Gemeenteraad 06 juli 2006

N.B.

De raadstukken liggen vanaf donderdag 29 juni 2006 voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

 

* De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd.

U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken worden behandeld.

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

 

* Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

 

* Het aanvankelijk genummerd initiatiefvoorstel B/RA06.0007 Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid + bijlage brief advies college 06.14436 wordt op advies van de raadscommissie Wonen en Ruimte door het college verwerkt in een definitief voorstel.

 

* Het aanvankelijk genummerd initiatiefvoorstel B4/RIS.2117

"Stop de hondenpoep" is op advies van de raadscommissie Bestuur en Middelen aangehouden.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 06 juli 2006