Wonen

Datum
Onderwerp
Document
Datum
Onderwerp
Document
22-10-2019
Deelname Panorama Lokaal
11-09-2019
Prestatieafspraken 2018 corporaties
08-08-2019
Uitnodiging informatiebijeenkomst programma Angelslo en Woon- en leefbaarheidsvisie
28-03-2019
Reactie op brief Vereniging PLB Nieuw-Weerdinge
18-01-2019
Aanbieding woon- en leefbaarheidsvisies
18-01-2019
Bijlage bij 18.002570 - Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge
18-01-2019
Bijlage bij 19.002570 - Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam
09-01-2019
Vaststelling Structuurvisie herprogrammering woningbouw
Datum
Onderwerp
Document
06-12-2018
Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Domesta
06-12-2018
Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Lefier
06-12-2018
Bijlage bij 18.054815 - Prestatieafspraken 2019 met Woonservice
26-11-2018
Prestatieafspraken 2019 met Lefier, Domesta en Woonservice
09-11-2018
Bijlage bij RA18.0097 - Structuurvisie herprogrammering woningbouw
29-10-2018
Bijlage bij 18.045112 - Lokaal akkoord Emmen 2019-2024
27-09-2018
Lokaal Akkoord 2019-2024
20-06-2018
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen in commissie. BME van 14 juni 2018 - Controle De Ark
24-04-2018
Reactie wethouder Otter op vragen cie. W&R van 09-04-2018 structuurvisie herprogrammering woningbouw
29-03-2018
Afhandeling openstaande schademeldingen voorafgaand aan een nieuw protocol
03-01-2018
Benoeming leden Welstand en monumentencommissie Emmen
03-01-2018
Plan van Aanpak Opvang en Bescherming
03-01-2018
Vaststelling actualisatie van de beleidsnotitie "Bouwen in de linten 2018"
Datum
Onderwerp
Document
13-11-2017
Bijlage bij 17.093154 - Prestatieafspraken 2018 & 2019 met Woonzorg Nederland
08-11-2017
Bijlage bij RA17.0097 - Brief Libau (voordracht) m.b.t. benoemingen
07-11-2017
Bijlage bij 17.090157 - Activiteitenprogramma Lefier 2018 Emmen
07-11-2017
Bijlage bij 17.090157 - Prestatieafspraken Domesta 2018-2022 gemeente Emmen
07-11-2017
Bijlage bij 17.090157 - Prestatieafspraken Woonservice 2018 gemeente Emmen
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0091 - Actualisatie beleidsnotitie "Bouwen in de linten 2018"
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0091 - Kaart: Ontwikkeling Lintbebouwing (kaartnummer 2017-12-14)
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0091 - Motie Wakker Emmen - Woonvisie 2012-2017, bouwen in de linten
06-11-2017
Bijlage bij RA17.0091 - Overzicht wijzigingen actualisatie beleidsnotitie Bouwen in de linten
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0087 - Bijlagen behorende bij het Plan van Aanpak Opvang en Bescherming
02-11-2017
Bijlage bij RA17.0087 - Plan van Aanpak Opvang en Bescherming
31-10-2017
Prestatieafspraken 2018 & 2019 met Woonzorg Nederland
16-10-2017
Prestatieafspraken 2018 met Lefier, Domesta en Woonservice
16-10-2017
Woonvisie 2018-2023, Thuis in Emmen: snoeien doet bloeien
25-09-2017
Bericht van wethouder Otter n.a.v. vragen woonvisie 2018-2023
11-07-2017
Jaarverslag en evaluatie prestatieafspraken 2016 corporaties
07-07-2017
Bijlage bij RA17.0057 - Woonvisie 2018-2023 Thuis in Emmen: snoeien doet bloeien
28-06-2017
Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal
12-06-2017
Antwoordbrief wethouder Otter op vragen PvdA inzake prestatieafspraken i.r.t. actualisatie Woonvisie
