Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
09-01-2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2020
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2019
Bijlage bij 19.012619 - Voorzieningen Beschermd Wonen
12-11-2019
Bijlage bij RA19.0089 - Advies Wmo-raad
12-11-2019
Bijlage bij RA19.0089 - Transponeringstabel Verordening maatschappelijke ondersteuning
25-10-2019
Advies Wmo verordening
23-10-2019
Nieuwe voorzieningen en tarieven Beschermd Wonen
25-09-2019
Antwoordbrief wethouder Rink m.b.t. vragen over uitvoering was- en strijkservice en stichting De Toegang
19-09-2019
Motivering 50PLUS- Collegebrief verlenging contract WMO-hulpmiddelen
09-07-2019
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
05-07-2019
Wassen en strijken
02-07-2019
Motie VVD en D66 raadsvergadering 27 juni 2019 - Wijziging Wmo verordening 2015
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Antwoordbrieven aan adviesraden
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Tekstvoorstellen tot wijzigen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
19-06-2019
Bijlage bij RA19.0047 - Verordening maatschappelijke ondersteuning gem. Emmen 2015 versie juli 2019
13-06-2019
Verlenging contract Wmo-hulpmiddelen
24-04-2019
Bijlage bij 19.008170 - Rapport een schoon en leefbaar huis 2018
18-04-2019
Informatie wethouder Rink inzake was- en strijkdienst
22-03-2019
Antwoordbrief weth. Rink op vragen CDA over proces wijziging wassen en strjiken ihkv Wmo
27-02-2019
Rapport een schoon en leefbaar huis 2018
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Bevindingen cliëntenervaringsonderzoeken WMO 2015 en Jeugdwet
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoek Jeugd (jongeren)
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoek Jeugd (ouders)
19-02-2019
Bijlage bij 18.054183 Rapportage Cliëntenervaringsonderzoeken WMO
09-01-2019
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Datum
Onderwerp
Document
21-11-2018
Uitkomsten cliëntenervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
19-11-2018
Bijlage 1bij RA18.0105 - Conceptwijzigingen Verordening maatsch.ondersteuning gem. Emmen 2015
19-11-2018
Bijlage 2 bij RA18.0105 - Concept wijzigingen Uitvoeringsbesluit Maatsch.Ondersteuning gem. Emmen 2017
19-11-2018
Bijlage 3 bij RA18.0105 - Adviezen Cliëntenraad PW&WSW en WMO raad
19-11-2018
Bijlage 4 bij RA18.0105 - Antwoordbrieven advies Cliëntenraad PW&WSW en WMO-raad
30-10-2018
Bericht van wethouder Wanders inzake Uitspraak Centrale Raad van Beroep
04-10-2018
Stand van zaken Stichting de Toegang
18-09-2018
Wmo eigen bijdrage
14-06-2018
Verlenging contract Wmo- hulpmiddelen
17-04-2018
Brief wethouder Kleine inzake "Toolbox"
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - Nota van inlichtingen Wmo Schoonmaakondersteuning 25-04-2016
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - Nota van inlichtingen Wmo Schoonmaakondersteuning per 18-05-2016
29-03-2018
Bijlage bij RIS.8621 - offerteaanvraag tbv Europese openbare aanbesteding Schoonmaakondersteuning
29-03-2018
Brief wethouder Kleine inzake stukken aanbesteding schoonmaakondersteuning en begeleiding
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2017
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet
06-12-2017
Bijlage bij 17.099281 - Bevindingen cliëntervaringsonderzoeken Wmo 2015 en Jeugwet, inclusief actiepunten
16-10-2017
Extra aanvulling HHT-middelen 2018
11-07-2017
Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
22-06-2017
Reactie op advies Wmo-raad
12-06-2017
