Gemeenteraad 26 september 2002

N.B.:

 

De raadsstukken liggen vanaf vrijdag 20 september 2002 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer in het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden

afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Bij aanvang van de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen)

De aanvankelijk genummerde voorstellen:

 

B3/145 (Verzelfstandiging en omvorming gemeenschappelijke regeling bestuursacademie)

B4/146 (Voorbereiding bestemmingsplannen)

B5/147 (Vaststelling bestemmingsplan "Emmen-Emmermeer, Trianthabuurt")

B6/148 (Voortgang masterplan Emmen-centrum)

B7/149 (Bodemverordening gemeente EMmen 2002) B8/150 (Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen)

B9/151 (Ontwikkeling Business Park Meerdijk)

zijn op advies van de raadscommissies geagendeerd onder :

A14/145, A15/146, A16/147, A17/148, A18/149, A19/150 en A20/151

 

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 26 september 2002