24-04-2017
'Nederland in Balans'; deelname aan initiatief
09-02-2017
Blijverslening gemeente Emmen 2017
17-01-2017
Brief wethouder Otter inzake aanvullende memo woningmarktonderzoek
17-01-2017
Bijlage bij 17.002834 - Aanvullende memo woningmarktonderzoek
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2016
Motivering Wakker Emmen - gedogen van bewoning in boerderij Nieuw Amsterdamsestraat
02-12-2016
Aanbieding rapport 'Woningmarktonderzoek Emmen'
02-12-2016
Bijlage bij 16.077579 - Rapport 'Woningmarktonderzoek Emmen'
28-11-2016
Bijlage bij 16.073629 - Prestatieafspraken 2017 met Woonzorg Nederland
15-11-2016
Prestatieafspraken 2017 met Woonzorg Nederland
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Activiteitenprogramma 2017 Emmen - Lefier
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Bod Domesta Emmen 2017-2021
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Bod op de Woonvisie gemeente Emmen 2017- 2021 - Woonservice
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Brief Domesta 26 september 2016 inzake Prestatieafspraken Domesta Emmen 2017-2021
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Brief Domesta 30 juni 2016 Bod Domesta Emmen 2017-2021
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Brief Lefier inzake Bod 2017
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Brief Woonservicce Bod op de woonvisie 2017
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Prestatieafspraken 2017 - Lefier
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Prestatieafspraken Domesta 2017
04-11-2016
Bijlage bij 16.070911 - Prestatieafspraken Woonservice voor 2017
02-11-2016
Woningwet 2015 & bod 2017 corporaties
28-10-2016
Gedogen van bewoning in boerderij Nieuw-Amsterdamsestraat
26-10-2016
Uitnodiging inloopbijeenkomst ontwerp-structuurvisie Ëmmen,Delftlanden 2.0"
24-10-2016
Structuurvisie deprogrammeren woningbouw
24-10-2016
Beantwoording door weth. Otter van vragen CDA over inzien Woz-waarden
10-10-2016
Bijlage bij 16.063156 - Samenwerkingsovereenkomst Expeditie Energieneutraal wonen in Drenthe
26-09-2016
Samenwerkingsovereenkomst expeditie energieneutraal wonen in Drenthe
13-09-2016
Noodopvang
08-09-2016
Uitnodiging werkbijeenkomst woonvisie
07-09-2016
Voorgenomen fusie van Woonservice en BCM
11-07-2016
Herijking Welstandsnota Gemeente Emmen
27-06-2016
Antwoordbrief wethouder Otter n.a.v. vraag gesteld in commissie Samenleving van 14 juni j.l. inzake Herijking Welstandsnota 2016
27-06-2016
Bijlage bij RA16.0041 - Welstandsnota gemeente Emmen 2016
23-05-2016
Bijlage bij RA16.0041 - Handleiding welstand gemeente Emmen
23-05-2016
Bijlage bij RA16.0041 - Welstandskaart gemeente Emmen
21-04-2016
Vorming Woningmarktregio op grond van de Woningwet 2015
11-04-2016
Proces Emmense Agenda Toegankelijkheid
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2015
Motivering D66 bij brief college inzake Nieuw Lokaal Akkoord/prestatieafspraken
17-12-2015
Bijlage bij 15.087330 - Aangepast bod Lefier 2016 Emmen
17-12-2015
Bijlage bij 15.087330 - Bod Domesta 2016
17-12-2015
Bijlage bij 15.087330 - Bod op de Woonvisie 2016-2019 Gemeente Emmen - Woonservice
10-12-2015
Woningwet 2015 & bod 2016 corporaties
08-12-2015
Reactie bod Domesta 2016
08-12-2015
