Welzijn

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2018
Bijlage bij 18.057275 - Brief aan Welzijnsorganisatie Sedna Subsidieverlening 2019
20-12-2018
Bijlage bij 18.057275 - Subsidieaanvraag Welzijnsorganisatie Sedna
12-12-2018
Subsidieverlening Welzijnsorganisatie Sedna 2019
12-11-2018
Motivering VVD inzake collegebrief d.d. 6 september 2018 over bed-bad-broodopvang
30-08-2018
Bed-bad-broodopvang
12-07-2018
Bijlage bij 18.030576 - Evaluatie Zorgverzekering op Maat
02-07-2018
Zorgverzekering op Maat 2018
05-04-2018
Ontwikkelingen huisvesting VNN
Datum
Onderwerp
Document
04-07-2017
Huisvesting voorzieningen Leger des Heils en Verslavingszorg Noord Nederland
20-02-2017
Motivering CDA en ChristenUnie inzake stand van zaken ‘accommodatiebeleid Revisited’ (16.064690)
25-01-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op vraag CDA in commissie Samenleving van 17 januari 2017 over accommodatiebeleid
Datum
Onderwerp
Document
01-12-2016
Verruiming openingstijden inloopvoorziening voor daklozen
05-10-2016
Stand van zaken 'Accommodatiebeleid Revisited'
Datum
Onderwerp
Document
01-12-2015
Aanbieding notitie "Andere aanpak locatiekeuze inloopvoorziening dak- en thuislozen Emmen"
25-11-2015
Antwoord wethouder Bos op vraag van de D66-fractie m.b.t inloop daklozen
29-04-2015
Werkbudget informele zorg en gezondheidsbevordering
07-04-2015
Bijlage bij 15.031531 - Rapportage sociaal kwetsbare groepen in Emmen
23-03-2015
Rapportage sociaal kwetsbare groepen in Emmen
Datum
Onderwerp
Document
22-10-2014
Verhuizing inloopvoorziening voor daklozen
26-05-2014
Bijlage bij 14.063178 - Daklozenmonitor Emmen 2006-2012
13-05-2014
Daklozenmonitor 2006-2012
05-02-2014
Toezegging chronisch zieken en gehandicapten
27-01-2014
Afhandeling ingediende motie Vrolijk Emmen inzake zelfdoding
Datum
Onderwerp
Document
13-12-2013
Uitvoeringsovereenkomst 2014 Sedna
04-12-2013
Beantwoording vragen werkgroep
29-11-2013
Vaststelling subsidie uitvoeringsovereenkomst 2012 Sedna
26-11-2013
Beschikking subsidieverlening en bevoorschotting 2014
01-11-2013
Vaststelling subsidie uitvoeringsovereenkomst 2012
11-10-2013
Bijlage bij 13.524287 - Overzicht bij vaststelling subsidie raamovereenkomst Sedna 2010-2011
10-10-2013
Antwoordbrief vragen m.b.t. Stichting Maatschappelijke Sociaal Cultureel Centrum Emmer-Compascuum
08-10-2013
Bijlage bij 13.524215 - Uitnodiging Dag van de Armoede Emmen 2013
02-10-2013
Uitnodiging themamiddag Dag van de Armoede 17 oktober 2013
02-10-2013
Subsidievaststelling 2010 en 2011 Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
24-09-2013
Motivering CDA inzake beleidsregels wonen met mantelzorg
15-07-2013
Bijlage bij 13.442855 - Beleidsregels wonen met mantelzorg
10-07-2013
Beleidsregels wonen met mantelzorg gemeente Emmen 2013
06-06-2013
Bezuiniging Sedna
21-05-2013
Bijlage bij 13.411722 - Notitie Vastgoed Gemeente Emmen + bijlagen
21-05-2013
Bijlage bij RA13.0051 - 'Accommodatiebeleid Revisited' Kadernota Huisvesting Maatschappelijke Activiteiten Emmen 2013-2020
16-05-2013
Kadernota Accommodatiebeleid Revisited
13-05-2013
Notitie vastgoedbeheer gemeente Emmen
06-03-2013
Bezuiniging Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
13-02-2013
Schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Oplopende tekorten SMCC
21-01-2013
Bijlage bij 13.005253 - Begrotingswijziging
18-01-2013
Bijlage bij 13.005253 - Uitvoeringsovereenkomst 2013 gemeente Emmen - Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
10-01-2013
Uitvoeringsovereenkomst Sedna 2013
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2012
Beschikking subsidieverlening en bevoorschotting 2013
09-08-2012
Memo onderwerpen ter bespreking: "Teugel vieren, sprong vooruit.....!"
