Theater

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2018
Deelneming in Atlas Theater B.V.
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0062 - Statuten oprichting Besloten Vennootschap
Datum
Onderwerp
Document
29-06-2017
Antwoordbrief wethouder Kleine op vragen CDA (mevr. Mellema) over kaartverkoop
22-05-2017
Brief wethouder Otter op vragen CDA-fractie over Atlas Theater in commissie samenleving 9 mei 2017
Datum
Onderwerp
Document
25-10-2016
Actie theaterkaartjes
11-07-2016
Ledscherm Theater/Raadhuisplein
Datum
Onderwerp
Document
03-12-2015
Ledscherm Theater/Raadhuisplein
06-11-2015
Bijlage bij RA16.0050 - Motie M5 CDA begrotingsvergaderingen 2 en 5 november - Beeldscherm Atlas theater
23-06-2015
Uitnodiging slotavond Theater De Muzeval
Datum
Onderwerp
Document
03-09-2014
Start bouw theater
12-03-2014
Bijlage bij 14.024029 - brieven aan aannemers inzake aanbesteding Wereld van Theater/Wereld van Ontmoeting
25-02-2014
Aanbesteding Wereld van Theater/Wereld van Ontmoeting
Datum
Onderwerp
Document
30-10-2013
Aanbesteding Theater/Wereld van de Ontmoeting
22-04-2013
Bijlage bij13.396967 - Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2013
09-04-2013
FInanciële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m februari 2013
03-04-2013
Bijlage bij 13.071600 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
03-04-2013
Bijlage bij 13.071600 - Samenvatting Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
25-03-2013
Bijlage bij 13.036533 - Financiële maandraoportage bestedingen DPE Next t/m januari 2013
25-03-2013
Bijlage bij 13.036570 - Financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next t/m december 2012 en accountantsverklaring bestede kosten t/m 2012 DPE Next
19-03-2013
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
18-03-2013
Motivering CDA Kwartaalrapportgage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
11-03-2013
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next t/m januari 2013
11-03-2013
Financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next t/m/ dec. 2012 + accountsverklaring
18-02-2013
Bijlage bij 13.018422 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
18-02-2013
Bijlage bij 13.018422 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
05-02-2013
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4
24-01-2013
Presentatie schetsontwerp (VO1) Wvt/WvO
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Bijlagenboek bij kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
22-11-2012
Bijlage bij 12.428275 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
06-11-2012
Motie ChristenUnie begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Gebruik risicomonitor m.b.t. sturing en controle van het Atalantaproject en Centrum Vernieuwing Emmen
02-11-2012
Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3
18-10-2012
Bijlage bij 12.413245 - Financiële maandrapportage DPE Next tot en met augustus 2012
01-10-2012
Financiële maandrapportage DPE Next tot en met augustus 2012
26-09-2012
Reactie op advies Twynstra Gudde
06-09-2012
Bijlage bij 12.387346 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2012
06-09-2012
Bijlage bij 12.387348 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2e kwartaal 2012
28-08-2012
Algemene verklaring van geen bedenkingen voor bovendakse constructies tot 40 m t.b.v. Dierenpark Emmen
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0078 - Algemene verklaring van geen bedenkingen tbv Dierenpark Emmen
27-08-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m juli 2012
13-08-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2012
13-08-2012
Tussentijdse rapportage DPE Next 2e kwartaal 2012
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Brief Dierenpark Emmen, beplanting DPE Next via de EMCO-groep
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Brief Nijsingh advocaten-notarissen inzake vaststellingsovereenkomst Schadeloosstelling gemeente Emmen - DPE
23-07-2012
Bijlage bij 12.370263 - Vaststellingsovereenkomst Schadeloosstelling Gemeente Emmen - DPE
23-07-2012
Bijlage bij 12.349374 - Meerjarenbegroting DPE 2012-2015
