Gemeenteraad 25 juni 2002

N.B.

 

De raadsstukken liggen vanaf vrijdag 21 juni 2002 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer in het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

 

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen)

 

De aanvankelijk genummerde voorstellen A6/110 (Voorbereidingsbesluit ten behoeve van gronden gelegen aan de Wilhelmsweg te Emmen), B2/118 (BTW-compensatiefonds) en B5/121 (Grondbeleid; verantwoording beschikbaar gestelde kredieten en aanvragen ten behoeve van strategische- en compensatieaankopen) zijn op adviesvan de raadscommissie geagendeerd onder B4a/110, A15/118 en A14/121.

 

Op dinsdag 25 juni 2002 worden behandeld alle A-stukken, B4/120 (Vaststelling bestemmingsplan "Emmen-centrum, Oud Allee"), B4a/110 (Voorbereidingsbesluit ten behoeve van gronden gelegen aan de Wilhelmsweg te Emmen), B1/117 (Perspectiefnota 2002) en B7/124 (Investeringsbijdrage Stichting Van Gogh & Drenthe).

 

De overige B-stukken zullen worden behandeld in de vergadering van donderdag 27 juni 2002.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 25 juni 2002