Veiligheidsregio/Hulpverleningsdienst Drenthe

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2019
Zienswijze ontwerpbegroting 2020, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Accountantsverklaring Deloitte jaarstukken VRD 2018
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Begroting 2020 VRD
06-06-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Jaarverslag VRD 2018
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Aanbiedingsbrieven VRD d.d. 17 april 2019
24-05-2019
Bijlage bij RA19.0037 - Concept beantwoordingsbrief aan de VRD
Datum
Onderwerp
Document
09-07-2018
Jaarrekening en jaarverslag 2017, begrotingswijziging 2018 en (ontwerp) begroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
12-06-2018
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Aanbiedingsbrieven financiële documenten VRD 2017
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Begrotingswijziging 2018 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Brief aan VRD inzake begrotingswijziging 2018 en (ontwerp)begroting 2019
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Ontwerp begroting 2019 VRD
28-05-2018
Bijlage bij RA18.0061 - Zienwijze Begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 VRD
24-04-2018
Brief Veiligheidsregio Drenthe met verzoek wijziging gemeenschappelijke regeling
21-03-2018
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Datum
Onderwerp
Document
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Aanbiedingbrief bij ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Aanbiedingsbrief bij jaarverslag en jaarrekening 2016 VRD
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Drenthe
08-05-2017
Bijlage bij 17.055791 - Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Drenthe
13-04-2017
Raadpleging Raad over de (ontwerp)begroting 2018 VRD
10-02-2017
Bijlage bij 17.002695 - Bestuursrapportage Veiligheidsregio Drenthe 9 maanden 2016
10-02-2017
Bijlage bij 17.002695 - Concept Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe
17-01-2017
Bestuursrpportage 2e helft 2016 en concept kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Datum
Onderwerp
Document
28-11-2016
Bijlage bij 16.068064 - 1e Bestuursrapportage jaar 2017 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
20-10-2016
Bestuursrapportage 1e helft 2016 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
11-07-2016
Wijziging gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Drenthe"
20-05-2016
Bijlage bij RA16.0049 - Brief Veiligheidsregio Drenthe d.d. 8 april 2016
19-05-2016
Bijlage bij 16.036830 - (Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe
19-05-2016
Bijlage bij 16.036830 - Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Drenthe
21-04-2016
(Ontwerp)begroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe
04-02-2016
Bijlage bij 16.09391 - Tweede bestuursrapportage 2015 Veiligheidsregio Drenthe
20-01-2016
Tweede bestuursrapportage 2015 van de Veiligheidsregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
12-07-2015
Antwoordbrief n.a.v. vraag cie. BME juni 2015 over ontw-begroting 2016 Veiligheidsregio Drenthe
30-04-2015
Bijlage bij 15.034931 - Aanbiedingsbrief financiële stukken Veiligheidsregio Drenthe
30-04-2015
Bijlage bij 15.034931 - Begroting 2016 Veiligheidsregio Drenthe
30-04-2015
Bijlage bij 15.034931 - Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Drenthe
06-04-2015
(Ontwerp)begroting 2016 van de GR Veiligheidsregio Drenthe
06-04-2015
Brief aan Veiligheidsregio Drenthe inzake (ontwerp)begroting 2016
26-03-2015
Bijlage bij 15.029954 - Beleidsvisie 2015-2018 VRD - De Sprong
26-03-2015
Bijlage bij 15.029954 - Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe, actualisatie 2015
17-03-2015
Beleidsvisie 2015-2018 VRD en het Regionaal Risicoprofiel VRD
12-02-2015
Bijlage bij 15.012198 - 2e Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Drenthe
12-02-2015
Bijlage bij 15.012198 - Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake financiële documenten VRD
12-02-2015
Bijlage bij 15.012198 - Kaderbrief 2016 Veiligheidsregio Drenthe
30-01-2015
Tweede Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Drenthe
16-01-2015
Bijlage bij RIS.6924 - 2e Bestuursrapportage 2014 Veiligheidsregio Drenthe
16-01-2015
Bijlage bij RIS.6924 - Kaderbrief 2016 Veiligheidsregio Drenthe
16-01-2015
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake Tweede Bestuursrapportage 2014 + Kaderbrief 2016
Datum
Onderwerp
Document
14-05-2014
Bijlage bij 14.059975 - 1e begrotingswijziging invulling taakstelling 2014
14-05-2014
Bijlage bij 14.059975 - Aanbiedingsbrief financiële stukken Veiligheidsregio (VRD)
14-05-2014
Bijlage bij 14.059975 - Begroting 2015 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
14-05-2014
Bijlage bij 14.059975 - Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
14-05-2014
Bijlage bij 14.059975 - Taakstelling VRD 2014-2015
07-05-2014
(Ontwerp)begroting 2015 en jaarstukken 2013 GR Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Datum
