Wonen & Ruimte 12 september 2005

Lijst:

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:

 

- Brief gemeente Hoogeveen over Plattelandsontwikkeling (zie ook 12 H)

- Brief De Haan advocaten over de zaak Darwinkel

- Brief familie Govaarts over aanleg golfbaan Parc Sandur

- Brief over planschadevergoeding laan van het Kwekebos (14 x)

 

- Brief familie Remmerswaal over bebording fietspad Laan van de Bork-Dingspellaan

- Klacht van de families Platzer, de Jong, van Pul, Langen en Versteeg, wonende aan de Laan van het Kwekebos, na herhaald verzoek tot het oplossen van wateroverlast en het wegwerken van achterstallig wegonderhoud aan voornoemde Laan.

- Planschadeverzoek mevrouw W.G. Frieling-Breider Heckingecamp 21, te Emmen

- Brief Dommerholt & Loonstra over planschadeverzoek fam. W.T. Boersen, Sint Gerardusstraat 102, te Emmen

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders mevrouw Hoogland-Foppen, de heren Brummel en Eerenstein

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Wonen & Ruimte 12 september 2005