Gemeenteraad 22 april 2004

N.B.:

 

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

 

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art.39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

van de raad van de gemeente Emmen).

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 22 april 2004