Reactie bod Lefier 2016
08-12-2015
Reactie bod Woonservice 2016
18-11-2015
Bouw van een extra woonwagenwoning op Gierzwaluw 15
02-11-2015
Bijlage bij 15.076004 - Nieuw Lokaal Akkoord Emmen 2016-2020
19-10-2015
Nieuw Lokaal Akkoord/prestatieafspraken
08-10-2015
Bijlage bij 15.072231 - Beleidsregel 'Stimuleringsregeling dorpen en wijken Emmen 2015'
30-09-2015
Beleidsregel Stimuleringsregeling dorpen en wijken
27-08-2015
Voorgenomen fusie Woonservice en SHBB
28-05-2015
Ter kennisgeving: zienswijze voorgenomen fusie Lefier en SWS
21-05-2015
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
13-05-2015
Uitnodiging en informatie decentralisatie EOP-budgetten
27-03-2015
Amendement PvdA, CDA, Wakker Emmen raadsvergadering 26 maart 2015 - Actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
27-03-2015
Amendement VVD raadsvergadering 26 maart 2015 - Actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
27-03-2015
Bijlage bij RA15.0008 - Actieplan 'Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken' (Versie na amendering in raad van 26 maart, gewijzigde tekst gearceerd)
11-03-2015
Beantwoording vraag actieplan Stimuleringsfonds dorpen en wijken
29-01-2015
Actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
29-01-2015
Bijlage bij RA15.0008 - Actieplan 'Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken'
Datum
Onderwerp
Document
06-11-2014
Bijlage bij 14.140250 - Projectenlijst Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
29-10-2014
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid
21-05-2014
Borging sociale huurwoningen Noorderplein
11-04-2014
Bijlage bij 14.041463 - Jaarverslag Welstandscommissie 2013
27-03-2014
Jaarverslag Welstandscommissie 2013
19-03-2014
Bouw van een extra woonwagenwoning op Valtherlaan 19
02-01-2014
Bijlage bij 13.559435 - Uitvoering aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2013
Algemene verklaring van geen bedenkingen herinrichten woonwagenstandplaatsen met bijbehorende voorzieningen en gebruik
18-12-2013
Uitvoering Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
03-12-2013
Aanpak leegstand
25-11-2013
Bijlage bij 13.542020 - Jaarverslag Welstandscommissie 2012
14-11-2013
Bijlage bij RA13.0092 - Huisvestingsverordening voor standplaatsen, woonwagens en woonwagenwoningen 2014
14-11-2013
Bijlage bij RA13.0092 - Sociaal plan herstructurering kleine woonwagencentra Emmen 2014
14-11-2013
Bijlage bij RA13.0092 - Verhuur- en verkoopbeleid 2014
14-11-2013
Bijlage bij RA13.0092 - Woonwagenbeleid 2014
12-11-2013
Jaarverslag Welstandscommissie 2012
30-10-2013
Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra
22-10-2013
Tijdelijke vestiging huisartsenpraktijk Emmer-Compascuum
15-10-2013
Presentatie C-discussie woonwagenzaken commissievergadering Wonen & Ruimte 14 oktober 2013
25-09-2013
Bijlage bij 13.517916 - C-discussie Herstructurering kleine woonwagencentra
25-09-2013
Bijlage bij 13.517916 - C-discussie woonwagencentra 3 varianten verbeeld
24-09-2013
Motivering CDA inzake beleidsregels wonen met mantelzorg
16-09-2013
C-discussie herstructurering kleine woonwagencentra
28-08-2013
Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering) gemeente Emmen 2013
28-08-2013
Bijlage bij RA13.0072 - Verordening Duurzaamheidslening en Stimuleringslening Woningverbetering)
