Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Democratie Dichterbij/De Raad en Jij!
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0066 -Tijdelijke verordening Inwoneragendering en Inwonerinitiatief gem. Emmen 2020
09-07-2019
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
09-07-2019
Verhoging tarieven bouw gerelateerde leges en invoering tarief voor het verstrekken van een meertalig modelformulier bij een BRP-uittreksel
02-07-2019
Motie VVD en D66 raadsvergadering 27 juni 2019 - Wijziging Wmo verordening 2015
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Antwoordbrieven aan adviesraden
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Tekstvoorstellen tot wijzigen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Verordening maatschappelijke ondersteuning gem. Emmen 2015 versie juli 2019
16-05-2019
Bijlage bij RA19.0026 - 2e wijziging Tarieventabel leges 2019
Datum
Onderwerp
Document
03-01-2018
Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017
Datum
Onderwerp
Document
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0088 - Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0088 - Bijlage 2: totstandkoming ASV 2017
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0088 - Bijlage 3: belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ASV 2013
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0088 - Memo Plan van Aanpak subsidies
Datum
Onderwerp
Document
11-04-2014
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen
Datum
Onderwerp
Document
03-01-2012
Amendement CDA raadsvergadering 22 december 2011 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2012
Datum
Onderwerp
Document
07-11-2011
Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2012
07-11-2011
Bijage bij RA11.0121 - Verslag informatieavond raadsleden over conceptverordening op de overlegstructuren 26 september 2011
07-11-2011
Bijage bij RA11.0121 - Verslag vervolgbijeenkomst EOP's - bijeenkomst 24 mei 2011
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Advies van de Adviesgroep EOP dd. 23 juni 2011
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregel Meerjarenbudgetten EOP: "beleidsregel EOP-budget"
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregel Rechtstreeks gekozen dorps- en wijkraden in de gemeente Emmen
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Beleidsregels "Subsidie Kantoor- en Organisatiekosten Erkende Overlegpartners", behorende bij de Algemene Subsidieverordening
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Gebundelde zienswijzen Verordening op de Overlegstructuren
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Inspraakverslag voorontwerp-verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Overzichtskaart Overlegpartners
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Resultaten themabijeenkomsten EOP 9 november 2010
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Spelregels Nationale Ombudsman
07-11-2011
Bijlage bij RA11.0121 - Variant 2A adviesgroep
Datum
Onderwerp
Document
25-01-2010
Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2009
Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2010 (inclusief overzichtskaarten)
17-12-2009
Bijlage bij RA09.0137 - Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2010 - Overzichtskaart Overlegpartners
Datum
Onderwerp
Document
28-02-2007
Bijlage bij RA07.0024 - invoeringsnota Wet inburgering
21-02-2007
Invoering Wet Inburgering

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's