Wet Werk en Bijstand (WWB)

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
06-10-2017
Vragen Verordening individuele inkomenstoeslag
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2016
Motie collectieve zorgverzekering
13-04-2016
Presentatie Vangnetuitkering 2015
21-03-2016
Beantwoording vraag PvdA commissie Samenleving 15 maart over invoering wet Taaleis
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2015
Beleidsplan handhaving Participatiewet 2016-2018, Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Emmen 2016 en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Emmen 2016
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0103 - Beleidsplan handhaving Participatiewet gemeente Emmen 2016-2018
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0102 - Advies cliëntenraad Pw & Wsw Emmen beleidsplan handhaving Participatiewet
18-12-2015
Bijlage bij RA15.0103 - Advies Cliëntenraad WWB m.b.t. Verordening verrekening bestuurlijke boete
09-12-2015
Antwoordbrief op adviezen over beleidsplan handhaving en boeteverordening Participatiewet
03-12-2015
Voortzetting investeringsplan 'Werk en Wederkerigheid'
16-09-2015
2e Voortgangsrapportage Investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid
15-09-2015
Aanbod collectieve zorgverzekering 2016
24-08-2015
Motivering GroenLinks brief college inzake reactie voorstel SOPE experiment regelvrije bijstand
18-06-2015
Voortgangsrapportage investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid
10-06-2015
Uitvoering motie Knip
15-04-2015
Reactie voorstel S.O.P.E. experiment regelvrije bijstand
20-02-2015
Correctie raadsbrief investeringsplan meerjarenbeleidskader Werk en Wederkerigheid
14-01-2015
Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Cliëntenraad WWB - advies Meerjaren Beleidskaders Participatie 2015
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe - advies Meerjaren Beleidskaders Participatie 2015
14-01-2015
Bijlage bij RA15.0005 - Werk en Wederkerigheid, Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
11-11-2014
Pakketkeuze in collectieve zorgverzekering
31-03-2014
Bijlage bij 14.031553 - Deelovereenkomst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten Borger-Odoorn en Emmen 2014
31-03-2014
Bijlage bij 14.031553 - Deelovereenkomst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten Coevorden en Emmen
31-03-2014
Bijlage bij 14.031553 - Mandaatbesluit Borger-Odoorn - Emmen Sociale Zaken 2014
31-03-2014
Bijlage bij 14.031553 - Mandaatbesluit Coevorden - Emmen sociale zaken 2014
20-03-2014
Bijlage bij 14.036724 - Motie "Categoriale bijzondere bijstand AOW-ers"
19-03-2014
Motie "Categoriale bijzondere bijstand AOW-ers"
11-03-2014
Deelovereenkomst samenwerking gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
15-01-2014
Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Emmen 2014
Datum
Onderwerp
Document
11-12-2013
Extra middelen armoedebeleid 2013
03-07-2013
Toezeggingen aan de fractie van DOP en VVD - commissie Samenleving dd. 11 juni 2013
17-04-2013
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
08-03-2013
Verordeningen Wet werk en bijstand
08-03-2013
Bijlage bij RA13.0025 - Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ gemeente Emmen 2013
08-03-2013
Bijlage bij RA13.0025 - Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Emmen 2013
08-03-2013
Bijlage bij RA13.0025 - Handhavingsverordening WWB, Ioaw en Ioaz gemeente Emmen 2013
08-03-2013
Bijlage bij RA13.0025 - Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2013
08-03-2013
Bijlage bij RA13.0025 - Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Emmen 2013
Datum
Onderwerp
Document
12-12-2012
Bijlage bij RA12.0117 - Verbeteracties i.v.m. MAU aanvraag 2012-2014
10-12-2012
Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 2012-2014
14-11-2012
Minimabeleidsplan 2013-2014
14-11-2012
Bijlage bij RA12.0108 - Minimabeleidsplan 2013-2014
14-11-2012
Bijlage bij RA12.0108 - Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2013
Datum
Onderwerp
Document
01-06-2011
Bijlage bij 11.170343 - Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen
31-05-2011
Werkbijeenkomst reïntegratie- en minimabeleid
Datum
Onderwerp
Document
21-06-2010
Verordeningen Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
02-06-2010
Bijlage bij RA10.0070 - Overzicht verschillen verordeningen
Datum
Onderwerp
Document
17-09-2009
Bijlage bij RA09.0090 - Beleidsvisie wet investeren in jongeren
16-09-2009
De tijdelijke verordening Wet Investeren in Jongeren
Datum
Onderwerp
Document
23-01-2007
Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010
23-01-2007
Bijlage bij RA07.0012 - Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's