19-08-2013
Uitreiking onderzoek identiteit dorpen
15-07-2013
Bijlage bij 13.442855 - Beleidsregels wonen met mantelzorg
10-07-2013
Beleidsregels wonen met mantelzorg gemeente Emmen 2013
20-03-2013
Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Communicatieparagraaf Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid
20-03-2013
Bijlage bij RA13.0032 - Verordening Duurzaamheidsleningen en Particuliere WoningVerbetering
04-03-2013
Bijlage bij 13.030736 - Regionale Woonagenda Zuidoost Drenthe
27-02-2013
Regionale Woonagenda "Zuidoost Drenthe; voor elkaar"
22-01-2013
Motivering Wakker Emmen - Jaarverslag welstandscommissie
Datum
Onderwerp
Document
22-11-2012
Bijlage bij 12.409987 - Jaarverslag Welstandscommissie gemeente Emmen over 2011
09-11-2012
Motie D66 begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Ontwikkeling van een leegstandsmonitor voor de gemeente Emmen
08-11-2012
Aanwijzen welstandsvrij gebied DPE Next
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0104 - Kaart (nr.12.032) welstandsvrij gebied
08-11-2012
Bijlage bij RA12.0104 - Toelichting behorende bij de kaart met nr. 12.032
07-11-2012
Woonvisie 2012-2017 'Thuis in Emmen'
07-11-2012
Bijlage bij RA12.0101 - Nota van beantwoording op schriftelijke reacties
07-11-2012
Bijlage bij RA12.0101 - Woonvisie 2012-2017 - Gebiedsgerichte uitwerking
07-11-2012
Bijlage bij RA12.0101 - Woonvisie 2012-2017 - Thuis in Emmen
06-11-2012
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Woningbouw en energiebesparende maatregelen
06-11-2012
Motie LEF! begrotingsvergaderingen 5 en 8 november 2012 - Woonwensenonderzoek inwoners gemeente Emmen
25-09-2012
Jaarverslag Welstandscommissie 2011
02-01-2012
Bijlage bij 11.177605 - Jaarverslag Welstandscommissie 2010
Datum
Onderwerp
Document
17-11-2011
Bijlage bij RA11.0134 - Financiële uitwerking neerwaarts bijstellen woningbouwprogramma
17-11-2011
Actualisering woningbouwprojecten
17-11-2011
Bijlage bij RA11.0134 - Actualisering woningbouwplangebieden; de algemene strategie
14-07-2011
Bijlage bij 11.189543 - Jaarverslag Wonen 2010
13-07-2011
Jaarverslag Wonen 2010
20-06-2011
Jaarverslag Welstandscommissie 2011
01-06-2011
Bijlage bij RA11.0071 - Beeldkwaliteitplan Noorderplein e.o.
30-05-2011
Beeldkwaliteitplan 'Emmen, Noorderplein en omstreken'
17-02-2011
Bijlage bij 11.024362 - Discussienotitie "Woonvisie Emmen 2011-2016"
16-02-2011
Uitnodiging werkbijeenkomst Woonvisie
10-02-2011
Beeldkwaliteitplan "Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld"
10-02-2011
Bijlage bij RA11.0019 - Beeldkwaliteitplan Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
10-02-2011
Bijlage bij RA11.0019 - Kaart Beeldkwaliteitplan recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld
Datum
Onderwerp
Document
14-12-2010
Motivering PvdA - Jaarverslag Wonen 2009
14-12-2010
Motivering PvdA - Toezicht- en handhavingsbeleid Omgevingsrecht (WABO)
14-12-2010
Sloop woningen Mr. Ovingkanaal OZ te Klazienaveen
01-11-2010
Bijlage 1- Lijst wetgeving waarop WABO van toepassing is
01-11-2010
Tafel van Elf
01-11-2010
Toezicht- en handhavingsbeleid Omgevingsrecht (WABO)
20-10-2010
Toezicht- en handhavingsbeleid Omgevingsrecht (WABO)
08-10-2010
Welstandsnota Koers op Kwaliteit
28-09-2010
