Gemeenteraad 22 december 2005

N.B.

De raadstukken liggen vanaf donderdag 24 november 2005 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden

afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in

de regel niet beraadslaagd.

U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken worden behandeld.

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

 

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten

(1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

 

Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

van de raad van de gemeente Emmen).

Het aanvankelijk genummerde voorstel B1/RA05.0142 (FIFA Wereldkampioenschap voetbal tot 20 jaar) is op advies van de raadscommissie geagendeerd onder nummer A18.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 22 december 2005