Wegen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
04-07-2019
Bijlage bij 19.009185 - Uitgangspunten schetsontwerp reconstructie Boermarkeweg
04-07-2019
Bijlage bij 19.009185 - Schetsontwerp reconstructie Boermarkeweg
11-04-2019
Ontwikkellingen reconstructie Boermarkeweg
09-01-2019
Bereikbaarheidsakkoord N391 - N862 Emmen
Datum
Onderwerp
Document
18-10-2018
Bijlage bij RA18.0082 - Bereikbaarheidsakkoord N391 en N864, diverse bijlagen
24-04-2018
Project "Afwaarderen Nieuw-Amsterdamsestraat - Ermerweg"
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2017
Beantwoording vragen D66 in commissie W&R van 27 november 2017 - Infrastructurele aanpassingen Nieuw-Amsterdamsestraat
Datum
Onderwerp
Document
28-11-2016
Brief wethouder Wilms inzake werkzaamheden Nieuw-Amsterdamsestraat - fietsoversteek Snippenveld
07-11-2016
Bijlage bij 16.066337 - Evaluatie Gladheidsbestrijding winter 2015/2016
07-11-2016
Bijlage bij 16.066337 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2016/2017
13-10-2016
Evaluatie strooiseizoen 2015/2016 en gladheidsbestrijdingsplan seizoen 2016/2017
24-08-2016
Besluit GS wegonttrekking voetpad Rietmees 92
15-02-2016
Informatieavond bereikbaarheidsprojecten
04-02-2016
Bijlage bij 16.021809 - Ontwerp kruispunt Hondsrugweg-Ermerweg
03-02-2016
Bijlage bij RA16.0010 - Tekening 2015 ROI-ont. 002 Achterdiep-2e Kruisdiep WZ
01-02-2016
Reconstructie kruising Hondsrugweg/Ermerweg
22-01-2016
Beantwoording vraag D66-fractie kruising Hondsrugweg/Ermerweg
21-01-2016
Bijlage bij 16.017870 - Brief provincie Drenthe d.d. 4 december 2015 inzake verdubbeling N34
14-01-2016
Brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake verdubbeling N34
14-01-2016
Verdubbeling N34
Datum
Onderwerp
Document
19-11-2015
Bijlage bij 15.079008 - Tekening reconstructie kruispunt Hondsrugweg-Ermerweg
02-11-2015
Reconstructie kruising Hondsrugweg-Ermerweg
02-11-2015
Bijlage bij 15.078164 - Evaluatie strooiseizoen 2014-2015
02-11-2015
Bijlage bij 15.078164 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2015-2016
29-10-2015
Evaluatie strooiseizoen 2014-2015 en gladheidsbestrijdingsplan 2015-2016
14-10-2015
Inrichtingsplan "Reconstructie kruispunt Hondsrugweg-Ermerweg"
17-09-2015
Bijlage bij 15.066998 - Reconstructie kruispunt Hondsrugweg/Ermerweg
31-08-2015
Informatievoorziening inrichtingsplan 'reconstructie kruispunt Hondsrugweg/Ermerweg'
09-07-2015
Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Langestraat Klazienaveen
09-07-2015
Bijlage bij RA15.0053 - Inrichtingsplan Langestraat Klazienaveen
12-03-2015
Standpunt aansluiting N34 Emmen-Noord/Klijndijk
18-02-2015
Afwegingskader aansluiting N34 Emmen-Noord/Klijndijk
18-02-2015
Bijlage bij 15.020730 - Afwegingskader aansluiting N34 Emmen-Noord/Klijndijk
30-01-2015
Ovonde Statenweg/commissie Wonen & Ruimte 13 januari 2015
28-01-2015
Bijlage bij 15.010455 - Rapport Royal Haskoning DHV inzake verkeerseffecten aansluiting N34 Klijndijk/Emmen-Noord
27-01-2015
Uitnodiging informatieavond aansluiting N34 Emmen-Noord/Klijndijk
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2014
Bijlage bij 14.138361 - Evaluatie gladheidsbestrijding winter 2013/2014
06-11-2014
Bijlage bij 14.138361 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2014/2015
27-10-2014
Evaluatie strooiseizoen 2013/2014 en gladheidsbestrijdingsplan seizoen 2014/2015
21-08-2014
Motivering fracties Wakker Emmen en ChristenUnie - Brief GS Drenthe inzake rapport onderzoek naar aansluiting N34 Klijndijk - Odoorn
28-04-2014
Bijlage bij 14.054154 - Brief Provincie Drenthe inzake rapport onderzoek naar aansluiting N34 Klijndijk Odoorn
24-04-2014
Brief Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake rapport onderzoek naar aansluiting N34 Klijndijk Odoorn
Datum
Onderwerp
Document
20-08-2013
Prioriteitsvraag Rondweg/N391 en N862
Datum
Onderwerp
Document
15-11-2012
Reconstructie Boermarkeweg 1e fase
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S 106-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S101-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S102-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S104-06
15-11-2012
Bijlage bij RA12.0110 - ontwerptekening S105-06
15-11-2012
Bjilage bij RA12.0110 - ontwerptekening S103-06
08-11-2012
Motivatie CDA-fractie over brief weghalen lichtmasten provinciale wegen (sept 2012)
08-11-2012
Rapport provincie Drenthe - Enquête openbare verlichting, indicatieve peiling
01-11-2012
Bijlage bij 12.420934 - Evaluatie gladheidsbestrijding winter 2011/2012
01-11-2012
Bijlage bij 12.420934 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2012/2013
17-10-2012
Evaluatie strooiseizoen 2011/2012 en gladheidsbestrijdingsplan strooiseizoen 2012/2013
24-05-2012
Bijlage bij RA12.0035 - Gewijzigde bijlage: Risicoanalyse Hondsrugwegtunnel per medio mei 2012
23-05-2012
Gewijzigde bijlage risicoanalyse Hondsrugwegtunnel
21-05-2012
Verwijderen lichtmasten langs provinciale wegen
21-05-2012
Realisatie ongelijkvloerse aansluiting Statenweg/Stadionweg-Rondweg
21-05-2012
Bijlage bij RA12.0051 - Ovonde Statenweg-Rondweg; voorlopig ontwerp IPV Delft november 2011
10-04-2012
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel
10-04-2012
Bijlage 1 bij RA12.0035 - Tekening met systeemgrens Hondsrugwegtunnel
10-04-2012
Bijlage 3 bij RA12.0035 - Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen
10-04-2012
Bijlage 4 bij RA12.0035 - Nutstracé Centrumvernieuwing Emmen
10-04-2012
Bjilage 2 bij RA12.0035 - Boekje ontwerpbeelden Hondsrugwegtunnel
Datum
Onderwerp
Document
12-10-2011
Bijlage bij 11.225379 - Evaluatie gladheidbestrijding winter 2010/2011
12-10-2011
Bijlage bij 11.225379 - Gladheidbestrjidingsplan 2011-2012
19-09-2011
Evaluatie strooiseizoen 2010-2011- beantwoording motie GroenLinks strooizout
07-04-2011
Bijlage bij 11.136910 - Boekwerkje Omgevingsvisie Hondsrugweg Emmen
31-03-2011
Niet ontvankelijkverklaring bezwaarschrift tegen heropening verbinding Kervel - Marjolein.