Bijlage bij RA17.0051 - Conceptwijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
20-04-2017
Bijlage bij 17.012222 - Kwaliteitsonderzoek Begeleiding najaar 2016
20-04-2017
Bijlage bij 17.012222 - Onderzoek schoonmaakondersteuning najaar 2016
02-03-2017
Onderzoek Schoonmaakondersteuning en Begeleiding 2016
10-02-2017
Bijlage bij 17.003393 - Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017
20-01-2017
Actualisatie Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017
16-01-2017
Bijlage bij 17.000396 - Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2017
16-01-2017
Bijlage bij 17.000396 - Nota van reacties op adviezen over beleidsregels Wmo 2017
03-01-2017
Actualisatie beleidsregels Wmo gemeente Emmen 2017
03-01-2017
Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
Datum
Onderwerp
Document
21-12-2016
Bijlage bij 16.081959 - Overeenkomst WMO schoonmaakondersteuning en begeleiding
21-12-2016
Bijlage bij 16.081959 - Stand van zaken onderaannemers
20-12-2016
Vragen cie. Samenleving 06-12-2016 m.b.t. wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
02-12-2016
Aanvulling op gebiedsbudgetten schoonmaakondersteuning/begeleiding
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Conceptwijzigingen Verordening Wmo 2015 met argumentatie
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Geconsolideerde versie van de Verordening Wmo 2015
15-11-2016
Bijlage bij RA16.0108 - Nota van reacties
26-09-2016
Bijlage bij 16.060238 - Resultaten cliëntervaringsonderzoek WMO
07-09-2016
Cliëntervaringsonderzoek WMO 2015
24-08-2016
Huishoudelijke Hulp Toelage
21-04-2016
Bijlage bij 16.034747 - Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2016 (geactualiseerd)
11-04-2016
Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2016
08-04-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2016
24-02-2016
Overname percelen schoonmaakondersteuning TSN
10-02-2016
Bijlage bij RA16.0013 - Brief WMO-raad inzake nieuwe verordening WMO-raad Emmen
03-02-2016
Afboeking oninbare vordering op de Zorggroep Heerendordt wegens faillissement
27-01-2016
Verordening cliëntenparticipatie Wmo en Jeugdwet 2016
Datum
Onderwerp
Document
17-12-2015
Bijlage bij 15.085204 - Beleidsregels Wet maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2016
15-12-2015
Inzet reserve Sociaal domein voor Wmo-schoonmaakondersteuning
08-12-2015
Faillissement Zorggroep Heerendordt
01-12-2015
Actualisatie beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning
13-11-2015
Faillissement Zorggroep Heerendordt
29-09-2015
Bijlage bij 15.070844 - Onderzoek schoonmaakondersteuning voorjaar 2015
23-09-2015
Resultaten onderzoek Schoonmaakondersteuning
01-06-2015
Brief wethouder Bos inzake beantwoording vraag in de commisie Samenleving van de heer Hoeksema over uitspraak Rechtbank Noord-Nederland m.b.t. WMO 2015 (wasvoorziening)
24-03-2015
Huishoudelijke Hulp Toelage
11-03-2015
Presentatie TSN thuiszorg en Thalia thuiszorg - Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
11-03-2015
Presentatie Stand van Zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
09-02-2015
Stand van zaken heronderzoeken schoonmaakondersteuning
Datum
Onderwerp
Document
15-12-2014
Bijlage bij 14.139833 - Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2015
09-12-2014
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
08-12-2014
Consortia AWBZ-WMO
21-11-2014
Toekenning aanvraag HHT
28-10-2014
Beleidsregels WMO 2015
22-10-2014
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015
20-10-2014
