Gemeenteraad 26 juni 2003

N.B.:

 

De raadsstukken liggen vanaf vrijdag 20 juni 2003 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer in het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van de politie.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen)

Het aanvankelijk genummerd voorstel: B4/107 (actualiseren leefbaarheidsplannen kleine kernen) is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A12/107.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 26 juni 2003