Wonen & Ruimte 07 februari 2005

Lijst:

 

Ter behandeling overgedragen aan het college c.q. in behandeling bij het college:

-Brief ProRail pro forma zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan "Delftlanden I"

-Brief mevrouw Room-Snijders over planschadevergoeding

-Brieven buurtbewoners Hagedoorn, Sparrenlaan en Wolfsbergenweg over bezwaar sloop en bouwvergunning Hagedoorn 16

-Brief G. Huizinga over bezwaar ontwerpbestemmingsplan "Delftlanden I"

-Brief H.K. de Jong over bezwaar planschadeverordening en -procedure gemeente Emmen

-Brief H.J. Menger over stukken en nadere gronden Halm n.a.v. zitting 12 januari 2005 commissie van advies voor de bezwaarschriften

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders mevrouw Hoogland-Foppen, de heren Brummel, Eerenstein, Evenhuis en Holman

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Wonen & Ruimte 07 februari 2005