Kosten extra isolatiemaatregelen Hondsrugzaal in de Giraf Emmen
28-09-2010
Het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2000 (aangevuld op 13 november 2001) van De Zuid-Oosthal BV, dat is gericht tegen het besluit van de raad d.d. 22 juni 2000 waarbij het verzoek om planschadevergoeding d.d. 29 juli 1999 is afgewezen, ontvankelijk en gegrond te verklaren maar het raadsbesluit d.d. 22 juni 2000 in stand te laten onder aanpassing van de daaraan ten grondslag liggende motivering, in die zin dat de motivering bestaat uit het onderhavige raadsvoorstel en het advies van de planschadeadvi
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Advies planschadeadviescommissie dd. 17 september 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Pleitaantekeningen namens de raad hoorzitting van planschadeadviescommissie d.d. 2 juli 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Schrijven namens de raad aan planschadeadviescommissie d.d. 22 juli 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Schrijven namens de raad aan planschadeadviescommissie d.d. 4 augustus 2010
28-09-2010
Bijlage bij RA10.0097 - Zienswijze namens raad d.d. 13 september 2010 n.a.v. het conceptadvies van de planschadeadviescommissie
28-09-2010
Jaarverslag Wonen 2009
28-09-2010
Jaarverslag Wonen 2010
17-09-2010
1. en 2. De welstandsnota “Koers op Kwaliteit” met bijbehorende beeldkwaliteitsplannen en beeldkwaliteitsparagrafen, met inbegrip van de kaart “Welstandsniveaus gemeente Emmen” vast te stellen;
3. De welstandscommissie aan te wijzen als commissie van onafhankelijk deskundigen zoals bedoeld in art 3.3 lid 2 van de Reclameverordening gemeente Emmen;
4. De welstandsnota, vastgesteld in 2004 met alle latere wijzigingen, in te trekken.
17-09-2010
Bijlage bij 10.075691 - Concept advies Planschadeprocedure Giraf Z.O.hal bv
16-09-2010
Bijlage bij RA10.0093 - Aanbiedingsbrief v.h. nieuwe welstandsbeleid
16-09-2010
Bijlage bij RA10.0093 - Kaart welstandniveaus gemeente Emmen
16-09-2010
Bijlage bij RA10.0093 - Welstandsnota 2010 Koers op Kwaliteit
13-09-2010
Bijlage bij RA10.0087 - Concept beeldkwaliteitplan winkelcentrum Emmermeer, 2e + 3e bouwblok
08-09-2010
Planschade procedure Giraf Zuidoosthal BV
01-09-2010
Beeldkwaliteitplan winkelcentrum Emmermeer 2e en 3e bouwblok te Emmen
30-08-2010
Intrekken "Verordening herinrichtingskosten bij woningverbetering door woningcorporaties
30-08-2010
Bijlage bij RA10.0085 Verordening herinrichtingskosten bij woningverbetering
15-07-2010
Hernieuwde grondexploitatie woningbouwplan Oude Meerdijk
15-07-2010
Vaststellen Huisvestingsverordening
15-07-2010
Bijlage bij 10.056348 - Fonds herstructurering volkshuisvesting gemeente Emmen
14-07-2010
Voorstel ontwikkelingsrichting Fonds herstructurering volkshuisvesting
11-06-2010
Jaarverslag Welstandscommissie 2009
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0051 - Beeldkwaliteitplan "Schoonebeek, Stroomdal zuidrand"
19-05-2010
Bijlage bij RA10.0051 - Plankaart "Schoonebeek, Stroomdal zuidrand"
19-05-2010
Onderzoeksrapportage samenwerkingsrelaties woningcorporaties
19-05-2010
Onderzoeksrapportage samenwerkingsrelaties woningcorporaties - Rapport "Samen bouwen op vertrouwen"
19-05-2010
Onderzoeksrapportage samenwerkingsrelaties woningcorportaties - Matrix
18-05-2010
