Wonen & Ruimte 09 januari 2006

Lijst:

 

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:

 

- Brief mw. mr. B.G. de Boer, namens fam. Tiben - Graafsma, inzake intrekking verzoeken tot wijziging en vrijstelling van bestemmingsplan

- Brief IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Emmen en omstreken

- Brief Raad van State inzake bestemmingsplan "Jongveehandel Wilhelmsoord"

- Brief Raad van State inzake bestemmingsplan "Jongveehandel Wilhelmsoord"

- Brief 3VO inzake uniformering Rotondes

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders mevrouw Hoogland-Foppen, de heren Holman en Jumelet

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Wonen & Ruimte 09 januari 2006