Samenleving 15 juni 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie:
  a Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Alcides Emmen.
 • 3
  Spreekrecht
  a. Aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen;
  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5

  Bespreken C-stukken:

 • 5A
  Theater/CQ
 • 5B
  Notitie leerlingenvervoer
 • 6
  Bespreken B-stukken: n.v.t.
 • 7
  Bespreken A-stukken: n.v.t.
 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  Fusie school voor praktijkonderwijs De Opstik
  (op verzoek college)
  .
 • 8B
  GGD (bestuurlijke rapportage)
 • 8C
  Initiatiefvoorstel PvdA over herijking Welzijnswerk
 • 9
  Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 mei 2004
 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het college:
  N.B.
  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 en 12 te bespreken, zullen deze worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college: t.k.n.

 • 11A
  Jaarrekening GGD 2001
 • 11B
  Jaarrekening GGD 2002
 • 11C
  Vaststelling begroting CQ 2001 en definitieve subsidietoekenning 2001
 • 11D
  Vaststelling begroting CQ 2003 en voorlopige subsidietoekenning CQ 2003
 • 11E
  Brief d.d. 21 april 2004 over 'Vaststellen topsportbeleid in juli'
 • 11F
  Uitvoeringsovereenkomst 2004 stichting Alcides Emmen
 • 12

  Overige ingekomen stukken: t.k.n.

 • 12A
  Aanmelding voor kwadrantbijeenkomst en brief van de directies, teams, schoolcommissies, ouderraden van o.b. Iemenhof, r.k. Nicolaasschool en c.b. de Oliebron
 • 12B
  Brief CQ dd. 28 mei 2004 tot totstandkoming nieuwbouw
 • 13
  Sluiting

Het presidium nodigt voor deze vergadering de volgende collegeleden uit:

de wethouders Eerenstein, Holman en Jumelet

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Samenleving 15 juni 2004