19-07-2012
Bijlage bij 12.368494 - Controleverklaring jaarrekening Noorderdierenpark BV Emmen
19-07-2012
Bijlage bij 12.365462 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m mei 2012
19-07-2012
Bijlage bij 12.368494 - Jaarrekening 2011 Noorderdierenpark BV Emmen
18-07-2012
Bijlage bij 12.352533 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Bijlagenboek kwartaalrapportage 2012-01/02
16-07-2012
Bijlage bij 12.360554 - Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012 - 01/02
10-07-2012
Jaarrekening 2011 DPE
04-07-2012
Financiële maandrapportage DPE Next januari t/m mei 2012
26-06-2012
Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 en Kwartaalrapportage 2012-01/02
11-06-2012
Tussentijdse rapportage DPE; 1e kwartaal 2012
06-06-2012
Begroting DPE 2012-2015
26-04-2012
Centralisatie budgetten en vorming reserve Atalanta
19-04-2012
Bijlage bij 12.316279 - Accountingmemo Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta
03-04-2012
Accountingmemo Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta
28-03-2012
Bijlage bij 12.306191 - Kwartaalrapportage Atalanta 2011-4
19-03-2012
Memo m.b.t. diverse stukken DPE Next
16-03-2012
Raadsvergadering 19 maart 2012 - Finale besluitvorming DPE Next
16-03-2012
Plan van aanpak en uitvoering actualisatie compensatie aspecten bedrijfsverplaatsing DPE
12-03-2012
Kwartaalrapportage Atalanta 2011-4
12-03-2012
Bijlage bij 12.298247 - Aanbevelingen uit second opinion NAR op proces en systematiek risicomanagement CVE/Atalanta
12-03-2012
Bijlage bij 12.298247 - Rapport NAR - Second opinion proces en systematiek risicomanagement gemeente Emmen project Atalanta, december 2011
12-03-2012
Bijlage bij 12.291955 - Geconsolideerde verlies- en winstrekening DPE 4e kwartaal 2011
07-03-2012
Bijlage 6 bij RA12.0021 - Overeenkomst 29 februari 2012 tussen Gemeente Emmen, Rabobank, Volker Wessels en DPE met onderlinge afspraken omtrent financiering DPE Next
07-03-2012
Finale besluitvorming DPE Next
07-03-2012
Bijlage 1 bij RA12.0021 - Definitieve eindrapportage "Toetsing gestelde Kaders DPE Next" d.d. 2 maart 2012 van UNO bedrijfsadviseurs
07-03-2012
Bijlage 2 bij RA12.0021 - Rapportage "Beoordeling investerenisniveau Wereld van Theater, Wereld van Ontmoeting Emmen/DPE" d.d. 22 februari 2012 van ABC Management Groep
07-03-2012
Bijlage 2A bij RA12.0021 - Investeringsraming Emmen DPE, versie 5 d.d. 22 februari 2012
07-03-2012
Bijlage 2b bij RA12.0021 - Beoordeling ABC kengetallen IGG-theater
07-03-2012
Bijlage 3 bij RA12.0021 - Brief provincie Drenthe d.d. 24 februari 2012 m.b.t. beschikbaarstelling € 18 miljoen bijdrage (verbrede RSP-middelen) realisatie DPE Next en € 2 miljoen bijdrage (verbrede RSP-middelen) realisatie Theater
07-03-2012
Bijlage 4 bij RA12.0021 - Brief provincie Drenthe d.d. 24 februari 2012 m.b.t. beschikbaarstelling € 12 miljoen extra bijdrage DPE Next (€ 6 miljoen extra bijdrage en € 6 miljoen lening)
07-03-2012
Bijlage 5a bij RA12.0021 - Termsheets financiering van Rabobank d.d. 28 december 2011
07-03-2012
Bijlage 5b bij RA12.0021 - Termsheets financiering Volker Wessels van maart 2012
07-03-2012
Bijlage 7 bij RA12.0021 - Brief investeringsbesluit d.d. 6 maart 2012 van DPE
07-03-2012
Bijlage 8a bij RA12.0021 - Overeenkomst op hoofdlijnen tussen WMD en DPE omtrent het in erfpacht verkrijgen van grond op de Noordbargeres te Emmen voor realisatie van DPE Next van 28 februari 2012
07-03-2012
Bijlage 8b bij RA12.0021 - Plankaart DPE Next t.b.v. erfpacht 22-02-2012
07-03-2012
Bijlage 8c bij RA12.0021 - Memo NV Waterleidingmaatschappij Drenthe inzake erfpacht Noorderdierenpark Emmen
07-03-2012
Bijlage 9 bij RA12.0021 - Brief college d.d. 3 januari 2012, kenmerk 11.266550 - Financiering DPE Next
27-02-2012
Bijlage bij RA12.0019 - Plan van Aanpak 2012 Programma Centrumvernieuwing Emmen
27-02-2012
Bijlage bij 12.291081 - Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta
23-02-2012
Second opinion risicomanagement Centrumvernieuwing Emmen
22-02-2012
Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2012
13-02-2012
Bijlage bij 12.287198 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m november 2011
