Verordeningen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
04-10-2019
Wijziging Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
04-07-2019
Bijlage bij RA19.0049 - Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Emmen 2019 (AVOI)
09-01-2019
- Nieuwe beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019. - Nieuwe Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten en bijbehorende Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2019
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Tarieventabel begraven gemeente Emmen 2019
08-11-2018
Bijlage bij RA18.0091 - Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019
Datum
Onderwerp
Document
05-12-2013
Bijlage bij 13.548216 - Evaluatie bomenverordening 2011
25-11-2013
Evaluatie Bomenverordening 2011
Datum
Onderwerp
Document
26-07-2011
Wijziging Verordening op de Lijkbezorgingsrechten 2011 en bijbehorende Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2011
21-06-2011
Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2011 en intrekking algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2007
21-06-2011
Vaststelling Bomenverordening 2011 en intrekken Bomenverordening 2007
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0080 - Bijlage 1: Bomen over bomen
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0080 - Bijlage 3: Proces voor het kappen van gemeentelijke bomen
19-05-2011
Bijlage bij RA11.0080 - Interne procedure voor kapaanvraag gemeentelijke bomen
Datum
Onderwerp
Document
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Notitie Lijkbezorgingsrechten 2011 gemeente Emmen
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 - Notitie onderhoud graven en grafbedekkingen op openbare begraafplaatsen
20-09-2010
BIjlage bij RA10.0094 - Toelichting beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Emmen
20-09-2010
Bijlage bij RA10.0094 Toelichting ontwerpverordening lijkbezorgingsrechten 2011
17-09-2010
Ontwerp-beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen
20-05-2010
Aanpassing van een aantal verordeningen ivm de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Erfgoedverordening gemeente Emmen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Tarieventabel leges gemeente Emmen 2010, zoals die geldt per 1 juli 2010
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Verordening op de heffing en invordering van leges 2010, zoals deze luidt per 1 juli 2010
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijizgingen in de bouwverordening
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging reclameverordening 2005 (1e wijziging)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2008 (3e wijziging)
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0062 - Wijziging van de bomenverordening gemeente Emmen 2007 (2e wijziging)
20-01-2010
Aanpassen van diverse verordeningen vanwege de Europese Dienstenrichtlijn/-wet en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2008
Uitbesteding groenonderhoud 2009 en 2010
19-11-2008
Bijlage bij RA08.0132 - Evaluatie Pilot groenonderhoud Emmen Emco BTL
Datum
Onderwerp
Document
21-11-2007
Bijlage bij RA07.0149 - Evaluatie bomenverordening 2005
21-11-2007
Evaluatie Bomenverordening 2005 en concept Bomenverordening 2007
19-02-2007
Vaststellen Verordening gemeentelijk groenonderhoud

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's