Bestuur, Middelen & Economie 08 april 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie: Ontwikkelingen VVV-Drenthe
 • 3
  Spreekrecht
  a- Aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen;
  b- voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda.
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6

  Bespreken B-stukken:

 • 7

  Bespreken A-stukken:

 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  Initiatiefvoorstel D66 over burgerparticipatie
 • 8B
  Ontwikkeling energie-infrastructuur tuincentrum Het Rundedal door middel van oprichting eigen energiebedrijf (op verzoek college)
 • 8C
  Liberalisering energiemarkt en de gevolgen ervan voor de burger (op verzoek CDA)
 • 8D
  Brief dd. 19-12-2003 van Stichting Buurtsupport Emmen 'waardevol werk behouden' (op verzoek PvdA/GroenLinks)
 • 8E
  Brieven Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout over wijkwinkels/wijkposten (op verzoek PvdA/ GroenLinks)
 • 8F
  Brief aan provincie over financieel toezicht (op verzoek presidium)
 • 8G
  Instellen raadscommissie Internationale Betrekkingen (toelichting op motie CDA)
 • 9
  Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 maart 2004 en 17 maart 2004
 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het Presidium:
  a- werkbezoeken:
  - Industrie- en bedrijventerrein Bargermeer (Ondernemerskring Emmen) d.d. 18 november 2004
  - Griendtsveen (d.d. 18 juni 2004)

  Actuele mededelingen vanuit het college:

  N-B- Indien de behoefte bestaat om één of meer van de

  onderwerpen onder 11 en 12 te bespreken, zullen deze wordengeagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college: t.k.n.

 • 11A
  Reactie op art. 38 vragen fractie van de PvdA inzake overleg overlegpartners
 • 11B
  Reactie op art. 38 vragen CDA fractie over subsidieregelingen Structuurplan
 • 11C
  Agenda + stukken t.b.v. vergadering Regionaal College op 31 maart 2004
 • 11D
  Mandaat- en delegatiebesluiten tot verkoop en aankoop grond
 • 12

  Overige ingekomen stukken: t.k.n.

 • 12A
  Brief d.d. 4 maart 2004 van de Seniorenraad Gemeente Emmen over behandeling discussienota 'Grensoverschrijdend beleid'
 • 12B
  Brief Cliëntenraad over verordeningen en minimabeleid
 • 13
  Sluiting
  Noot:
  Ter behandeling bij het college van burgemeester en wethouders:
  - Brief d.d. 18 maart 2004 van Karien Velzing over de BVO Emmen

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

 

Burgemeester Bijl en de wethouders Brummel, Evenhuis en Hoogland-Foppen

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

  Bestuur, Middelen & Economie 08 april 2004