Wonen & Ruimte 07 december 2005

Lijst:

 

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:

 

- Brief familie Over inzake bouwverzoek (zie pt. 12A)

- Brief Wachttoren Bijbel- en traktaatgenootschap inzake bouwverzoek

- Brief RvS inzake Bp 'Jongveehandel Wilhelmsoord' indiening zienswijzen ( zie pt. 12 E)

- Brief RvS inzake Bp 'Jongveehandel Wilhelmsoord ontvangen stukken ten behoeve van genoemde zaak (zie pt. 12F)

- Brief RvS inzake Bp 'Jongveehandel Wilhelmsoord' datum zitting (zie pt. 12G)

- Brief rechtspraktijk mr. Bult inzake zienswijze over het bestemmingsplan Sportlaangoed 't Swartemeer van de heer F.J. Germes

- Brief van de heer J.A. Lippold namens het bestuur van Vijftig Plussers Zwartemeer, betreft adhesiebetuiging inzake voorgenomen ontwikkeling Sportlandgoed Swartemeer

- Brief Dorpsraad Zwartemeer inzake ontwerp bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer

-Brief Handelsvereniging Zwartemeer inzake ontwerp bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer

- Brief Handbalvereniging Hurry-up inzake ontwerp bestemmingsplan Sportlandgoed 't Swartemeer

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders mevrouw Hoogland-Foppen, de heren Holman, Jumelet en Eerenstein

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Wonen & Ruimte 07 december 2005