Inrichten Toegang voor de begeleiding op basis van de WMO 2015
30-09-2014
Aanvraag huishoudelijke hulp toeslag
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084 - Advies WMO-raad Emmen
11-09-2014
Bijlage bij RA14.0084- Advies Seniorenraad Emmen
02-09-2014
Brief aan de WMO raad Emmen inzake WMO verordening
02-09-2014
Brief aan de Seniorenraad Emmen inzake WMO verordening
04-07-2014
Bijlage bij 14.088671 - Notitie uitvoeringsbeleid Wmo en inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning
03-07-2014
Uitvoeringsbeleid Wmo en Inkoopstrategie n.a.v. marktverkenning
27-06-2014
Amendement A2 PvdA, CDA en Wakker Emmen raadsvergadering 26 juni 2014 - WMO beleidsplan 2015-2016
27-06-2014
Motie M4 PvdA, CDA en Wakker Emmen raadsvergadering 26 juni 2014 - WMO Beleidsplan 2015-2016
25-06-2014
Bijlage bij 14.076863 - Benchmark WMO 2014
25-06-2014
Bijlage bij 14.076863 - Implementatieplan Gebiedsgericht Werken en de Toegang
25-06-2014
Bijlage bij 14.076863 - Nota van beantwoording WMO beleidsplan 2015-2016
18-06-2014
Bijlage bij 14.079632 - Financiële paragraaf, de bestaande middelen in de huidige begroting
17-06-2014
Beantwoording technische vragen beleidsplan Wmo 2015-2016
12-06-2014
Nota van beantwoording advies WMO beleidsplan
05-06-2014
Bijlage bij RA14.0045 - Adviezen WMO-raad en Seniorenraad
05-06-2014
Bijlage bij RA14.0045 - Brief advies Seniorenraad Emmen
26-05-2014
Wmo beleidsplan 2015-2016
26-05-2014
Bijlage bij RA14.0045 - Wmo Beleidsplan gemeente Emmen 2015-2016
17-04-2014
Bijlage bij 14.041420 - Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2013 Schoonmaakondersteuning
27-03-2014
Kwartaalrapportage schoonmaakondersteuning 4e kwartaal 2013
17-02-2014
Beantwoording vragen Vrolijk Emmen commissie Samenleving 4 februari
30-01-2014
Bijlage bij 14.009818 - Schoonmaakondersteuning, kwartaalrapportage derde kwartaal 2013
22-01-2014
3e Rapportage Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2013
16-01-2014
Consequenties uitspraak rechtbank Noord-Nederland 23 december 2013
16-01-2014
Bijlage bij RA14.0008 - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland, zaaknummer AWB 13/535
Datum
Onderwerp
Document
26-11-2013
Heronderzoek vervoersvoorzieningen
23-10-2013
Bijlage bij 13.526271 - Kwartaalrapportage Schoonmaakondersteuning tweede kwartaal 2013
14-10-2013
Presentatie commissie Samenleving 10 september 2013 - Klanttevredenheid en kwaliteit WMO over 2012
07-10-2013
2de Rapportage Algemene Schoonmaakondersteuning
04-09-2013
Uitnodiging fractieleden kamercommissie VWS
21-05-2013
Bijlage bij 13.409486 - Schoonmaakondersteuning, Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2013
06-05-2013
Evaluatie algemene voorziening schoonmaakondersteuning
28-03-2013
Motie m.b.t. bezorgdheid bezuinigingen WMO
26-03-2013
Consequenties uitspraak Rechtbank Assen
20-02-2013
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Wettelijke basis schoonmaakondersteuning
01-02-2013
Motie CDA, ChristenUnie, Wakker Emmen, DOP, GroenLinks, BGE, SP en LEF! raadsvergadering 28 februari 2013 - WMO, huishoudelijke hulp vanaf 2014
24-01-2013
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Wettelijke basis WMO hulp
18-01-2013
Instellen bestemmingsreserve ten behoeve van een integrale aanpak drie decentralisaties sociaal domein
17-01-2013
Bijlage bij RA13.0009 - VNG-notitie "Bouwen op de Kracht van Burgers"
02-01-2013
Bijlage bij 12.445087 - Beleidsregels WMO 2013
02-01-2013
Bijlage bij 12.449798 - Evaluatie Inloopvoorziening 'Hier en Nu'
Datum
Onderwerp
Document
20-12-2012