29-03-2011
Omgevingsvisie Hondsrugweg
07-01-2011
Bijlage bij 10.129278 - onttrekking aan openbaarheid parkeerterrein rondom bibliotheek/Noorderplein
07-01-2011
Bijlage bij 11.002506 - Onttrekking aan openbaar verkeer voetpad Koolmees 54
06-01-2011
Onttrekking aan openbaarheid verkeer van voetpad Koolmees 54
03-01-2011
Bezwaar tegen heropening verbinding Kervel - Marjolein
Datum
Onderwerp
Document
07-12-2010
Stand van zaken m.b.t. ontwikkeling Noorderplein
30-11-2010
Bijlage bij 10.111527 - Kaart hoofdstrooiroutes wegen
30-11-2010
Bijlage bij 10.111527 - Kaart strooiroutes fietspaden
23-11-2010
Bijlage bij 10.111527 - Evaluatie gladheidsbestrijding winter 2009-2010
23-11-2010
Bijlage bij 10.111527 - Gladheidsbestrijdingsplan winter 2010/2011
02-11-2010
Evaluatie strooiseizoen 2009/2010
15-07-2010
Bjilage bij 10.029207 - Ongevalgegevens 2004 - 2008
03-05-2010
Herziening uitgangspunten brommers op de rijbaan
22-04-2010
Bijlage bij 10.008913 - Motivering CDA fietspad Klazienaveen - Klazienaveen-Noord
19-03-2010
Bijlage bij 10.009953 - Overzicht activiteiten stimuleren fietsgebruik
24-02-2010
Uitvoering 'KEI-goede fietsnetwerk'
18-02-2010
Stand van zaken m.b.t. aanleg fietspaden Klazienaveen-Noord
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2009
Motivatie PvdA - Inzet middelen Fonds Openbaar Gebied
07-09-2009
Inzet middelen Fonds Openbaar Gebied
26-06-2009
Bijlage bij 09.040455 - Bijlage II: Productramingen Beheer Openbaar Gebied
26-06-2009
Bijlage bij 09.040455 - Bijlage I: Overzicht asfaltverhardingen wegen
24-04-2009
Motie 13: inventarisatie onderhoudstoestand openbaar gebied
25-03-2009
Bijlage bij RA09.0033 - Hondsrugwegtunnel; route aanbesteding
25-03-2009
Voorbereidingskrediet aanbesteding Hondsrugwegtunnel
09-03-2009
Krediet ontsluitingsweg tijdelijke basisscholen Delftlanden
Datum
Onderwerp
Document
19-03-2008
Motivering PvdA en CDA over trottior Munsterseweg
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2007
Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Huygenstraat tussen de Edisonstraat en de Wattstraat op het Bedrijvenpark A37
13-11-2007
Bezwaarschriften van Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen en mevr. Jonkman-Zuur tegen de onttrekking aan het openbaar verkeer van het fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A te Emmer-Compascuum
13-11-2007
Bijdrage gemeente Emmen aan aanleg Oostelijke Rondweg Nieuw-Amsterdam; onttrekking gelden aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
31-10-2007
Motivering CDA: shared space in Nieuw-Weerdinge
24-09-2007
Motivering BGE fietspad Kanaal A Emmer-Erfscheidenveen
10-05-2007
Bijlage bij 07.14834 - Tussenrapportage geluidsscherm A37
23-04-2007
Tussenrapportage geluidscherm A37
22-03-2007
Onttrekking aan het openbaar verkeer van het fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A te Emmercompascuum.
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2006
Krediet geluidwerende maatregelen A37
18-12-2006
Bijlage bij RA06.0190 - Projectplan krediet geluidwerende maatregelen A37
31-05-2006
Bezwaarschriften van de heer Wielink en de heer Hendriks tegen de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het Fluitekruid tussen de Melde en de Kervel
26-04-2006
Onttrekken van het fietspad tussen de Wendeling en de Statenweg (ten oosten van het Carmelcollege) te Emmen aan de openbaarheid van verkeer
27-03-2006
Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Spoel ten oosten van de Spil te Emmer-Compascuum

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's