Samenleving 20 september 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie: n.v.t.
 • 3
  Spreekrecht
  a. Aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen;
  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6
  Bespreken B-stukken: n.v.t.
 • 7
  Bespreken A-stukken: n.v.t.
 • 8

  Onderwerpen ter bespreking:

 • 8A
  GGD (mondelinge bestuurlijke rapportage)
 • 9

  Vaststellen verslag vergadering d.d. 11 mei 2004

 • 9A
  Verslag 15 juni 2004
 • 9B
  Conclusies C-discussie Theater/CQ
 • 9C
  Conclusies C-discussie Notitie Leerlingenvervoer
 • 10

  Actuele mededelingen vanuit het college:

 • 10A
  Beleidsnotitie kinderopvang
 • 10B
  Bouwplan Mytylschool in combinatie met afdeling Kinderrevalidatie Scheperziekenhuis Emmen
 • 10C
  Gemeentelijke rol FIFA Wereldkampioenschap voetbal tot 20 jaar
 • 10D
  Ontmoeting met Seniorenraad
 • 10E
  Bijeenkomst Esdalcollege
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college: t.k.n.

 • 11A
  Brief 8 juli 2004 over stand van zaken rond de inloopvoorziening dak en thuislozen;
 • 11B
  Brief 30 juni 2004 inzake korting 5% bij verbonden partijen
 • 11C
  Brief 30 juni 2004 over bezuinigingsmaatregel 2005
 • 11D
  Brief 1 juli 2004 over beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie (art. 38 RVO) over bestuurlijke situatie bij de Stichting Alcides;
 • 11E
  Begroting 2005 GGD
 • 11F
  Brief 21 juni 2004 over het incidenteel wijzigen bestedingswijze budget gebiedsgericht werken;
 • 11G
  Brief 10 aug 2004 i.z. uitnodiging sportpark Klazienaveen
 • 11H
  Brief 10 aug 2004 i.z. uitnodiging sportpark Rietlanden
 • 11I
  Brief 31 aug 2004 i.z. tweede tussenrapportage reconstructie sportparken Klazienaveen en Rietlanden.
 • 12

  Overige ingekomen stukken: t.k.n.

 • 12A
  Brief 18 mei 2004 van de medezeggenschapsraad o.b.s. " ?t Eenspan" inzake parkeerproblematiek;
 • 12B
  Brief 19 juli 2004 van de stichting Alcides inzake aangekondigde bezuinigingsmaatregelen;
 • 12C
  Brief 5 juni 2004 van de seniorenraad inzake realisate van een Hospice in de gemeente Emmen;
 • 12D
  Brief 24 augustus 2004 van griffie over werkbezoek aan VMBOschool;
 • 12E
  Brief 24 augustus 2004 van griffie over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • 12F
  Brief 27 juli 2004 van Gemeente Oss over motie No claim korting ziekenfonds.
 • 12G
  Brief augustus 2004 van GGD Drenthe over prostitutiespreekuur
  .
 • 13
  Sluiting

Noot:

 

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders:

 

- Brief 27 juli 2004 van de voetbalvereniging “ Schoonebeek “ over bezwaar tegen tarieven.

- Brief 7 juni 2004 van Belangenvereniging “Oud Emmen” over methadonverstrekking aan de Parallelweg.

 

Het presidium nodigt voor deze vergadering de volgende collegeleden uit:

de wethouders Holman en Jumelet

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Samenleving 20 september 2004