Werkgelegenheid

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
04-10-2019
StrategienotaEnergy Hub GZI Next Emmen
18-09-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Intentieovereenkomst - GZI Next Groen gas
18-09-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Letter of Intent - GZI next
24-06-2019
Bijlage bij RA19.0048 - Strategienota Energy Hub GZI Next Emmen
24-06-2019
Bijlage bij19.009800 - Plan van aanpak Perspectief op Werk
05-06-2019
Afsluiten Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
14-05-2019
Perspectief op Werk 2019-2021
13-05-2019
GZI Next: energy hub Emmen en de betekenis voor de regionale economie
24-04-2019
Bijlage bij RA19.0022 - Bestuurlijke afspraken inhoud Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
24-04-2019
Bijlage bij RA19.0022 - Governance Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
24-04-2019
Bijlage bij RA19.0022 - Op weg naar een sterke regio
24-04-2019
Bijlage bij RA19.0022 - Two-pager Regiodeal
11-04-2019
Beleidsvisie Smart City Emmen
13-02-2019
Bijlage bij RA19.0010 - Beleidsvisie Smart City Emmen
Datum
Onderwerp
Document
11-07-2018
Bijlage bij 18.028550 - RKE onderzoek "Waar banen zijn, willen mensen wonen"
21-06-2018
Matchingsapp Klik
19-06-2018
Onderzoeksrapport RKE 'Waar banen zijn, willen mensen wonen'
29-05-2018
Bijlage bij 18.021707 - Bedrijvenregeling Dutch TechZone
29-05-2018
Bijlage bij 18.021707 - Evaluatie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (BRVvW) 2017
07-05-2018
Gewijzigde Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk/ Dutch TechZone
30-04-2018
Voucherregeling Vitaal Platteland
15-03-2018
Stand van zaken Dutch Techzone
Datum
Onderwerp
Document
16-10-2017
Financiering Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
25-09-2017
Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Drenthe 2017-2018
15-08-2017
Marktbewerkingsplan arbeidsmarktregio Drenthe 2017 - 2018
04-07-2017
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
Datum
Onderwerp
Document
29-08-2016
Aanpak (kwetsbare) jongeren
11-07-2016
Instellen Reserve Arbeidsmarktregio
20-05-2016
Bijlage bij 16.030949 - Jaarrapportage 2GetThere ZO Drenthe 2015
17-03-2016
Jaarrapportage 2GetThere Zuidoost Drenthe 2015
22-02-2016
Bijlage bij 16.020868 - Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe
22-02-2016
Bijlage bij 15.020868 - Vormgeving programmabureau arbeidsmarktregio Drenthe
08-02-2016
Bijlage bij 15.079342 - Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2015
27-01-2016
Visie op de arbeidsmarktregio Drenthe
26-01-2016
Ontwikkelingen Vierkant voor Werk
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2015
Bijlage bij 15.088564 - Brief Ministerie Economische Zaken over stand van zaken Philips Emmen
17-12-2015
Bijlage bij 15.088564 - Persbericht: Nieuw perspectief voor medewerkers Philips Lighting Emmen
15-12-2015
Philips Lighting Emmen
04-11-2015
Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 - 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe "zet in op talent"
26-10-2015
Motivering CDA inzake uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf
30-09-2015
Reactie op brief Fresenius
14-09-2015
Bijlage bij 15.066067 - Inventarisatie uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf Z.O. Drenthe
25-08-2015
Uitvoeringsvarianten Leerwerkbedrijf
11-08-2015
Commissie voor economische structuurversterking "Vierkant voor Werk"
01-06-2015
Bijlage bij 15.044649 - Visie op het Werkbedrijf Drenthe en samenwerkingsovereenkomst
19-05-2015
Samenwerkingsovereenkomst en Visie op het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Drenthe
12-01-2015
Bijlage bij 14.162773 - Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland in de Arbeidsmarktregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
15-12-2014
Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland
01-12-2014
Sectorplannen werkgelegenheid
06-11-2014
Bijlage bij 14.140250 - Projectenlijst Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
29-10-2014
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
23-01-2014
Bijlage bij 14.006426 - Visiedocument "Samen werken aan samenwerken"
15-01-2014
Visiedocument regionale werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Drenthe
Datum
Onderwerp
Document
04-07-2013
Bijlage bij 13.430744 - Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014, arbeidsmarkt regio Drenthe
19-06-2013
Actieplan jeugdwerkloosheid
08-04-2013
Promotionele activiteiten bij bouwprojecten
20-03-2013
Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Communicatieparagraaf Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Verordening Duurzaamheidsleningen en Particuliere WoningVerbetering
Datum
Onderwerp
Document
03-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Wakker Emmen - Dryport Emmen - Coevorden
21-11-2012
Schriftelijke vragen Wakker Emmen ex art. 38 RvO - Ontwikkelingen Dryport
25-09-2012
Bijlage bij brief 12.399263 - Plan van aanpak Doorstart Dryport Emmen-Coevorden
05-09-2012
Doorstart Dryport Emmen-Coevorden
26-04-2012
Bijlage bij 12.320112 - Doorontwikkeling social return in 2012
11-04-2012
Stand van zaken en doorontwikkeling social return
Datum
Onderwerp
Document
08-11-2011
Bijlage bij RA11.0125 - Meerjarenbeleidskader Arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2012-2016
07-11-2011
Meerjaren beleidskader Arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2012-2016
19-10-2011
Participatie- en reïntegratiebeleid 2011-2014
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0116 - Participatiebeleid
22-09-2011
Bijlage bij RA11.0116 - Reïntegratiebeleid 2011-2014 sociale zaken gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
27-03-2009
Bijlage bij 09.027824 - Jaarplan 2009 - Strategie en actieplan marketing en promotie vergroting werkgelegenheid 2006-2010
04-03-2009
Jaarplan 2009
Datum
Onderwerp
Document
29-03-2006
Bijlage bij RA06.0046 - Verkennend onderzoek bevordering arbeidsparticipatie in Emmen
23-03-2006
Rapport verkennend onderzoek bevordering arbeidsparticipatie in Emmen
21-03-2006
Rapport "Verkennend Onderzoek Bevordering Arbeidsparticipatie in Emmen"
27-02-2006
betreffende de aanbieding van het rapport "Verkennen

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's