15-05-2012
Rapport Rekenkamercommissie Emmen: 'Teugel vieren, sprong vooruit..!'
16-04-2012
Uitvoeringsovereenkomst 2012 gemeente Emmen - Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
13-04-2012
Presentatie SEDNA
06-02-2012
Reactie rapport "Teugel vieren, Sprong vooruit"
20-01-2012
Rapport 'Teugel vieren, sprong vooruit..!' Rekenkamercommissie Emmen
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2011
Bijlage bij 11.191953 -Beleidsregels subsidies: Budgetsubsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen en Jongerencentra
17-11-2011
Bijlage bij 11.191953 -Beleidsregels subsidies: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzijnsactiviteiten
14-10-2011
Bijlage bij 11.238757 - Landelijke Nota volksgezondheid
12-10-2011
Landelijke Nota volksgezondheid
19-07-2011
Beleidsregels subsidie
26-05-2011
Bijlage bij 11.167262 - Herzien uitvoeringsprogramma Volksgezondheid 2011
25-05-2011
Herzien uitvoeringsprogramma Volkgezondheid 2011
17-03-2011
Bijlage bij RIS.4858 - Gezondheid, versterkt in eigen hand
16-03-2011
Subsidie ZONmw en PvA Gezondheid versterkt in eigen hand
07-03-2011
Uitvoeringsovereenkomst 2011 gemeente Emmen - Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
03-03-2011
Uitvoeringsovereenkomst 2011 Gemeente Emmen met de Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
18-02-2011
Beschikking subsidieverlening en bevoorschotting 1 fbruari 2011 t/m 31 december 2011
Datum
Onderwerp
Document
20-05-2010
Realisatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen
20-05-2010
BIjlage bij RA10.0061 - Laagdrempelige inloopvoorziening Emmen
20-05-2010
Bijlage bij RA10.0061 - Project inloopvoorziening voor dak- en thuislozen
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2009
Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2010 en 2011
18-12-2009
Bijlage bij RA09.0140 - Raamovereenkomst gemeente Emmen en de Stichting Welzijnsgroep Sedna
05-11-2009
Bijlage bij RA09.0111 - Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 2010 - 2015 "Emmen Gezond"
09-04-2009
Bijlage bij RIS.3629 - Project inloopvoorzieningen voor dak- en thuislozen
09-04-2009
Programma van eisen voor realisatie van een inloopvoorziening voor Dak- en Thuislozen
27-02-2009
Bijlage bij brief 09.0257 - Uitvoeringsprogramma 2009 Sociale Alliantie gemeente Emmen - porvincie Drenthe
27-02-2009
Bijlage bij brief 09.025776 - Sociaal doe je niet alleen. Sociale agenda 2009-2012 provincie Drenthe.
27-02-2009
Bijlage bij brief 09.025776 - Sociale agenda "Geef me de vijf" van de gemeente Emmen.
27-02-2009
Bijlage bij brief 09.025776 - Sociale Alliantie 2009 - 2012 - gemeente Emmen en provincie Drenthe
25-02-2009
SOciale Allieantie gemeente Emmen - provincie Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2008
Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009
18-12-2008
Bijlage bij RA08.0145 - Raamovereenkomst gemeente Emmen - Stichting Sedna 2009
04-12-2008
Motie CDA raadsvergadering 27 november 2008 - Accommodaties geaccommodeerd
20-10-2008
Accommodaties Geaccommodeerd
20-10-2008
Bijlage bij RA08.0116 - "Accommodaties geaccommodeerd".
Datum
Onderwerp
Document
30-05-2007
Bijlage bij 07.17290- Uitvoeringsovereenkomst Sedna
16-05-2007
Informatie over de uitvoeringsovereenkomst 2007 met Sedna
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2006
Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering
21-11-2006
Raamovereenkomst Welzijngroep Sedna 2007 t/m 2008

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's