Gemeenteraad 26 februari 2004

N.B.

 

De raadsstukken liggen vanaf vrijdag 20 februari 2004 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden

afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

Het aanvankelijk genummerd voorstel: B2/22 (Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan "Bedrijvenpark A37") is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A11/22.

Het aanvankelijk genummerd voorstel: B3/23 (Krediet herinrichting Molenbuurt) is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A12/23.

Het aanvankelijk genummerd voorstel: B5/-- (Initiatiefvoorstel Groenlinks: open source software) is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A13/--.

Het aanvankelijk genummerd voorstel: A4/14 (Begrotingswijziging nr. 805 (dienstjaar 2004)) is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer B6/14.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 26 februari 2004