Bestuur, Middelen & Economie 05 oktober 2006

 • 1
  Opening en vaststelling agenda
 • 2
  Presentatie: n.v.t.
 • 3
  Spreekrecht
  Uitoefening spreekrecht:
  voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda
 • 4
  Rondvraag
 • 5
  Bespreken C-stukken : n.v.t.
 • 6

  Bespreken B-stukken :

 • n.v.t.
 • 7
  Bespreken A-stukken: n.v.t.
 • 8
  Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.
 • 9

  Vaststellen conclusies:

 • 10
  Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
  Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12 te bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.
 • 11

  Ingekomen stukken vanuit het college:

 • 11A
  Jaarrekening 2005 Recreatieschap Drenthe
  Ter inzage
 • 11B
  Begroting 2007 Recreatieschap Drenthe
  Ter inzage
 • 12
  Overige ingekomen stukken
 • 13
  Sluiting

Lijst:

ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij (leden van) het college: n.v.t.

 

Uitnodiging:

het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

burgemeester Bijl en wethouder Kuper

 

  Inloggen

  Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

  Wachtwoord vergeten?

  Bestuur, Middelen & Economie 05 oktober 2006