Vaststelling beeldkwaliteitplan "Schoonebeek, Stroomdal zuidrand"
28-04-2010
Onderzoeksrapport samenwerkingsrelaties woningcorporaties
25-03-2010
Beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0033 - Beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
25-03-2010
Bijlage bij RA10.0033 - Zienswijze beeldkwaliteitplan "Serrestallen"
24-03-2010
Motivering CDA - Lokaal Akkoord
18-02-2010
Ontwerp welstandsnota 'Koers op kwaliteit'
18-02-2010
Ontwerp welstandsnota 'Koers op kwaliteit' - Aanbiedingsnota
18-02-2010
Ontwerp welstandsnota 'Koers op kwaliteit' - Beeldkwaliteitplan
18-02-2010
Ontwerp welstandsnota 'Koers op kwaliteit' - Welstandsnota Emmen Koers op Kwaliteit
18-02-2010
Ontwerp welstandsnota 'Koers op kwaliteit' - Welstandsnota Emmen Koers op kwaliteit
Datum
Onderwerp
Document
22-12-2009
Beeldkwaliteitplan "Beeldkwaliteitsplan 2e en 3e woontoren winkelcentrum Emmermeer te Emmen
22-12-2009
Bijlage bij 09.081769 - Lokaal akkoord
22-12-2009
Bijlage bij RIS.4069 - Beeldkwaliteitplan Emmermeer, 2e en 3e bouwblok
04-12-2009
Lokaal Akkoord
05-11-2009
Bewonersbudgetten ministerie van VROM (WWI) 2009
05-11-2009
Instellen van een bestemmingsreserve voor de uitvoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (omgevingsvergunning))
29-09-2009
Bijlage bij 09.067959 - Bijlage 1 bij Jaarverslag Wonen 2008
29-09-2009
Bijlage bij 09.067959 - Bijlage 2 bij jaarverslag Wonen 2008
25-09-2009
Bijlage bij 09.067959 - Jaarverslag Wonen 2008 gemeente Emmen
24-09-2009
Jaarverslag Wonen 2008
26-08-2009
Bijlage bij RA09.0083 - Beeldkwaliteitplan woongebied Delftlanden-I, 3e uitwerking
20-08-2009
Vaststellen vororgenomen wijziging Welstandsnota Emmen, door toevoeging van Emmen, Beeldkwaliteitsplan Woongebied Delftlanden-I, 3e uitwerking
20-05-2009
Bijlage bij 09.042904 - Jaarverslag welstandscommissie gemeente Emmen 2008
18-05-2009
Motivering BGE commissievergadering Wonen & Ruimte van 2 juni 2009 - Rapportage 2008 handhaving bouwregelgeving
13-05-2009
Concept kadernota "naar een vernieuwd en gedereguleerd welstandsbeleid in Emmen"
08-05-2009
Jaarverslag welstandscommissie 2008
14-04-2009
Bijlage bij 09.032907 - Handhaving bouwregelgeving gemeente Emmen
14-04-2009
Bijlage bij 09.032907 - Rapportage 2008 Handhaving bouwregelgeving
14-04-2009
Bijlage bij 09.032907 - Toelichting handhavingsbeleid bouwregelgeving
23-03-2009
Handhavingszaken bouwregelgeving 2008
09-02-2009
Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet"
09-02-2009
Bijlage bij RIS.3472 - Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet", 13e wijziging van welstandsnota
09-02-2009
Bijlage bij RIS.3472 - Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet", plankaart
06-01-2009
Handhaving bouwregelgeving gemeente Emmen
Datum
Onderwerp
Document
05-11-2008
Amendement PvdA raad 30 oktober 2008 - Vastelling wijziging welstandsnota door toevoeging beeldkwaliteitplan woongebied Gorzenveld
05-11-2008
Gewijzigd raadsbesluit na amendement PvdA.Vaststellen wijziging welstandsnota door toevoeging beeldkwaliteitplan woongebied Gorzenveld
29-10-2008
Motivering BGE - handhavingszaken bouwregelgeving
24-09-2008
Bijlage bij RA08.0093 - Beeldkwaliteitplan Business Park Meerdijk
22-09-2008
Bijlage bij RA08.0105 - "gemeente Emmen, beeldkwaliteitplan woongebied Gorzenveld
22-09-2008
