Verordeningen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-01-2020
Actualisatie Verordening jeugdhulp gemeente Emmen 2020
09-01-2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2020
Datum
Onderwerp
Document
13-11-2019
Bijlage bij RA19.0081 - Documentenoverzicht jeugdhulp
12-11-2019
Bijlage bij RA19.0089 - Advies Wmo-raad
12-11-2019
Bijlage bij RA19.0089 - Transponeringstabel Verordening maatschappelijke ondersteuning
25-10-2019
Advies Wmo verordening
09-07-2019
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
02-07-2019
Motie VVD en D66 raadsvergadering 27 juni 2019 - Wijziging Wmo verordening 2015
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Antwoordbrieven aan adviesraden
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Tekstvoorstellen tot wijzigen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Verordening maatschappelijke ondersteuning gem. Emmen 2015 versie juli 2019
09-01-2019
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2018
Bijlage 1bij RA18.0105 - Conceptwijzigingen Verordening maatsch.ondersteuning gem. Emmen 2015
19-11-2018
Bijlage 2 bij RA18.0105 - Concept wijzigingen Uitvoeringsbesluit Maatsch.Ondersteuning gem. Emmen 2017
19-11-2018
Bijlage 3 bij RA18.0105 - Adviezen Cliëntenraad PW&WSW en WMO raad
19-11-2018
Bijlage 4 bij RA18.0105 - Antwoordbrieven advies Cliëntenraad PW&WSW en WMO-raad
Datum
Onderwerp
Document
11-07-2017
Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
11-07-2017
Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
12-06-2017
Bijlage bij RA17.0051 - Conceptwijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
06-06-2017
Bijlage bij RA17.0050 - Conceptwijzigingen Verordening jeugdhulp gemeente Emmen
03-01-2017
Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
Datum
Onderwerp
Document
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Conceptwijzigingen Verordening Wmo 2015 met argumentatie
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Geconsolideerde versie van de Verordening Wmo 2015
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Nota van reacties
08-04-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2016
10-02-2016
Bijlage bij RA16.0013 - Brief WMO-raad inzake nieuwe verordening WMO-raad Emmen
27-01-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wmo en Jeugdwet 2016
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2014
Verordening inzake samenstelling taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor het jeugdbeleid in de gemeente Emmen, nader aan te duiden als Jongerenadviesraad Emmen en het Huishoudelijk reglement van de Jongerenadviesraad Emmen
14-11-2014
Bijlage bij RA14.0099 - Reglement Jongerenadviesraad Emmen
14-11-2014
Bijlage bij RA14.0099 - Begroting Jongerenraad 2015
28-10-2014
Aanpassing verordening jeugdhulp
23-10-2014
Vaststellen verordening jeugdhulp Emmen
22-10-2014
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
22-10-2014
Bijlage bij 14.136353 - Werkagenda uit vastgestelde transpormatieplan
21-10-2014
Verordening jeugdhulp en beleidsplan jeugdhulp 2015-2016
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084 - Advies WMO-raad Emmen
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084- Advies Seniorenraad Emmen
08-09-2014
Brief WMO-raad inzake advies uitvoering jeugdwet
02-09-2014
Brief aan de WMO raad Emmen inzake WMO verordening
02-09-2014
Brief aan de Seniorenraad Emmen inzake WMO verordening
Datum
Onderwerp
Document
02-01-2013
Bijlage bij 12.445087 - Beleidsregels WMO 2013
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2012
Beleidsregels WMO
16-02-2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012
16-02-2012
Bijlage bij RA12.0015 - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012
16-02-2012
Bijlage bij RA12.0015 - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Emmen 2012
Datum
Onderwerp
Document
15-04-2010
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010
29-03-2010
BIjlage bij RA10.0035 - Toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010
Datum
Onderwerp
Document
26-05-2008
Bijlage bij RA08.0063 - Toelichtingraadsvoorstel inzake herijking individuele voorzieningen Wmo gemeente Emmen 2008
26-05-2008
Herijking individuele voorzieningen Wmo Emmen 2008
Datum
Onderwerp
Document
01-11-2006
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's