Wonen & Ruimte 06 februari 2006

Lijst:

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:

 

-Verzoek wijziging bestemmingsplan van de heer J.G.M. Mensen

-Brief Raad van State inzake raad van de gemeente Emmen --- Robben, J.B. Planschade

-Brief Raad van State inzake Emmen Westersebos 7 en 26-28 te Schoonebeek Melkrundveehouderij

-Schoonebeek (thans gemeente Emmen) Verzoek om herziening uitspraak bp. Buitengebied

-Brief van de heer Holleman over overlast fietsers in het centrum

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders mevrouw Hoogland-Foppen en de heren Eerenstein en Holman

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Wonen & Ruimte 06 februari 2006