Vaststellen voorgenomen wijziging Welstandsnota Emmen, door toevoeging van Emmen. Beeldkwaliteitplan Woongebied Gorzenveld, 8e uitwerking, kaartnr. 08.103
09-09-2008
Beeldkwaliteitplan 'Business Park Meerdijk'
20-08-2008
Eindverlsag verbeterplan Uitvoering VROM taken
20-08-2008
Bijlage bij 08.026625 - Eindverslag Verbeterplan uitvoering VROM taken
28-05-2008
Bijlage bij 08.018692 - Rapportage voortgang woonwagenzaken
27-05-2008
Voortgang woonwagenzaken
23-04-2008
Voorbereidingsbesluit: 1. Leidingtracé HOS te Nieuw-Amsterdam 2. Ganzenroer 2 te Veenoord 3. Langestraat ong. te Klazienaveen 4. Kloostermanswijk WZ ong. te Klazienaveen 5. Creel ong. te Emmer-Compasc
21-04-2008
Motivering VVD- Voortgang De Tip
17-04-2008
Algemeen voorbereidingsbesluit 2008/2009
03-04-2008
Planschadevergoeding
26-03-2008
Motivering bij Jaarverslag welstandscommissie gemeente Emmen 2007
20-03-2008
Bijlage bij RA08.0035 - Jaarverslag 2007 welstandscommissie gemeente Emmen
19-03-2008
Planschadevergoedingen
27-02-2008
Jaarverslag voorlichting en advies commissie Wonen Emmen 2007
21-02-2008
Bijlage bij 08.04616 - Meerjaren Perspectief Vastgoed Jaar 2007
21-02-2008
Bijlage bij 08.04616 - Uitgangspunten Meerjarenperspectief Vastgoed 2007
21-02-2008
Bijlage bij RA08.0021 - Integraal afwegingskader ondergrondse Infrastructuur woonwagencentrum De Ark
21-02-2008
Herinrichting De Ark: aanpak ondergrondse infrastructuur
18-02-2008
Vaststelling meerjarenperspectief vastgoed
17-01-2008
Exploitatie project 'Bargerweg' te Barger-Oosterveld
Datum
Onderwerp
Document
19-12-2007
Bijlage 1 bij 07.37546-bijlage - Kwartaalrapportage voortgang woningbouw
19-12-2007
Bijlage 2 bij 07.37546 - Kwartaalrapportage voortgang woningbouw
19-12-2007
Bijlage 3 bij 07.37546 - Kwartaalrapportage voortgang woningbouw
10-12-2007
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw
19-11-2007
Herbenoeming voorzitter van de welstandscommissie
25-10-2007
Bijlage bij 07.31128 - Kwartaalrapportage voortgang woningbouw per 1 juli 2007
25-10-2007
Bijlage bij 07.31128 - Kwartaalrapportage woningbouw, bouwprogramma 2007
25-10-2007
Bijlage bij 07.31128 - Kwartaalrapportage woningbouw, leegstand (meting per 1 juli 2007)
25-10-2007
Bijlage bij 07.31128 - Kwartaalrapportage woningbouw, overzicht stand van zaken ruimtelijke procedures per 1 juli 2007
08-10-2007
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw
02-10-2007
Stellingen C-discussienota samen bouwen aan kwaliteit n.a.v. evaluatie welstandsbeleid
24-09-2007
Onderzoek Wonen en Leefbaarheid Emmen 2007
20-09-2007
Bijlage bij 07.29367- Discussienotitie samen bouwen aan kwaliteit Emmen
19-09-2007
Discussienota samen bouwen een kwaliteit
03-07-2007
Vaststelling Beeldkwaliteitplan Emmer-Compascuum, Koppelwijk/Maatschappijweg
29-05-2007
Bijlage bij RA07.0071 - Bouwverordening toelichting raad 28 juni 2007
29-05-2007
Bouwverordening
24-05-2007
Vaststellen voorgenomen wijziging Welstandsnota Emmen, door toevoeging van Emmen, Beeldkwaliteitplan Woongebied Delftlanden-I, 2e uitwerking 07.004B
21-05-2007
Actualisatie woonplan Emmen 2020 Nota Zorgeloos Wonen
25-04-2007
Jaarverslag 2006 welstandscommissie
25-04-2007
Bijlage bij RA07.0048 - jaarverslag 2006 welstandscommissie
25-04-2007
Bijlage bij RA07.0054 - gemeentelijke uitvoeringsregels VROM startersregeling