Onderwerp
Document
24-12-2013
Brief Veiligheidsregio Drenthe: gemeenschappelijke regeling en begroting Veiligheidsregio 2014
25-11-2013
Bijlage bij 13.532425 - Jaarverslag en Jaarrekening Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2012
06-11-2013
Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2014
22-10-2013
Jaarrekening en Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
04-10-2013
UMCG Ambulancepost en bodemgelden in relatie tot RUD
22-08-2013
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
22-08-2013
Bijlage bij 13.506930 - Verzoek om verrekening besparing bluswater
22-08-2013
Bijlage bij 13.506930 - Onwerp begroting Veiligheidsregio Drenthe 2014
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0068 - Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)
22-08-2013
Bijlage bij RA13.0068 - Concept gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
20-08-2013
Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Drenthe
22-05-2013
Besluit Veiligheidsregio Drenthe inzake jaarverslag en jaarrekening 2012
22-05-2013
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake kennisgeving jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe
22-05-2013
Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Drenthe
04-04-2013
Presentatie in raadscommissie Wonen en Ruimte van 8 april 2013 - Beleidsnota externe veiligheid gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2012
Aanbieding resultaten kwaliteitstoets brandweer Drenthe
06-12-2012
Bijlage bij RIS.5865 - Integrale eindrapportage kwaliteitstoets Brandweer Drenthe
06-12-2012
Bijlage bij RIS.5865 - Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente
06-12-2012
Bijlage bij RIS.5865 - Kwaliteitstoets Brandweer Drenthe - sector brandweer HVD
05-12-2012
Aanbieding resultaten kwaliteitstoets brandweer Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
10-08-2011
Begroting Veiligheidsregio Drenthe 2012
10-08-2011
Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe
15-07-2011
Jaarverslag en jaarrekening 2010 en 2012 Veiligheidsregio Drenthe
18-05-2011
Ontwerpbegroting 2012 Hulpverleningsdienst Drenthe
19-04-2011
(ontwerp) begroting 2012 van de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD)
19-04-2011
(ontwerp)begroting 2012 Hulverleningsdienst Drenthe
14-04-2011
Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe
12-04-2011
Bijlage bij 11.140968 - Begroting 2012 Veligheidsregio Drenthe
12-04-2011
Bijlage bij 11.140968 - Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Drenthe
06-04-2011
Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe
26-01-2011
Bijlage bij 10.028316 - Rapport Finaal concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
13-01-2011
Bijlage bij 10.028316 - Erratum Finaal concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
13-01-2011
Bijlage bij 10.028316 - Finaal concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
13-01-2011
bijlage bij 10.028316 - Uw gemeente in het regionaal risicoprofiel (Emmen)
13-01-2011
Regionaal risicoprofiel Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
16-12-2010
Aanbieden regionaal risicoprofiel
Datum
Onderwerp
Document
20-05-2009
Bijlage bij 09.042818 - Jaarrekening 2008 Regionale Brandweer Drenthe
15-05-2009
Brief Veiligheidsregio Drenthe - jaarrekening 2008 Regionale Brandweer Drenthe, Jaarrekening 2008 GHOR Drenthe en Ontwerpbegroting 2010 Hulpverleningsdienst Drenthe
08-05-2009
Jaarrekening 2008 RBD en GHOR Drenthe en ontwerpbegroting 2010 Hulpverleningsdienst Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
14-08-2008
Bijlage bij RA08.0085 - "Notitie Gemeentelijk opdrachtgeverschap"
14-08-2008
Bijlage bij RA08.0085 - "Voorstel tekst gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe"
14-08-2008
Bijlage bij RA08.0085 - Voorstel Veiligheidsregio Drenthe "Samen werken aan veiligheid"
13-08-2008
Bestuursvoorstel Veiligheidsregio Drenthe
05-06-2008
Ontwerpbegroting GHOR Drenthe 2009
05-06-2008
Regionale Brandweer Drenthe. Ontwerpbegroting 2009, jaarrekening 2007
04-06-2008
(ontwerp)begroting 2009 van de RBD en de GHOR Drenthe
24-01-2008
Begrotingswijziging 2007 en 2008 RBD
Datum
Onderwerp
Document
30-05-2007
Brief aan raad inzake ontwerpbegroting 2008 GHOR
30-05-2007
Brief inzake jaarrekening 2006 en ontwerpbegroting 2008 RBD Drenthe
02-05-2007
Jaarrekening 2006 RBD
02-05-2007
Ontwerpbegroting 2008 RBD
27-04-2007
inzake de toezending van de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006
11-04-2007
inzake toezending van de (ontwerp)begroting GHOR Drenthe 2008
28-03-2007
Beslisdocument 2007 vorming Veiligheidsregio Drenthe
27-02-2007
Presentatie vorming Veiligheidsregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
31-05-2006
Begroting 2007 GHOR Drenthe
31-05-2006
Jaarrekening/jaarverslag Regionale Brandweer Drenthe (RBD) 2005, onwerpbegroting 2007
19-01-2006
Principebesluit vorming veiligheidsregio Drenthe

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's