Evaluatie inloopvoorziening Bendienplein
11-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO BGE - Schoonmaakondersteuning
11-12-2012
Beleidsregels WMO
10-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO BGE - WMO cijfers begroting
06-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Inkomsteneffecten nieuw WMO beleid 1-1-2013
06-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Inkomsten zorgaanbieders
06-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP - Wettelijke basis WMO hulp in huishouden
06-12-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP- Geen keuzemogelijkheid individuele voorz. WMO
22-11-2012
Schriftelijke vragen BGE ex art. 38 RvO - Urennorm + uitleg alg. voorziening schoonmaakondersteuning
21-11-2012
Schriftelijke vragen BGE ex art. 38 RvO - WMO-cijfers in begroting 2013
20-11-2012
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Inkomenseffecten nieuw Wmo beleid v.a. 1 januari 2013
15-11-2012
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Geen keuzemogelijkheden individueale voorziening Wmo hulp
15-11-2012
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Wettelijke basis Wmo hulp
15-11-2012
Schriftelijke vragen DOP ex art. 38 RvO - Inkomsten zorgaanbieders
25-10-2012
Beleidsnota Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg, Regio Zuidoost Drenthe
11-10-2012
Uitnodiging aan Vaste Kamercommissie VWS - aanpak schoonmaakondersteuning WMO
11-09-2012
Bijlage bij presentatie commissie Samenleving 11 september 2012: 'Factsheets herindicatie
11-09-2012
Bijlage bij presentatie commissie Samenleving 11 september 2012: 'Herindicatie HH1 en HH2'
29-06-2012
Motie PvdA raadsvergadering 28 juni 2012 - Vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning
21-05-2012
Vaststelling basistarief schoonmaakondersteuning
21-05-2012
Bijlage bij RA12.0057 - Kwaliteitseisen Schoonmaakondersteuning
30-03-2012
Motie DOP raadsvergadering 29 maart 2012 - Invoering en implementatie algemene voorziening schoonmaakondersteuning en / Nadere invulling algemene schoonmaakondersteuning door college
30-03-2012
Motie van Afkeuring DOP en Wakker Emmen raadsvergadering 29 maart 2012 - Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2016 en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2016
30-03-2012
Motie van Wantrouwen SP raadsvergadering 29 maart 2012 - Beleidsplan WMO 2012-2016
21-03-2012
Bijlage bij 12.307336
21-03-2012
Bijlage bij 12.307336 - Verordening maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2010
14-03-2012
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO DOP en WE - Besluitvorming WMO voorstellen
13-03-2012
Bijlage bij 12.304553 - Projectopdracht Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ gemeente Emmen
08-03-2012
Projectopdracht decentralisatie, budgettaire risico's decentralisatie en aankondiging bijeenkomsten
27-02-2012
Bijlage bij 12.291934 - Nota van beantwoording (schriftelijke reacties bezuinigingsvoorstel schoonmaakondersteuning, onderdeel Wmo beleidsplan 2012-2016)
27-02-2012
Bijlage bij 12.291934 - reactie Seniorenraad WMO scenario's HH1 hulp
27-02-2012
Bijlage bij 12.291934 - reactie WMO raad Emmen op wijziging WMO-beleidsplan 2012-2016
23-02-2012
Initiatiefvoorstel PvdA "Alternatief Bezuinigingsvoorstel Wmo PersoonsVolgendBudget"
17-02-2012
Bijlage bij RA12.0016 - Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2016
17-02-2012
Bijlage bij RA12.0016 - Nieuw bezuinigingsvoorstel 'Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening'
16-02-2012
Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 en nieuw bezuinigingsvoorstel ‘Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening’
16-02-2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012
16-02-2012
Bijlage bij RA12.0015 - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012
16-02-2012
Bijlage bij RA12.0015 - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Emmen 2012
03-02-2012
Uitnodiging informatieve bijeenkomst WMO Beleidsplan 2012-2016
Datum
Onderwerp
Document
11-10-2011
Presentatie Beleidsplan WMO 2012-2016 - van zorg naar participatie
11-10-2011
Presentatie Kanteling WMO en gevolgen voor de praktijk
04-10-2011
Motie DOP/Wakker Emmen mbt 'Intrekken indicatie hulp bij boodschappen doen'
13-09-2011
Uitnodiging presentatie 'De Kanteling' tbv Beleidsplan WMO 2012-2016 op 3 oktober 2011
04-07-2011
Bijlage bij 11.175095 - Verstrekkingenboek individuele voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Emmen 2011
29-06-2011
Uitnodiging bijeenkomst Beleidsplan 2012-2016 Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 1 juni 2011 om 19.30 uur
14-06-2011
Verstrekkingenboek 2011
07-06-2011
WMO Beleidsplan 2012-2016
Datum
Onderwerp
Document
27-12-2010
Bijlage bij 10.136399 - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Emmen 2011
21-12-2010
Besluit Maatschappelijke Onersteuning (BMO) Emmen 2011
07-12-2010
Eindevaluatie, eigen bijdrage / eigen aandeel WMO
02-06-2010
Bijlage bij RIS.4276 - Verstrekkingenboek Individuele voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Emmen
01-06-2010
Eindevaluatie eigen bijdrage/aandeel Wmo
03-05-2010
Seniorenraad -advies verstrekkingen
03-05-2010
WMO-raad Adviesaanvraag Verstrekkingenboek individuele voorzieningen WMO 2010
22-04-2010
Verstrekkingenboek Wmo 2010
15-04-2010
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010
29-03-2010
BIjlage bij RA10.0035 - Toelichting op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010
29-03-2010
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2010
19-03-2010
Bijlage bij 10.015961 - Besluit maatschappelijke ondersteuning Emmen 2010
17-03-2010
BMO 2010
Datum
Onderwerp
Document
15-10-2009
Bijlage bij 09.071354 - Tussenevaluatie eigen bijdrage/aandeel WMO
14-10-2009
Tussenevaluatie eigen bijdrage/aandeel WMO
24-08-2009
Bijlage bij RIS.3682 - Motivatie SP ter agendering van RIS.3682, 3262 en 3683 allen betrekking hebbende op de uitwerkingsnotitie mantelzorg vanaf 2009 en beëindiging subsidiering mantelzorgondersteuning van Icare vanaf 2010
09-07-2009
benchmark WMO rapport keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen
09-07-2009
Benchmark WMO rapport " Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen"
14-05-2009
Verordening cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen
14-05-2009
Bijlage bij RA09.0058 - Nota Burgerparticipatie WMO 2009
08-05-2009
Bijlage bij RIS.3682 - Uitwerkingsnotitie Beleidsplan WMO, Mantelzorg 2009-2012 gemeente Emmen
08-05-2009
Uitwerkingsnotitie mantelzorg vanaf 2009 en beëindiging subsidiëring mantelzorgondersteuning van Icare vanaf 2010
09-03-2009
Bijlage bij 09.025393 - Besluit maatschappelijke ondersteuning Emmen 2009
27-02-2009
Bijlage bij brief 09.025357 - Verstrekkingenboek WMO
23-02-2009
Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
23-02-2009
Verstrekkingenboek WMO
20-01-2009
Stand van zaken aanbesteding Hulp bij het huishouden (Wmo) Commissie Samenleving van 13 januari 2009
Datum
Onderwerp
Document
12-11-2008
Bijlage bij RIS.3321 - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Emmen 2008-2.
