Bijlage bij RA15.0055 - Structuurvisie 'Emmen, Water'
26-05-2015
Vaststelling structuurvisie Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord
26-03-2015
Bijlage bij RA15.0022 - Post scriptum Nieuw-Amsterdam/Veenoord Centrumgebied - De structuurvisie is 'af' of niet?
26-03-2015
Bijlage bij RA15.0022 - Startnotitie Nieuw-Amsterdam/Veenoord Centrumgebied - Ruimte zoekt programma
26-03-2015
Bijlage bij RA15.0022 - Structuurvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord Centrumgebied - Individueel spreekuur winkeliers
25-03-2015
Vaststelling 'Structuurvisie Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord'
25-03-2015
Bijlage bij RA15.0022 - Structuurvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord Centrumgebied
Datum
Onderwerp
Document
23-01-2014
Bijlage bij 14.010118 - RIVM-rapportage Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden
22-01-2014
RIVM-rapportage
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief Economische aan CdK Drenthe inzake windpark Drenthe
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief ministerie van Economische Zaken inzake Windpark Drenthe
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Brief provincie Drenthe inzake afspraak RCR-procedure Drenthe en uitnodiging informatiebijeenkomst
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Persbericht gemeente Emmen: Gedeputeerde Staten verbreken eenzijdige afspraken windenergie
09-01-2014
Bijlage bij 14.003916 - Persbericht provincie Drenthe: eindelijk duidelijkheid windmolens Drenthe
09-01-2014
Windenergie
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2013
Structuurvisie Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Aanvulling MER Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Erratum planMER Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Natuurtoets Windpark Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerp Structuurvisie Windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - PlanMER windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Structuurvisie windenergie Emmen
12-12-2013
Bijlage bij RA13.0110 - Toetsingsadvies over het MER Structuurvisie Windenergie Emmen
27-11-2013
Besluitvorming windenergie
17-04-2013
Informatiebijeenkomst over ontwikkeling windenergie in gemeente Emmen
18-02-2013
Bijlage bij RA13.0015 - Structuurvisie Centrumgebied Schoonebeek
18-02-2013
Bijlage bij RA13.0015 - Verbeelding Structuurvisie centrumgebied Schoonebeek
14-02-2013
Vaststelling structuurvisie "Centrumgebied Schoonebeek"
Datum
Onderwerp
Document
11-11-2011
Bijlage bij RA11.0126 - Bevolking per 1-1-2011
11-11-2011
Bijlage bij RA11.0126 - Bijlagen bij geactualiseerde beleidsnotitie demografische ontwikkelingen
08-11-2011
Beleidsnotitie gevolgen demografische ontwikkelingen
08-11-2011
Bijlage bij RA11.0126 - Geactualiseerde beleidsnotitie gevolgen demografische ontwikkelingen
13-07-2011
Bijlage bij RA11.0083 - Nota van Beantwoording "Ontwerp Ruimtelijke Waardenkaart Emmen"
22-06-2011
Ruimtelijke Waardenkaart Emmen
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2010
Bijlage bij RA10.0130 - Projectbesluit Schoonebeekerdiep - pilot tracé Blik-Klaassen
11-11-2010
Bijlage bij RA10.0111 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
11-11-2010
Vaststelling structuurvisie "Centrum Emmer-Compascuum"
13-09-2010
Bijlage bij RIS.4473 Ontwerp-structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
01-09-2010
Ontwerp Structuurvisie "Centrum Emmer-Compascuum"
17-08-2010
Bijlage bij RIS.4400 - Voorontwerp structuurvisie "Centrum Emmer-Compascuum"
29-06-2010
Voorontwerp Structuurvisie "Centrum Emmer-Compascuum"
Datum
Onderwerp
Document
22-07-2009
Bijlage bij RA09.0079 - Structuurvisie gemeente Emmen 2020 (deel1)
22-07-2009
Bijlage bij RA09.0079 - Uitvoeringsprogramma structuurvisie 2020 (deel 2)
13-07-2009
Definitieve structuurvisie en Uitvoeringsprogramma
02-02-2009
Bijlage 6 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
02-02-2009
Bijlage 7 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
27-01-2009
Bijlage 1 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
27-01-2009
Bijlage 2 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
27-01-2009
Bijlage 3 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
27-01-2009
Bijlage 4 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
27-01-2009
Bijlage 5 bij 09.016946 - Structuurvisie Centrum Emmer-Compascuum
09-01-2009
Stand van zaken structuurvisie centrum Emmer-Compascuum
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Bijlage bij 08.042169 - Gebiedsprogramma Masterplan Emmen centrum 2020
09-12-2008
Aanbieding gebiedsprogramma masterplan Emmen centrum 2020
04-11-2008
Planmer Structuurvisie Emmen 2020
04-11-2008
Structuurvisie 2020 - Veelzijdigheid troef - Deel 1 Visie
04-11-2008
Structuurvisie 2020 - Veelzijdigheid troef - Deel 2 - Uitvoeringsprogramma
04-11-2008
Structuurvisie 2020 - Veelzijdigheid troef - Deel 3 - Nota van beantwoording
02-10-2008
Structuurvisie gemeente Emmen 2020, veelzijdigheid troef
26-05-2008
Vaststelling Meerjarenprogramma Fonds Bovenwijkse voorzieningen 2008-2012
26-05-2008
Bijlage bij RA08.0071 - Meerjarenprogramma Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 2008-2012
Datum
Onderwerp
Document
22-05-2007
Presentatie voorontwerp Structuurvisie gemeente Emmen 2020 'Veelzijdigheid Troef'
21-05-2007
Masterplan Emmen Centrum; programmafase tussenstand
26-04-2007
Memo procesgang rondom Voorontwerp Structuurvisie
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2006
Bijlage bij RA06.0189 - Notitie reikwijdte en detailnivieau strategische milieubeoordeling structuurplan gemeente Emmen
12-12-2006
Strategische Milieubeoordeling ten behoeve van het Structuurplan Emmen 2020

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's