Samenleving 07 december 2004

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie:
  Wereldkampioenschap voetbal, jeugd onder 20 door:
  de heer H. Been namens KNVB en wethouder H.G. Jumelet namens gemeente Emmen
 • 3
  Spreekrecht
  a. aan het begin van de vergadering over onderwerpen die binnen het taakveld van de commissie vallen
  b. voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken: n.v.t.
 • 6

  Bespreken B-stukken:

 • 6A
  Berap 2 -2004
 • 7

  Bespreken A-stukken:

 • 8
  Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.
 • 9
  Vaststellen verslag 16 november 2004
 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het college en presidium: n.v.t.
  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen onder 11 en 12 te bespreken, zullen deze worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college: t.k.n.

 • 11A
  Brief over afhandeling toezegging dierenwelzijn
 • 12
  Overige ingekomen stukken: t.k.n.
 • 13
  Sluiting

Noot:

 

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders:

Brief KNVB over voorstel wijziging tarief gebruik gemeentelijke sportvelden.

 

Het presidium nodigt voor deze vergadering de volgende collegeleden uit:

de wethouder Jumelet en t.b.v. agendapunt 6, de wethouders Brummel, Eerenstein en Holman.

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Samenleving 07 december 2004