Gemeenteraad 20 oktober 2005

N.B.

De raadstukken liggen vanaf donderdag 13 oktober 2005 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden

afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt

in de regel niet beraadslaagd.

U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken worden behandeld.

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten

(1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

 

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

van de raad van de gemeente Emmen).

 

Het aanvankelijk genummerde voorstel B1/ RA05.0120 Bomenverordening gemeente Emmen 2005 is door het college terug genomen.

 

Het aanvankelijk genummerde voorstel B5 / RA05.0124 is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A9 / RA05.0124.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 20 oktober 2005