Gemeenteraad 14 maart 2006

N.B.

De raadstukken liggen vanaf vrijdag vrijdag 10 februari 2006 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. In de regel worden de raadsstukken eerst behandeld in de raadscommissies. Omdat het quorum niet aanwezig was, heeft de vergadering van de Hoorcommissie van 1 maart 2006 geen doorgang gevonden. Een aantal planschadeverzoeken waarvoor zich geen sprekers gemeld hadden zijn daarom rechtstreeks op de raadagenda geplaatst. Indien u dat bezwaarlijk vindt, kunt u dit melden bij de griffier en worden de raadsvoorstellen opnieuw geagendeerd voor de Hoorcommissie van april.

 

Op verzoek van het college is een voorbereidingsbesluit rechtstreeks op de agenda van de raad geplaatst. Indien u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dit melden bij de griffier en wordt het raadsvoorstel geagendeerd voor de commissie Wonen en Ruimte van april.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 14 maart 2006