Samenleving 06 april 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie: a. zwemvangnet
 • 3
  Spreekrecht
  a. Aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen;
  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6
  Bespreken B-stukken: n.v.t.
 • 7
  Bespreken A-stukken: n.v.t.
 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  Brief PvdA-fractie met verzoek om werkbezoek aan o.a. VMBO
 • 8B
  Brief d.d. 17 maart 2004 van het college van burgemeester en wethouders over afhandeling motie uitgeprocedeerde asielzoekers
 • 9
  Vaststellen verslag vergadering d.d. 10 februari 2004
 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het college:
  a. varianten Theater/CQ

  N.B.
  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 en 12 te bespreken, zullen deze worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college: t.k.n.

 • 11A
  Brief d.d. 10 februari 2004 over voortgangsrapportage Meerjaren-programma Jeugdbeleid.
 • 11B
  Informatie over Wvg Protocol
 • 11C
  Brief d.d. 3 februari 2004 aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie over motie van de gemeenteraad inzake verruiming éénmalig pardon
 • 11D
  Brief d.d. 11 februari 2004 over stand van zaken Stichting Alcides Emmen
 • 11E
  Brief d.d. 19 februari 2004 over Opneming onderwijsvoorziening in wijk Delftlanden
 • 12

  Overige ingekomen stukken:t.k.n.

 • 12A
  Brief d.d. 27 november 2003 van gemeente Halderberge over motie van gemeenteraad m.b.t. "Wet voorzieningen gehandicapten"
 • 12B
  Brief d.d. 2 februari 2004 van gemeente De Wolden over motie gemeenteraad m.b.t. "Knelpunt ambulancezorg"
 • 13
  Sluiting

Het presidium nodigt voor deze vergadering de volgende collegeleden uit: wethouders Holman en Jumelet

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Samenleving 06 april 2004