10-02-2012
Tussentijdse rapportage DPE; 4e kwartaal 2011
09-02-2012
Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta (FMP)
03-02-2012
Bijlage bij 12.287197 - Financiële maandrapportage DPE Nex t/m oktober 2011
02-02-2012
Financiële maandrapportage DPE Next oktober 2011
02-02-2012
Financiële maandrapportage DPE Next t/m november 2011
25-01-2012
Bijlage bij 12.001021 - Communicatieplan Centrumvernieuwing Emmen
18-01-2012
Motivering Wakker Emmen - Brief provincie inzake DPE Next
16-01-2012
Bijlage bij 12.261058 - Overzicht bijlagen financiering bedrijfsplan DPE Next 7.0A
12-01-2012
Stand van zaken financiering DPE Next
03-01-2012
Motie 34 LEF! - PR & marketing met betrekking tot Atalanta
03-01-2012
Bijlage bij 11.246180 - Geconsolideerde verlies- en winstrekening DPE
02-01-2012
Bijlage bij 11.265770 - Kwartaalrapportage Atalanta 2011-3
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2011
Bijlage 9 bij RA12.0021 - Financiering DPE Next
13-12-2011
Kwartaalrapportage 2011-3 Atalanta
13-12-2011
Rapportage NAR m.b.t. risicosystematiek en - proces Centrumvernieuwing Emmen/Atalanta
09-12-2011
Brief besluitvormingsproces DPE Next aan college van GS Drenthe
05-12-2011
Bijlage bij 11.261861- Statenstuk 2011-510 Provincie Drenthe - verzoek gemeente Emmen extra bijdrage € 12 miljoen voor DPE Next
02-12-2011
Realisatie DPE Next
25-11-2011
Bijlage bij RA11.0138 - Bijlage Atalanta (relatie met 2.3/2.4 en 8.2.)
24-11-2011
Bijlage bij RIS.5339 - Financiële maandrapportage programma DPE Next september 2011
24-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next tot en met september 2011
11-11-2011
Motie LEF! en CU begrotingsvergaderingen 7 en 10 november 2011 - PR & Marketing Atalanta II
10-11-2011
Motie LEF! en CU begrotingsvergaderingen 7 en 10 november 2011 - PR & Marketing Atalanta II
09-11-2011
Financiële maandrapportage programma DPE Next juli 2011
08-11-2011
Financiële maandrapportage programma DPE Next augustus 2011
03-11-2011
Bijlage bij 11.240843 - Kwartaalrapportage 2011-2 Atalanta
03-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met augustus 2011
03-11-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met juli 2011
28-10-2011
Tussentijdse rapportage DPE 3e kwartaal 2011
18-10-2011
Kwartaalrapportage 2011-2 Atalanta
10-10-2011
Amendement fracties CDA, VVD en PvdA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
10-10-2011
Amendement Wakker Emmen raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
10-10-2011
Motie CDA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, Versterking vermogen DPE Next
10-10-2011
Motie CDA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, Vriendenaandeel DPE Next
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next daadwerkelijke lokale en provinciale werkgelegenheid
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, parkeergelegenheid
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next, verantwoordelijkheid collegeleden m.b.t. Atalanta
10-10-2011
Motie LEF! raadsvergadering 3 oktober 2011- Realisatie DPE Next, PR & Marketing
10-10-2011
Motie PvdA raadsvergadering 3 oktober 2011 - Realisatie DPE Next
22-09-2011
Realisatie DPE Next
22-09-2011
Bijlage bij RA 11.0110 - Informatie en besluitvorming raad i.r.t. DPE Nex
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Advies Nysingh advocaten-notarissen m.b.t. staatssteunaspecten
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Afschrift brief aan Gedeputeerde Staten met verzoek toekenning en beschikbaarstellling provinciale middelen
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Gebiedsontwikkeling Atalanta. Een economische effectanalyse
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Gebiedsontwikkeling Atalanta. Een maatschappelijke Kostenbaten analyse
08-09-2011
Bijlage bij RA11.0100 - Concept schuldbekentenis
08-09-2011
Bijlage bij RA11.0100 - Financiële maandrapportage DPE Next t/m juni 2011
08-09-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 tot en met juni 2011 en beschikbaarstelling aanvullende bevoorschotting op verplaatsingsvergoeding voor kosten DPE Next 2011.
