Gemeenteraad 30 mei 2002

N.B.:

 

De raadsstukken liggen vanaf maandag 27 mei 2002 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer in het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden

afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

De aanvankelijk genummerde voorstellen B3/101 (Toestemming tot mandaatverlening) en B4/102 (Beschikbaarstellen krediet voor advieswerkzaamheden m.b.t. Wijkontwikkelingsmaatschappij

Emmen Revisited) zijn op advies van de raadscommissie geagendeerd onder A14/101 en A15/102.

 

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 30 mei 2002