Verordeningen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Wijziging Afvalstoffenverordening
25-09-2019
Bijlage bij RA19.0071 - Afvalstoffenverordening gemeente Emmen 2019
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Tabel Afstand- en geurnormen t.o.v. Wet geurhinder en veehouderij
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Geurgebiedsvisie veehouderijen gemeente Emmen 2017
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Geurverordening veehouderijen gemeente Emmen 2017
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Kaart Geurverordening gemeente Emmen (C05058.000226, d.d. 25-04-2017)
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0090 - Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-Geurbeleid
09-02-2017
Verordening fonds Onderhoud en Verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatieerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen
09-02-2017
Blijverslening gemeente Emmen 2017
09-02-2017
Vaststellen Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
18-01-2017
Bijlage bij RA17.0004 - Verordening fonds Onderhoud en Verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
01-12-2016
Bijlage bij RA16.0117 - Handreiking bij Drentse Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
01-12-2016
Bijlage bij RA16.0117 - Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
06-10-2016
Brief provincie Drenthe inzake hoorplicht Kwaliteitsverordening VTH
Datum
Onderwerp
Document
18-11-2015
Vaststelling "Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016" en decentralisatie EOP-budgetten
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Meerjarenbudgetten EOP's"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Subsidie Kantoor- en Organisatiekosten Erkende Overlegpartners"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Beleidsregel "Wijziging gebiedsindeling Erkende Overlegpartners"
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Opmerkingen EOP avonden overdracht budgetten november 2014
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016
18-11-2015
Bijlage bij RA15.0092 - Overzichtskaart met indeling van de gewenste gebiedsgrenzen 2015
13-05-2015
Uitnodiging en informatie decentralisatie EOP-budgetten
Datum
Onderwerp
Document
10-01-2013
Bijlage bij RA13.0002 - Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2005
10-01-2013
Bijlage bij RA13.0002 - Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Emmen 2013
03-01-2013
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Datum
Onderwerp
Document
28-08-2012
Verordening nadeelcompensatie Centrumvernieuwing gemeente Emmen 2012
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0079 - Kaart gebied
28-08-2012
Bijlage bij RA12.0079 - Verordening nadeelcompensatie Centrumvernieuwing gemeente Emmen 2012
21-06-2012
Woonschepenverordening Gemeente Emmen 2012
Datum
Onderwerp
Document
30-08-2010
Intrekken "Verordening herinrichtingskosten bij woningverbetering door woningcorporaties
30-08-2010
Bijlage bij RA10.0085 Verordening herinrichtingskosten bij woningverbetering
15-07-2010
Vaststellen Huisvestingsverordening
20-05-2010
Aanpassing van een aantal verordeningen ivm de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Erfgoedverordening gemeente Emmen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Tarieventabel leges gemeente Emmen 2010, zoals die geldt per 1 juli 2010
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Verordening op de heffing en invordering van leges 2010, zoals deze luidt per 1 juli 2010
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijizgingen in de bouwverordening
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging reclameverordening 2005 (1e wijziging)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2008 (3e wijziging)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging van de bomenverordening gemeente Emmen 2007 (2e wijziging)
Datum
Onderwerp
Document
04-11-2009
Invoering (verbrede) Rioolheffing
24-09-2009
Procedureverordening planschade
Datum
Onderwerp
Document
25-10-2007
Gemeentelijke Monumenten Emmen; Monumentenverordening
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0127 - Notitie gemeentelijke monumenten Emmen
25-10-2007
Bijlage bij RA07.0127- Monumentenlijst gemeente Emmen 2007
18-09-2007
Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
03-07-2007
Verordening Bodemsanering gemeenten Emmen 2007
29-05-2007
Bijlage bij RA07.0071 - Bouwverordening toelichting raad 28 juni 2007
29-05-2007
Bouwverordening
25-04-2007
Bijlage bij RA07.0054 - gemeentelijke uitvoeringsregels VROM startersregeling
25-04-2007
VROM Starterslening

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's