07-09-2011
Realisatie DPE Next
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Bijlage bij UNO rapportage DPE Next 7.0 d.d. 05-09-2011
07-09-2011
Verzoek aan de raad op grond van art. 160, lid 2 en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) - Deelneming DPE Next
07-09-2011
Tussentijdse rapportage DPE 2e kwartaal 2011
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Gebiedsontwikkeling Atalanta, economische effectanalyse
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0096 - Gebiedsontwikkeling Atalanta, kosten-baten analyse
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Aanbiedingsbrief Dierenpark Emmen samenvatting Business Case 7.0
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Definitieve beoordeling bedrijfsplan DPE Next 7.0a
07-09-2011
Bijlage bij RA11.0110 - Project Dierenpark Emmen Next, samenvatting Business Case 7.0
02-09-2011
Juridische aspecten rondom planontwikkeling DPE Next
02-09-2011
Onder geheimhouding terinzagelegging Exploitatieberekeningen DPE Next
01-09-2011
Externe financiering DPE Next
01-09-2011
Onder geheimhouding terinzagelegging herziene bijlage bedrijfsplan DPE Next 7.0a
22-07-2011
Bijlage bij 11.189643 - Jaarrekening Noorderdierenpark B.V. 2010
18-07-2011
Bijlage bij RIS.5080 - Financiële maandrapportages DPE Next 2011 april en mei 2011
18-07-2011
Financiële maandrapportages DPE Next 2011 t/m april 2011 en t/m mei 2011
04-07-2011
Motie Wakker Emmen, DOP en BGE raadsvergadering 30 juni 2011- Inhuur door college van NAR voor project Atalanta en voorkomen schijn van belangenverstrengeling
24-06-2011
Kwartaalrapportage 2011-1 Atalanta
22-06-2011
Krediet voorbereidingskosten raadsadviseur project "Atalanta"
14-06-2011
Kwartaalrapportage 2011-1 Atalanta
25-05-2011
Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten Atalanta 2011
19-05-2011
Financiële maandrapportage DPE Next; bestedingen DPE Next over januari tot en met maart 2011
19-05-2011
Nadere standpuntbetaling m.b.t. uitwerking DPE Next
19-05-2011
Tussentijdse rapportage DPE 1e kwartaal 2011
17-05-2011
Bijlage bij RIS.4953 - Startnotitie Auditing DPE Next 7.0
11-05-2011
Startnotitie auditing DPE Next 7.0 (2)
19-04-2011
Bijlage bij RA11.0051 - Atalanta, vastgesteld bestemmingsplan De Verbinding
13-04-2011
Plan van Eisen bedrijfsplan DPE Next versie 7.0
13-04-2011
Bestemmingsplan "Emmen, de Verbinding"
13-04-2011
Bijlage bij RIS.4909 - Plan van Eisen DPE Next t.a.v. business case 7.0
04-04-2011
Plan van eisen bedrijfplan DPE Next 7.0 versie 2.0
04-04-2011
Bijlage bij 11.128216 - Kwartaalrapportage 2010-4 Atalanta
31-03-2011
Begroting DPE 2011-2015
31-03-2011
Accountantsverklaring bestede kosten t/m 2010 project DPE Next
16-03-2011
Beantwoording schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Standpunt prov. Drenthe mbt. Atalanta
14-03-2011
Kwartaalrapportage 2010-4 Atalanta
17-02-2011
Geldleningsovereenkomst Dierenpark Emmen (DPE)
27-01-2011
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Standpunt en positie provincie project Atalanta
25-01-2011
Geldleningsovereenkomst DPE
11-01-2011
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Provincie Drenthe en Atalanta-project
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2010
Presentatie UNO Bedrijfsadviseurs inzake second opinion businesscase DPE Next, versie 6.1
14-12-2010
Raadsadvies Twynstra Gudde op business case en audits van DPE NEXT 14 december 2010
03-12-2010
Bijlage bij 10.125523 - Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
30-11-2010
Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
29-11-2010
Bijlage bij 10.113234 - Kwartaalrapportage 2010-3 - Atalanta
05-11-2010
Kwartaalrapportage 2010-3 Atalanta
04-11-2010