12-11-2008
Bijlage bij RIS.3321 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2008
12-11-2008
Bijlage bij RIS.3321 WMO-raad Emmen - Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2008
12-11-2008
Vaststelling Besluit maaschappelijke ondersteuning Emmen 2008-2
24-09-2008
Bijlage bij 08.029237 - onderzoek naar de uitkomsten van het objectieve verdeelmodel WMO
24-09-2008
Motivering VVD brief seniorenraad over advies "kadernota burgerparticipatie WMO" behandeling in commissie Samenleving oktober 2008
10-09-2008
Initiatiefvoorstel GroenLinks "Innovatiefonds" WMO
08-09-2008
Objectief verdeelmodal WMO
08-08-2008
Brief Seniorenraad inzake advies kadernota burgerparticipatie WMO
30-06-2008
Initiatiefvoorstel GoenLinks - Innovatiefonds WMO
30-06-2008
Vragen DOP betr. herijking verord. WMO (oa brochure)
30-06-2008
Vragen DOP herijking WMO (oa beleidsplan WMO)
02-06-2008
Motie CDA en PvdA raadsvergadering 26-06-2008 - Aanbesteding huishoudelijke verzorging/Volumeproblematiek huidig contract
26-05-2008
Bijlage bij RA08.0063 - Toelichtingraadsvoorstel inzake herijking individuele voorzieningen Wmo gemeente Emmen 2008
26-05-2008
Herijking individuele voorzieningen Wmo Emmen 2008
03-04-2008
BIjlage bij RA08.0036 - Bijlage kosten crisisopvang
03-04-2008
Bijlage bij RA08.0036 - Vrouwenopvang
26-03-2008
Bijlage bij RA08.0036 - Beleidsnota maatschappelijke opvang en verslavingszorg
21-02-2008
Meerkosten in kaart - Onderzoek naar de financiële positie van chronisch zieken en gehandicapten
Datum
Onderwerp
Document
20-11-2007
Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008 - 2012
19-11-2007
Digitale Sociale Kaart Drenthe
15-11-2007
Hoogte PGB-tarief hulp bij huishouden Wmo
14-11-2007
Bijlage bij RA07.0144 - Beleidsplan WMO 2008-2012
23-08-2007
Resultaten speeddate WMO
28-03-2007
Nota "Zorgeloos wonen. Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007 - 2015"
28-03-2007
Bijlage bij RA07.0039 - Beleidsnota "Zorgeloos wonen" - Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007-2015
22-03-2007
Projectopdracht: invoering Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Emmen, onderdeel beleidsplan
20-02-2007
Plan van Aanpak Schuldhulpverlening op een hoger plan, tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening
Datum
Onderwerp
Document
28-11-2006
Bijlage bij RA06.0176 - bijlage 1 - Voorstel Persoonsgebonden Budget
28-11-2006
Bijlage bij RA06.0176 - Voorstel eigen bijdrage
28-11-2006
Bijlage bij RA06.0176 - Voorstel herijking WVG
21-11-2006
inzake de inperking van de keuzevrijheid van cliënten voor huishoudelijke hulp
21-11-2006
Raamovereenkomst Welzijngroep Sedna 2007 t/m 2008
21-11-2006
Wmo-regelingen
01-11-2006
Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning
31-10-2006
inzake de consequenties van de aanbesteding huishoudelijke zorg in het kader van de WMO
10-10-2006
WMO budget 2007
31-08-2006
brieven WMO-raad Emmen en OSOG
30-08-2006
Bijlage 1 bij RA06.0118 - Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
30-08-2006
Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning
30-08-2006
Uw brief t.a.v. gebruik overgangsrecht artikel 41 WM
03-08-2006
inzake de Wet maatschappelijke ordening
03-08-2006
inzake het onjuist toepassen van de Europese aanbest
27-07-2006
Bedrijven inzake uw advies aan gemeenteraad over geb
27-07-2006
inzake uw advies over gebruiken overgangsrecht arti
28-02-2006
Toesturen verslagen WMO conferentie.
24-01-2006
Plan van aanpak WMO
19-01-2006
Plan van aanpak WMO.
Datum
Onderwerp
Document
28-10-2005
C-discussie over betrekken raad bij invoering WMO
16-09-2005
Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's