25-04-2007
VROM Starterslening
16-04-2007
Bijlage bij RA07.0034 Motivering PvdA Jongeren op de woningmarkt
28-03-2007
Nota "Zorgeloos wonen. Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007 - 2015"
28-03-2007
Bijlage bij RA07.0039 - Beleidsnota "Zorgeloos wonen" - Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007-2015
28-03-2007
Kwartaalrapportage voorgang woningbouw - overzicht stand van zaken ruimtelijke procedures per 1 januari 2007
28-03-2007
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw Emmen per 1/1/2007 - Bijlage 2
28-03-2007
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw gemeente Emmen per 1 januari 2007 + bijlagen RIS.2634 en RIS.2635
23-03-2007
Bijlage bij RA07.0036 - Beeldkwaliteitsplan bestemmingsplan 't Zand, Laan van het Kwekebos
23-03-2007
Bijlage bij RA07.0036 - Vaststellen van de beeldkwaliteitsplannen 't Zand, Landtong
22-03-2007
Actualisering Woonplan Emmen 2020
22-03-2007
Bijlage bij RA07.0034 - Actualisatie woonplan 2020
22-03-2007
Bijlage bij RA07.0034 - Beleidsadvies jongeren op de woningmarkt
22-03-2007
Bijlage bij RA07.0034 - Consultatie concept-actualisatie Woonplan Emmen 2020. Nota van beantwoording
22-03-2007
De beeldkwaliteitsplannen - "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitsplan 't Zand, Landtong (1442 AB juli 2006)" - "Gemeente Emmen, Beeldkwaliteitsplan 't Zand, Laan van het Kwekebos (1441 AC juni 20
14-03-2007
Presentatie woonbeleid gemeente Emmen
13-03-2007
Jongeren op de woningmarkt
21-02-2007
VROM-taken agenda gemeente Emmen 2006-2010
Datum
Onderwerp
Document
18-12-2006
Bezwaarschrift W. Rolink-Schuitema e.a. tegen het Algemeen voorbereidingsbesluit 2006/2007
21-11-2006
Herbenoeming lid van de welstandscommissie per 1 januari 2007
16-11-2006
06.32417- bijlage 1 - actiepunt verbetering voortgang woningproductie
16-11-2006
06.32417- bijlage 2 - bouwprogramma 2006
16-11-2006
06.32417- bijlage 3 - Overzicht stand van zaken ruimtelijke procedures per 1 oktober 2006
16-11-2006
06.32417- bijlage Kwartaalrapportage woningbouw
20-10-2006
Jaarverslag welstandscommissie gemeente Emmen
11-10-2006
Ontslag lid welstandscommissie
12-06-2006
Motivering onderwerp ter bespreking agenda punt Actieplan Woonschepen 2006 - 2009
01-06-2006
Kostenverhaalsbesluit Boerschapslaan Angelslo in Emmen, Businesspark Meerdijk en gebied Anloop/Zeihuuv Emmermeer in Emmen juni 2006
01-06-2006
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw - commissie Wonen & Ruimte van 19-06-2006
01-06-2006
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw, bijlage 1 - commissie Wonen & Ruimte 19-06-2006
01-06-2006
Kwartaalrapportage voortgang woningbouw, bijlage 2 - commissie Wonen & Ruimte 19-06-2006
01-06-2006
Kwartaalrapportage woningbouw, bijlage 4 - commissie Wonen & Ruimte 19-06-2006
01-06-2006
Realisatie huurwoningen en huurwoonwagen op De Ark
20-04-2006
Beeldkwaliteitplan Klazienaveen Molenbuurt
17-03-2006
Project Emmerschans-Noord
19-01-2006
Herbenoeming lid van de welstandscommissie
19-01-2006
Vaststelling Beleidsnota aanbouwen en bijgebouwen
19-01-2006
Vaststelling Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige activitieten in de woonomgeving

Inloggen

Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

Wachtwoord vergeten?

Thema's