Voortgangsrapportage Dierenpark Emmen (DPE)
14-10-2010
Beschikbaar stellen Dierenpark Emmen Next projectinformatie oktober 2010
14-10-2010
Projectinformatie Dierenpark Emmen Next - oktober 2010
13-10-2010
Ter inzage legging businesscase DPE Next en rapportage UNO bedrijfsadviseurs
13-10-2010
Leidraad bespreking gezamenljke raadscommissies over steunvraag DPE
13-10-2010
UNO bedrijfsadviseurs BV - Rapport situatie Dierenpark Emmen
04-10-2010
Brief Twynstra Gudde inzake Atalanta 2e kwartaalrapportage 2010
28-09-2010
Accountantsverklaring bestede kosten t/m 2009 DPE Next
16-09-2010
Bijlage bij 10.074615 - Kwartaalrapportage 2010-2 - Atalanta
16-09-2010
Bijlage bij 10.074615 - Reactie Twynstra Gudde op concept-adviesrapportage Atalanta 1e kwartaal 2010
06-09-2010
Aanbieding kwartaalrapportage 2010-2 Atalanta
11-08-2010
Brief aan de raad inzake bevoorschotting DPE Next
06-07-2010
Samenwerkingsovereenkomst Atalanta - Provincie
08-06-2010
Conceptrapportage Twynstra Gudde dd. 31 mei 2010 m.b.t. Kwartaalrapportage Atalanta 2010-I
03-06-2010
Bijlage bij 10.037467 - Brief Dierenpark Emmen 18 mei 2010: verzoek om bedrijfssteun
03-06-2010
Concept-advies Twynstra Gudde over "Voortgangsrapportage Atalanta - eerste kwartaal 2010"
20-05-2010
Bijlage bij 10.032981 - Kwartaalrapportage 2010-1 Atalanta
19-05-2010
Aanbieding Kwartaalrapportage 2010-1 Atalanta
19-05-2010
Procedure Milieueffectrapport Emmen, Centrum West (Dierenpark-theater)
03-05-2010
Toetsingsadvies over het MER Centrum-West Dierenpark en Theater Emmen
14-04-2010
Advies Twynstra Gudde over "Voortgangsrapportage Atalanta - vierde kwartaal 2009"
31-03-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 - Atalanta
25-03-2010
Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2010
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0034 - Atalanta - Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2010
04-02-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 Atalanta
04-02-2010
Motie raadsvergadering 28 januari 2010 - Motie DOP - Atalanta
03-02-2010
Amendement raadsvergadering 17 december 2009 - Bestemmingsreserve Atalanta (RA09.0122)
28-01-2010
Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie Dierentuin"
25-01-2010
Kwartaalrapportage 2009-4 Atalanta
21-01-2010
Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en theater)
21-01-2010
Interpellatieverzoek dhr. Schoo (DOP) inzake Atalanta-project
21-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - wijziging Milieueffectrapport Centrum-West Dierenpark en theater Emmen
20-01-2010
Bijlage bij RA10.0009 - Aanvaarden Milieueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0136 - Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie dierentuin, Plankaart"
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Milieu-effectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater)
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0139 - Richtlijnen MER Dierenpark
17-12-2009
Voorbereidingsbesluit "Emmen, locatie Dierentuin"
17-11-2009
Oplegnotitie inzake 1e adviesrapportage Twynstra Gudde - project Centrum-ontwikkeling Dierenpark/Theater (Atalanta)
17-11-2009
Risicomanagement project Atalanta - Analyse voor de gemeenteraad van Emmen 10 november 2009
12-11-2009
Bijlage bij 09.075574 - Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
11-11-2009
Instellen bestemmingsreserve Atalanta
05-11-2009
Financieel Meerjarenperspectief Atalanta
05-11-2009
Kwartaalrapportage 2009-3 Atalanta
28-08-2009
Bijlage bij 09.062560 - Atalanta, kwartaalrapportage 2009-2
26-08-2009
Kwartaalrapportage 2-2009 project Atanta
20-05-2009
Kwartaalrapportage 2009-1 project Atalanta
28-04-2009
