Veiligheidsbeleid

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
10-03-2020
Wijziging Gemeenschappelijke regeling VRD
20-01-2020
Bijlage bij RA20.0005 - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
08-01-2020
Kaderbrief 2021 VRD ter voorbereidingop de bijeenkomst van 20 januari 2020
Datum
Onderwerp
Document
29-08-2019
Bijlage bij 19.011483 - Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2020-2023
12-08-2019
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
25-04-2019
Bijlage bij 19.008695 - Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen)
21-03-2019
Factsheet Geografisch Ondermijningsbeeld Zuidoost Drenthe (Emmen)
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij 18.054121 Jaarplan Politie 2019
20-12-2018
Bijlage bij 18.054121 Uitvoeringsplan Veiligheid 2019
21-11-2018
Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en Jaarplan politie 2019
28-05-2018
Bijlage bij 18.023121 - VNG Ledenbrief 18/003: 2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels VNG
17-05-2018
Ontwikkelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg)
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2017
Bijlage bij 17.096445 - Jaarplan Politie 2018
21-12-2017
Bijlage bij 17.096445 - Tussenstand Veiligheid 2017
21-12-2017
Bijlage bij 17.096445 - Uitvoeringsplan Veiligheid 2018
20-11-2017
Uitvoeringsplan Veiligheid 2018
20-04-2017
Bijlage bij 17.053698 - Jaarwerkplan 2017 Politie Basisteam Zuidoost Drenthe
12-04-2017
Voortgang project Masterplan brandveiligheid
04-04-2017
Jaarwerkplan 2017 Politie Basisteam Zuidoost Drenthe 2017
Datum
Onderwerp
Document
12-09-2016
Informatie stand van zaken aanpak personen met verward gedrag
04-04-2016
Bijlage bij 16.030551 - Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2015
04-04-2016
Bijlage bij 16.030551 - Veiligheidsmonitor 2015
16-03-2016
Nadere toelichting uitkomsten Veiligheidsmonitor 2015
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2015
Bijlage bij RA15.0101 - Bestuursprogramma Veiligheid 2016-2018 'Samen de veiligheid versterken'
16-12-2015
Bijlage bij RA15.0101 - Bestuursprogramma Veiligheid 2016-2018 Veiligheid door de ogen van inwoners
16-12-2015
Vaststelling Beleidsprogramma Veiligheid 2016-2018 'Samen de veiligheid verder versterken' alsmede kennis te nemen van de uitwerking van het bestuursprogramma 'Veiligheid door de ogen van onze inwoners'
24-11-2015
Jaarwisseling: plaatsing camera in Weiteveen in kader openbare orde
29-09-2015
Cofinanciering Veiligheidshuis Drenthe
03-09-2015
Bijlage bij 15.065361 - Jaarverslag Veiligheidshuis Drenthe 2014
20-08-2015
Jaarverslag Veiligheidshuis 2014
09-07-2015
Bijlage bij 15.053883 - Cameraplaatsingen in de gemeente
25-06-2015
Cameraplaatsing in de gemeente
Datum
Onderwerp
Document
11-09-2014
Bijlage bij 14.112899 - Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018
01-09-2014
Concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018
Datum
Onderwerp
Document
25-04-2013
Beantwoording vragen commissie BME 14 maart 2013 en 11 april 2013
20-03-2013
Bijlage bij 13.033162 - Regionaal beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland
05-03-2013
Wijziging Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland
18-02-2013
Bijlage bij 13.016087 - Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014 gemeente Emmen
07-02-2013
Beleid Externe veiligheid gemeente Emmen
07-02-2013
Bijlage bij RA13.0012 - Beleidsnota externe veiligheid gemeente Emmen
01-02-2013
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014
17-01-2013
Stand van zaken Burgernet
Datum
Onderwerp
Document
13-09-2012
Bijlage bij 12.399520 - Concept Regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland
05-09-2012
Concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland
23-05-2012
Bijlage bij 12.323746 - Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Emmen 2012
17-04-2012
Concept nieuw drugsbeleid
21-03-2012
Presentatie Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2012 gemeente Emmen
20-02-2012
Bijlage bij 12.287444 - Uitvoeringsprogramma veiligheid 2012 gemeente Emmen
02-02-2012
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2012
Datum
Onderwerp
Document
07-06-2011
Beleidsnota Toezicht en Handhaving
07-06-2011
Bijlage bij RA11.0075 - Beleidsnota Toezicht en Handhaving
07-06-2011
Bijlage bij RA11.0075 - Probleemanalyse toezicht en handhaving gemeente Emmen
19-05-2011
Bijlage bij 11.161116 - Rapport "Samen 'investeren' in Veiligheid": uitvoeringsprogramma veiligheid 2011 gemeente Emmen
16-05-2011
Uitvoeringsprogramma veiligheid 2011
17-02-2011
Bijlage bij RA11.0028 - Kaders Integraal Veiligheidsbeleid (IV) 2011-2014
17-02-2011
Vaststelling Kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
02-09-2009
Pakket openbare orde maatregelen winkelcentrum Emmerhout
28-08-2009
BIjlage bij 09.060842 - Inzet middelen nieuw stedenbeleid onderdeel Veiligheid
20-08-2009
Bijlage bij 09.054705 - Projectverslagen "Veilig uitgaan = veilig thuiskomen" en "De Derde helft"
20-08-2009
Bijlage bij 09.059217 - Plan van aanpak terugdringen fietsdiefstal
17-08-2009
Opgave specifieke maatregelen om overlast en fysieke verloedering terug te dringen
05-08-2009
Plaatsen camera's in kader tegengaan van fietsendiefstal
13-07-2009
Aanbieden projectverslag clinic 'Veiig uitgaan + veilig thuiskomen' en 'De Derde helft'
08-07-2009
Beantwoording vragen commissie BME naar aanleiding van bespreking veiligheidsplan 2009
08-07-2009
Bijlage bij 09.015328 - Inzet GSB-III middelen Veiligheid/SIV
08-07-2009
Bijlage bij 09.053808 - Vragen PvdA-fractie dd. 4 januari 2009 inzake Veiligheidsplan 2009
22-01-2009
Bijlage bij 09.018428 - Reacties EOP's op Veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen
20-01-2009
Reacties EOP's op het veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Bijlage bij 08.043410 - Veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen "partnerschap in veiligheid"
17-12-2008
Veiligheidsplan 2009 Gemeente Emmen (verzoek om opvattingen van de raad over dit plan)
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2007
Bijlage bij 07.34799 - De afspraken met de andere "Partners in veiligheid"
22-11-2007
Bijlage bij 07.34799 - Veiligheidsplan 2008 gemeente Emmen "Partnerschap in veiligheid"
14-11-2007
Verantwoording projecten Veiligheidsplan 2007
24-05-2007
Bijlage bij RA07.0059 - route gevaarlijke stoffen cie W&R juni 2007
24-05-2007
vaststelling route gevaarlijke stoffen
27-03-2007
Beleidskader sociale veiligheid
21-02-2007
cie B&M mrt 07 - VNG ledenbrief rol gemeentraad bij integraal veiligheidsbeleid
21-02-2007
Project Veilige gemeenten - Diagnose instrument integrale veiligheid
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2006
Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering
16-11-2006
Bijlage bij RA06.0169 - Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen "Partnerschap in Veiligheid"
16-11-2006
Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen
20-01-2006
Veiligheidsplan 2006 gemeente Emmen - "Partnerschap in veiligheid" Gemeente Emmen
19-01-2006
Veiligheidsplan 2006 Gemeente Emmen.

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's