Verordeningen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
14-11-2019
Wijziging archiefverordening als gevolg van benoeming gemeentearchivaris
19-09-2019
Bijlage bij RA19.0070 Archiefverordering gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
16-10-2018
Vaststellen Financiële Verordening 2018 en Tresurystatuut 2018
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Financiële Verordening gemeente Emmen 2018
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Toelichting op gewijzigde Financiële verordening ex art. 212 GW
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Treasurystatuut gemeente Emmen 2018
12-07-2018
Bijlage bij RA18.0071 - Uitvoeringsbeleid Treasury Gemeente Emmen 2018
Datum
Onderwerp
Document
14-06-2017
Archiefverordening gemeente Emmen 2017
03-01-2017
Vaststellen financiële verordening gemeente Emmen 2017
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2016
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen gesteld in commissie BME van 8 december j.l. over de financiële verordening en de belastingverordening/tarieventabellen c.q. verordening sporttarieven
Datum
Onderwerp
Document
04-03-2015
Afwijking financiële verordening art. 9, lid 3
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2014
Bijlage bij RA14.0117 - Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeente Emmen, vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2004
18-12-2014
Intrekken Verordening Wet bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen
17-02-2014
Afwijking financiële verordening artikel 9 lid 3
Datum
Onderwerp
Document
27-02-2013
Vaststellling Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2013
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2012
Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2013
18-07-2012
Wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2012
18-07-2012
Bijlage bij RA12.0070 - Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2012
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2011
Bijlage bij 11.191953 -Beleidsregels subsidies: Budgetsubsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen en Jongerencentra
17-11-2011
Bijlage bij 11.191953 -Beleidsregels subsidies: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzijnsactiviteiten
25-10-2011
Intrekken en vaststellen Algemene subsidieverordening gemeente Emmen
19-07-2011
Beleidsregels subsidie
Datum
Onderwerp
Document
20-01-2010
Aanpassen van diverse verordeningen vanwege de Europese Dienstenrichtlijn/-wet en de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2009
Verordening inrichting gemeentelijke discriminatievoorziening gemeente Emmen
18-12-2009
Bijlage bij RA09.0141 - Landelijk Protocol Klachtbehandeling
18-02-2009
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Datum
Onderwerp
Document
26-02-2008
Motivering VVD - Brief subsidie buurthuis "de Stobbe" te Emmer-Erfscheidenveen
26-02-2008
Motivering VVD - Tussenbericht herijking subsidiebeleid
17-01-2008
Notitie begrotingswijzigingen
17-01-2008
Bijlage bij RA08.0007 - Notitie begrotingswijzigingen
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2007
Proces herijking subsidiebeleid
02-07-2007
Brief herijking subsidiebeleid
Datum
Onderwerp
Document
20-10-2006
Aanpassing verordeningen in het kader van rechtmatigheid
20-10-2006
Vaststellen Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2006
20-10-2006
Vaststellen archiefverordening gemeente Emmen 2006
20-10-2006
Vaststellen financiele verordening gemeente Emmen 2006
20-01-2006
Wijziging verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's