Bijlage bij RA09.0051 - Atalanta, Centrumontwikkeling dierenpark-theater, Plan van Aanpak voorbereidingsfase 2009
23-04-2009
Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2009
22-04-2009
Richtlijnen voor het milieueffectrapport "Dierenpark-Theater"
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2008
Amendementen Dierenpark-theater raad 18 december 2008
18-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Basisalternatief Milieu Dierenpark - Bijlage MER project Centrumontwikkeling dierenpark-theater
18-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Basisalternatief Dierenpark - Bijlage startnotitie MER project Centrumontwikkeling dierenpark Theater
17-12-2008
Bijlage bij RIS.3406 - Startnotitie MER - Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
17-12-2008
Startnotitie MER project Centrumontwikkeling dierenpark theater
11-12-2008
Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
08-12-2008
Brief 08.041620a stukken ter inzage mbt Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark- theater Emmen - 4 december 2008 - Rapportage afronding ontwerpfase project Centrumontwikkeling dierenpark-theater november 2008
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater - 4 december 2008 - Gebiedsontwikkeling centrum/dierenpark/theater Emmen "De wereld van de Risico's " Avies OPPbv
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - inhoudsopgave stukken ter inzage voor raad - Brief 08.039006 van Dierenpark Emmen dd. 18 november 2008 - Brief dd. 13 november 2008, kenmerk 08.038246 Centrumon
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - Persinformatie dd. 18 november 2008 inzake Centrumontwikkeling dierenpark - theater Emmen - Brief dd. 18 november 2008 - Voortgang uitwerking regiospecifiek Pakk
08-12-2008
Achtergrondinformatie centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen - 4 december 2008 - Rapport Nysingh advocaten-notarissen - Gebiedsontwikkeling Centrum dierenpark - theater gemeente Emmen, juridische beoordeling ontwikkelingsscenario's
05-12-2008
Stukken ter inzage betreffende Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
03-12-2008
Stukken ter inzage onder oplegging geheimhouding
18-11-2008
Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
18-11-2008
Bijlage bij RA08.0130 - Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
18-11-2008
Bijlage bij RA08.0130 - Persbericht Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
20-08-2008
Toezending tweede kwartaalrapportage 2008 project DPTC
20-08-2008
Project dierenparktheater/centrum - kwartaalrapportage per 1 juli 2008
24-04-2008
Centrum/dierenparktheater : Voortgangsrapportage en plan van aanpak / voorbereidingskrediet
24-04-2008
Bijlage bij RA08.0050- Dierenparktheater plan van aanpak ontwerpfase
24-04-2008
Bijlage bij RA08.0050- Dierenparktheater tussenrapportage 1 april 2008
26-03-2008
Bijlage 1 bij 08.09614 - Verantwoording overwinterplan De Muzeval
26-03-2008
Bijlage 2 bij 08.09614 - Verantwoording overwinterplan De Muzeval
26-03-2008
Motivering verantwoording overwinterplan De Muzeval
18-03-2008
Verantwoording overwinterplan De Muzeval
Datum
Onderwerp
Document
29-10-2007
Bijlage bij RA07.0125 Dierenparktheater - Spoorzoeken, ontwikkelingsvisie dierenpark Emmen
25-10-2007
Dierenparktheater
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0125 - Project Sinds 2010, unieke ontmoetingen met natuur en cultuur
12-02-2007
Uitnodiging dierenpark/theater
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2006
Aanvullende voorbereidingskosten dierenparktheater
21-12-2006
Bijlage bij RA06.0196 - Project dierenparkparktheater; actieplan december 2006 - april 2007 plan van aanpak definitiefase

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's